Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pogonu - treća osoba – pojam – u smislu pravila odštetnog prava (čl. 178. ZOO)

Međusobna odgovornost za štetu sudionika prometne nezgode kao imatelja motornih vozila u pogonu prosuđuje se prema načelu krivnje (čl. 178. st. 1. do st. 3. ZOO), dok je solidarna odgovornost imatelja motornih vozila predviđena samo za štetu koju pretrpe treće osobe.

 za članove

Odgovornost za štetu – opasna stvar – oslobođenje od odgovornosti (čl. 177. ZOO)

Kad je oštećenik samovoljno, bez znanja i odobrenja imaoca raspolagao viljuškarom, koji je s obzirom na svoja svojstva opasna stvar, i pritom doživio nesreću koja je posljedica njegova nestručnog upravljanja, šteta je nastala isključivoj radnjom oštećenika.

 za članove

Zastara - regresna tražbina osiguratelja prema osiguraniku – kada je naknada štete oštećenima isplaćena u više navrata (čl. 234. ZOO/05)

Pravo zahtijevanja isplate regresnog duga od svoga osiguranika vezano je uz moment isplate naknade štete oštećen(om)ima iz istog štetnog događaja, pa kada osiguratelj tu naknadu isplaćuje u više navrata tijekom određenog vremenskog razdoblja tada se prigovor zastare navedene tražbine primjenom trogodišnjeg roka ocjenjuje zasebno prema svakoj od pojedinih isplata naknade štete.

 za članove

Odgovornost za pravne nedostatke stvari – pravni nedostatak – pojam (čl. 508. ZOO)

Krivotvorene isprave koje onemogućavaju kupcu registraciju i upotrebu motornog vozila predstavljaju pravne nedostatke prodane stvari.

 za članove

Parnični postupak – tužba – postupak prije podnošenja tužbe kad je stranka u postupku Republika Hrvatska (čl. 186.a ZPP)

Kad se tužitelj prije podnošenja tužbe protiv Republike Hrvatske nije obratio tužbenim nadležnom državnom odvjetništvu sa zahtjevom za mirno rješenje spora, već je to učinio tijekom postupka, sud će tužbu odbaciti jer je prethodno obraćanje nadležnom državnom odvjetništvu procesa pretpostavka za dopuštenost tužbe protiv Republike Hrvatske.

 za članove

Popravljanje štete – naknada imovinske štete – rješenje upravnog tijela (čl. 154. ZOO)

Rješenjem kojim je odlučeno u upravnom postupku o invalidnosti neke osobe zbog gubitka sposobnosti za rad nije negativna procesna pretpostavka za pokretanje postupka radi naknade štete.

 za članove

Osiguranje od odgovornosti odvjetnika – profesionalni propust - pogrešna isplata – osigurani slučaj (čl. 898. ZOO)

Kada odvjetnik kao punomoćnik oštećenika temeljem pravomoćne i ovršne presude od osiguratelja primi isplatu naknade štete za više oštećenika i ukupan iznos proslijedi samo jednom od oštećenika, tada se radi o svjesnoj isplati neovlaštenoj osobi, a što prelazi okvire redovnog rizika od pogreške u poslovanju osiguranih Ugovorom o osiguranju.

 za članove

Naknada imovinske štete – u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja – izgubljena zarada (čl. 195. ZOO).

U izgubljenu zaradu uračunava se i iznos novčane naknade za obavljanje poslova izvan mjesta prebivališta (tzv. naknada za kilometražu) odnosno terenski dodatak koji bi se s obzirom na okolnosti svakog konkretnog slučaja uštedio.

 za članove

Parnični postupak – sudjelovanje umješača – tzv. izvanredna revizija - pravo na žalbu (čl. 382. ZPP)

Umješač ima pravo podnijeti žalbu protiv odluke suda ako žalbu nije podnijela stranka kojoj se umješač pridružio u parnici niti se protivila poduzimanju te radnje jer bi u protivnom, umješaču bilo povrijeđeno ustavno pravo na žalbu i onemogućen pristup sudu.

 za članove

Parnični postupak – izvanredni pravni lijekovi – osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni - tzv. izvanredna revizija (ZPP čl. 382.)

U situaciji kada je u različitim odlukama donesenim u istom sporu drugostupanjski sud o određenom pravnom pitanju zauzeo različita pravna shvaćanja ne može se smatrati da je to pitanje važno za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, jer nije riječ o pitanju ...


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. EIOPA objavila polugodišnje Izvješće o financijskoj stabilnosti
 2. Ne odustaju-Adris Grupa ponovno traži dozvolu za povećanje udjela u Savi Re
 3. Premija osiguranja u BiH 11,2% veća u prvih pet mjeseci 2017.
 4. Roberto Škopac novi predsjednik NO-a Croatia osiguranja
 5. Sarajevo osiguranje vratilo lidersku poziciju na tržištu u Federaciji BiH
 6. EIOPA poziva na daljnja unaprjeđenja u implementaciji ORSA procesa
 7. Zajednička akcija MUP-a i Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore
 8. Nova Uprava i Nadzorni odbor HAD-a
 9. U Srbiji tehnički neispravna vozila odnijela 70 života u 2016.
 10. Posrednik (broker) kao pomoćnik pri rješavanju odštetnog zahtjeva
 11. Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pogonu - treća osoba – pojam – u smislu pravila odštetnog prava (čl. 178. ZOO)
 12. Top 25 svjetskih osiguravajućih društava u 2017.
 13. Odobrenje za rad članovima uprave Ergo i Ergo životnog osiguranja
 14. Pametni telefon opasan kao i alkohol
 15. U Hrvatskoj ponovo snažan skok prodaje novih automobila
Anketa

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BI TREBALO:Povežite se s nama

Osiguranje Forum

lance | 22.6.2017. 11:24:31
Brz i lagan zajam za sve bez stresa(hopkinsonloan@hotmail.com)
paollo | 8.6.2017. 00:21:13
Posuditi do 1,000,000 EURA (zeljka.baletic@gmail.com)
paollo | 8.6.2017. 00:21:49
Ponuda kredita za ozbiljni i iskreni ljudi (zeljka.baletic@gmail.com)
paollo | 8.6.2017. 00:23:14
Zajam nudi između ozbiljne brzo posebno u 48 sati (zeljka.baletic@gmail.com)