Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Izvanugovorne obveze - popravljanje neimovinske štete – smrt bliske osobe – mjerodavno pravo (čl. 8. HK)

Mjerodavno pravo za ocjenu izvanugovorne odgovornosti iz prometne nezgode na cestama u smislu članka 8. Haške konvencije „Međunarodni ugovori“, br. 9/94 je pravo države na čijem se području dogodila prometna nezgoda, a ne pravo registracije vozila.

 za članove

Parnični postupak – postupak po pravnim lijekovima - dopunska drugostupanjska odluka (čl. 377.a. ZPP)

Prijedlog za donošenje dopunske odluke Vrhovnog suda Republike Hrvatske nije dopušten zbog toga što revizijski sud nije odlučio o svim razlozima zbog kojih je revizija izjavljena.

 za članove

Obvezno pravo – zastara – nastup zastare (čl. 77. ZOO)

Prigovor zastare tražbine naknade štete je materijalnopravni prigovor pa se na računanje rokova zastare primjenjuje odredba čl. 77. ZOO, a ne odredba čl. 112. st. 4. ZPP.

 za članove

Odgovornost za štetu – u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pogonu –neovlašteno korištenje vozila (čl. 1070. ZOO/05)

Budući da je sin tužitelja, kojemu je bilo povjereno vozilo na upravljanje, dao predmetno vozilo na upravljanje trećoj osobi – tuženici znajući da ista nema vozačku dozvolu i da je bila pod utjecajem alkohola, odgovoran je za štetu.

 za članove

Obvezno pravo – popravljanje imovinske štete – izgubljena zarada (čl. 196. ZOO)

Oštećenik ima pravo na naknadu štete za izgubljenu zaradu u visini troškova radnika koji su obavljali poslove koje je prije ozljeđivanja obavljao osobno oštećenik, a koje zbog posljedica ozljeđivanja u štetnom događaju ne može više obavljati.

 za članove

Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pogonu - treća osoba – pojam – u smislu pravila odštetnog prava (čl. 178. ZOO)

Međusobna odgovornost za štetu sudionika prometne nezgode kao imatelja motornih vozila u pogonu prosuđuje se prema načelu krivnje (čl. 178. st. 1. do st. 3. ZOO), dok je solidarna odgovornost imatelja motornih vozila predviđena samo za štetu koju pretrpe treće osobe.

 za članove

Odgovornost za štetu – opasna stvar – oslobođenje od odgovornosti (čl. 177. ZOO)

Kad je oštećenik samovoljno, bez znanja i odobrenja imaoca raspolagao viljuškarom, koji je s obzirom na svoja svojstva opasna stvar, i pritom doživio nesreću koja je posljedica njegova nestručnog upravljanja, šteta je nastala isključivoj radnjom oštećenika.

 za članove

Zastara - regresna tražbina osiguratelja prema osiguraniku – kada je naknada štete oštećenima isplaćena u više navrata (čl. 234. ZOO/05)

Pravo zahtijevanja isplate regresnog duga od svoga osiguranika vezano je uz moment isplate naknade štete oštećen(om)ima iz istog štetnog događaja, pa kada osiguratelj tu naknadu isplaćuje u više navrata tijekom određenog vremenskog razdoblja tada se prigovor zastare navedene tražbine primjenom trogodišnjeg roka ocjenjuje zasebno prema svakoj od pojedinih isplata naknade štete.

 za članove

Odgovornost za pravne nedostatke stvari – pravni nedostatak – pojam (čl. 508. ZOO)

Krivotvorene isprave koje onemogućavaju kupcu registraciju i upotrebu motornog vozila predstavljaju pravne nedostatke prodane stvari.

 za članove

Parnični postupak – tužba – postupak prije podnošenja tužbe kad je stranka u postupku Republika Hrvatska (čl. 186.a ZPP)

Kad se tužitelj prije podnošenja tužbe protiv Republike Hrvatske nije obratio tužbenim nadležnom državnom odvjetništvu sa zahtjevom za mirno rješenje spora, već je to učinio tijekom postupka, sud će tužbu odbaciti jer je prethodno obraćanje nadležnom državnom odvjetništvu procesa pretpostavka za dopuštenost tužbe protiv Republike Hrvatske.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
  1. Osigurani gubici zbog katastrofa 23 mlrd. dolara u prvoj polovici 2017.
  2. Svaki četvrti turist u Srbiji na put ide bez police zdravstvenog osiguranja
  3. EIOPA izdala savjete vezane uz EOS PRIIP
  4. EIOPA objavila ažuriranu Matricu rizika za prvi kvartal 2017.
  5. Allianz - Novo izdanje publikacije "Economic Insight”
  6. Mora li zastupnik osiguratelja svoja privatna saznanja koristiti u službene svrhe?
  7. Auto oštećen u servisnoj radionici – mogu li tužiti osiguratelja?
  8. Zajedničko ulaganje Allianza i Liverpool Victoria Friendly Society-a
  9. Najveće osiguravajuće kuće u RS zaradile 13,3 milijuna KM
Anketa

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BI TREBALO:Povežite se s nama

Osiguranje Forum

paollo | 17.8.2017. 16:36:03
Kredit za sumu od 7.000 evra ima 500.000 eura: (zeljka.baletic@gmail.com)
paollo | 17.8.2017. 16:38:26
Financiranje novac od 7.000 € ima 100.000.000 € u 24 ili 48 sati od nova godina 2017 e-mail: zeljka.baletic@gmail.com??
paollo | 17.8.2017. 16:38:27
Financiranje novac od 7.000 € ima 100.000.000 € u 24 ili 48 sati od nova godina 2017 e-mail: zeljka.baletic@gmail.com??
paollo | 17.8.2017. 16:36:03
Kredit za sumu od 7.000 evra ima 500.000 eura: (zeljka.baletic@gmail.com)