Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pokretu - motorno vozilo u pokretu – pojam (ZOO čl. 178.)

Ne radi se o šteti nastaloj uporabom motornog vozila kada je stradala osoba koja je popravljala motorno vozilo koje je uslijed kvara bilo zaustavljeno i izvan pogona.

 

Imovinski odnosi bračnih drugova - bračna stečevina - Odgovornost za dugove trećima (ZBPO čl. 295)

Troškovi nabave poker automata učinjeni za potrebe poslovanja poduzeća jednog od bračnih drugova nemaju značenje troškova učinjenih za tekuće potrebe bračne zajednice, a za koje troškove bračni drugovi solidarno odgovaraju.

 

Zastara – tražbine naknade štete – izgubljena zarada - početak tijeka (ZOO čl.376.)

Tražbina s osnova izgubljene zarade dospjela je kada je tužitelj osim za počinitelja saznao za štetu i njezinu visinu, a to je u konkretnom slučaju primitkom rješenja kojim je utvrđen gubitak njegove radne sposobnosti, od kada i teče zastarni rok.

 za članove

Zastara – zastara sporednih tražbina (ZOO čl.369.)

Kad glavno potraživanje nije prestalo postojati, za ocjenu pitanja zastare kamata, kao sporednih potraživanja mjerodavna je odredba čl. 369. ZOOa.

 za članove

Prestanak obveza – zakašnjenje – zakašnjenje vjerovnika (ZOO čl. 326.)

Dolaskom vjerovnika u zakašnjenje prestaje zakašnjenje dužnika pa na vjerovnika prelazi rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari.

 za članove

Naknada štete – imovinska šteta - naknada u obliku novčane rente – zastara (ZOO čl.376.)

Rentni odštetni zahtjevi nisu povremena potraživanja pa se na ocjenu zastare primjenjuje odredba čl. 376. ZOOa.

 za članove

Ugovor o posredovanju – općenito – uloga posrednika (ZOO čl.813.)

Uloga posrednika kod ugovora o posredovanju je da dovede u vezu stranke određenog budućeg ugovora pa posrednik nije stranka tog ugovora.

 

Prestanak obveza – zastara – rokovi zastare kod ugovora o osiguranju – osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (ZOO čl. 380.)

U osiguranju osoba od posljedica nesretnog slučaja početak zastarnog roka iz čl. 380. st. 1. ZOOa počinje teći od trenutka završetka liječenja osigurane osobe.

 za članove

Priznanje i ovrha stranih sudskih odluka prema međunarodnim ugovorima – određivanje ovrhe istodobno uz rješenje kojm se priznaje strana sudska odluka (OZ čl. 17.)

Sud je ovlašten istodobno uz rješenje kojim priznaje stranu sudsku odluku, sukladno prijedlogu ovrhovoditelja odrediti predloženu ovrhu, imajući u vidu da su države ugovornice Republika Hrvatska i Republika Bugarska potpisnice Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći od 23. ožujka 1956. godine, a koji Ugo...

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti – opasna stvar – pojam (ZOO čl. 174.)

Mokre i klizave pločice u vrijeme nastanka štetnog događaja smatraju se opasnom stvari, bez obzira na to što se radi o protukliznim pločicama.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Filip Ujević iz Croatia osiguranja najbolji hrvatski direktor informatike
 2. AXA: 12% veća neto dobit
 3. Sarajevo-osiguranju priznanje „Stvaratelji za stoljeća“
 4. Allianz nastavlja bilježiti rast prihoda i dobiti
 5. Osiguratelji u Sloveniji nezadovoljni Adactom
 6. Groblje nema kamere pa neće dobiti odštetu
 7. Obavijest o neslužbenim rezultatima prvog ispitnog roka u 2015.
 8. Urušava se Grgićeva premija, Euroherc pao 12%, Jadransko 17%
 9. HPO i Allianz organizirali Parolimpijski školski dan u Gunji
 10. Pripremljene Tablice mortaliteta Crne Gore za period 2010.-2012. godine
 11. Azem Raković - produžen mandat u Ergo životnom osiguranju
 12. Osnove računovodstva i financijskog izvještavanja u osiguranju
 13. Zastara prava iz ugovora o osiguranju vikendice
 14. Premija osiguravatelja porasla 0,6%
 15. Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pokretu - motorno vozilo u pokretu – pojam (ZOO čl. 178.)
Anketa

Osjećate li Vi utjecaj liberalizacije?


Povežite se s nama

Osiguranje Forum

nikolinabosilj | 26.02.2015 14:27:34
zvac | 02.02.2015 13:41:36
šteta od leda
dzgela | 30.01.2015 21:21:03
zavrsni rad
iskiljan | 28.01.2015 20:17:04
U okolini koja se mijenja osiguravajuće kuće i autoservisi moraju sebi pitati ovog pitanje sa buducnost;