Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Ugovor o osiguranju u zračnom prometu – zastara tražbine naknade štete (VK čl. 24. i 29.)

Odredbe Varšavske Konvencije o izjednačavanju nekih pravila koja se odnose na međunarodni zračni prijevoz iz 1929. godine o zastari tražbina primjenjuju se i na pretrpljenu štetu u slučaju smrti ili ranjavanju putnika ili bilo koje druge tjelesne ozljede pretrpljene od strane putnika te pravo na naknadu štete zastarijeva u roku od dvije godine, računajući od datuma dolaska na odredište, odnosno od dana kad je zrakoplov trebao stići, ili od dana kad je prijevoz zaustavljen.

 za članove

Ugovor o građenju - odgovornost za štetu – odgovornost izvođača radova – općenito (ZOO čl.207.)

Radnik izvođača nije treća osoba jer se pod trećom osobom podrazumijeva osoba koja neposredno ni posredeno nije sudjelovala u izvođenju radova.

 za članove

Odgovornost brodara – odgovornost za smrt i tjelesne ozljede (PZ čl. 161)

Rukovanje vitlom opasna je djelatnost pa za štetu od opasne djelatnosti brodar odgovara po objektivnom kriteriju prema općim propisima o odgovornosti za štetu.

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – osigurana osoba – gubitak prava (ZOOP čl. 24.)

Pri koncentraciji alkohola u krvi (najmanje 0,73 i najviše 0,99 promila) kod koje su negativni toksični učinci na vozačke sposobnosti individualni jer nejednako djeluju na različite osobe ovisno o nizu subjektivnim čimbenika, tada kod utvrđivanja postojanja uzročne veze između alkoholiziranosti i na...

 

Osiguranje od automobilske odgovornosti – motorno vozilo u uporabi – pojam (Uvjeti AO čl. 1.)

Kad je do zapaljenja vozila došlo uslijed kvara na vozilu koji je posljedica prometne nezgode u kojoj je motorno vozilo sudjelovalo i ako je samozapaljenje izazvalo požar u kojem treće osobe i osobe koje su s trećim osobama izjednačene trpe štetu na svojim stvarima, tada se radi o šteti nastaloj upotrebom motornog vozila za koju odgovora osiguravatelj.

 za članove

Naknada neimovinske štete – određivanje pravične novčane naknade - tzv. izvanredna revizija (ZPP čl. 382.)

Određivanje visine pravične novčane naknade za nematerijalnu štetu i to u obliku duševne boli zbog smanjenja životnih aktivnosti – fizičke osobe ne smatra se materijalnopravnim pitanjem važnim za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana u smislu čl. 382. st.2. ZPP.

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – osigurana osoba – gubitak prava ( ZOOP čl 24.)

Pri koncentraciji alkohola u krvi (najmanje 0,73 i najviše 0,99 promila) kod koje su negativni toksični učinci na vozačke sposobnosti individualni jer nejednako djeluju na različite osobe ovisno o nizu subjektivnim čimbenika, tada kod utvrđivanja postojanja uzročne veze između alkoholiziranosti i na...

 za članove

Odgovornost zajedničkog odvjetničkog ureda – solidarna odgovornost odvjetnika (ZO čl 25.)

Zajednički odvjetnički ured ne može biti poslodavac odvjetničkoj vježbenici, međutim djelatnicima koji obavljaju bilo kakve poslove unutar tog ureda u svrhu ostvarenja cilja zbog kojeg je ured osnovan kao zaposlenici odvjetnika, za obveze iz radnog odnosa, solidarno odgovaraju svi odvjetnici tog zaj...

 za članove

Povreda na radu – vlastito pravo oštećenika – ostvarivanje naknade štete neposredno od osiguratelja (ZOO/05 čl. 965.)

Radnik je ovlašten zahtijevati naknadu štete radi povrede na radu za koju odgovara poslodavac neposredno od osiguratelja na temelju ugovora o osiguranju sklopljenog između njegovog poslodavca i osiguratelja.

 za članove

Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom – neovlašteno korištenje motornog vozila (ZOO/05 čl.1070.)

Kada je nezaključano motorno vozilo (traktor) stavljeno u pogon na neuobičajeni i nasilan način, vlasnik vozila ne zaključavanjem nije skrivio njegovo neovlašteno korištenje, pa u tom slučaju za štetu koja bude pričinjena trećoj osobi odgovara samo neovlašteni korisnik bez vlasnika motornog vozila.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Do kraja godine prva karta kriminala u Hrvatskoj
 2. VIG bilježi manju premiju i neto dobit
 3. Lovćen osiguranje nudi dopunska osiguranja AO PLUS i Osiguranje troškova pravne zaštite
 4. Djeca mogu reagirati nepromišljeno, ali vozači si to ne bi smjeli dopustiti
 5. Održan Grawe noćni maraton
 6. Ugovor o osiguranju u zračnom prometu – zastara tražbine naknade štete (VK čl. 24. i 29.)
 7. Ako ne predočiš policu osiguranja – plaćaš kaznu
 8. Saznajte zašto je Švedska prometno najsigurnija zemlja na svijetu i što iz toga možemo naučiti
 9. Udruženje osiguratelja Srbije: Potpisan Sporazum o zaštiti posjetitelja sa Švicarskom
 10. Obavijest o održavanju ispita u rujnu 2015.
 11. Unatoč rastu Adrisova dionica i dalje je podcijenjena
 12. Povećane premije podigle dobit Uniqe u prvoj polovini godine
 13. CERA edukacija za aktuare u Zagrebu
Anketa

Osjećate li Vi utjecaj liberalizacije?


Povežite se s nama

Osiguranje Forum

Cedex01 | 20.08.2015 09:22:06
Osiguranje od odgovornosti - troskovi pravne pomoci
gagoxx | 19.03.2015 09:49:02
euroherz
hcepic | 05.03.2015 17:58:19
prijevara zvana "Allianz životno osiguranje"
nikolinabosilj | 26.02.2015 14:27:34