Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 

Ugovor o osiguranju imovine – isplata osigurnine – štete pokrivene osiguranjem (ZOO čl.919.)

Zbog pada vrijednosti novca osiguranik nema pravo na revalorizaciju svote osiguranja ako nije drugačije ugovoreno i nema pravo zahtijevati od osiguratelja isplatu revaloriziranog iznosa naknade štete.

 

Ugovor o posredovanju – ugovaranje posredničke provizije (ZOO/05 čl. 836.)

U skladu s načelom slobodnog uređivanja obveznih odnosa ugovorom o posredovanju u prodaji nekretnine dopušteno je ugovoriti pravo posrednika na proviziju i za slučaj ako nekretnina tijekom trajanja ugovornog odnosa bude prodana osobno po nalogodavcu, pri čemu ona ima značaj naknade za obavljene posl...

 

Popravljanje imovinske štete – naknada u obliku novčane rente zbog izgubljenog uzdržavanja (ZOO čl. 194.)

Visina obiteljske mirovine uzima se u obzir kod utvrđivanja visine štete zbog izgubljenog uzdržavanja.

 1 komentar

Zastupanje pravne osobe pred sudom – naknada parničnih troškova (ZPP 155.)

Pravna osoba kao stranka u postupku ima pravo na naknadu troškova parničnog postupka za zastupanje po punomoćniku odvjetniku, iako ima u radnom odnosu diplomirane pravnike s položenim pravosudnim ispitom koji ispunjavaju zakonske pretpostavke za zastupanje te pravne osobe u postupcima pred sudovima.

 

Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pogodnu – obostrana krivnja vlasnika (ZOO/05 čl.1072.)

Kada je do prometne nezgode - i na taj način prouzročene štete - došlo zbog nepropisne vožnje oba vozača (vlasnika motornih vozila), krivnja vozača, koji je poduzeo radnju uključivanja u promet na javnu cestu vožnjom unatrag s kućnog prilaza u trenutku kada se je tom cestom kretalo drugo vozilo koje...

 

Ugovor o osiguranju - prijava okolnosti značajnih za procjenu rizika - namjerna netočna prijava ili prešućivanje (ZOO čl. 908.)

Postojanje (prešućene) bolesti osiguranice u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju života nema značaj nastanka osiguranog slučaja (čl. 898. st. 1. Zakona o obveznim odnosima), već namjernog prešućivanja odlučnih okolnosti (čl. 908. st. 1. istog Zakona). "Prvostupanjski sud je utvrdio, a koja ...

 

Zastara - vrijeme potrebno za zastaru - tražbine naknade štete - niemovinska šteta (ZOO/05 čl. 230.)

Ako su u vrijeme podnošenja tužbe oštećenom bile poznate sve posljedice (fizički bolovi, strah, smanjenje životnih aktivnosti, naruženost i dr.) pretrpljene tjelesne ozljede - odnosno svi kriteriji prema kojima se odlučuje o visini pravične naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti na t...

 

Prekršaji iz cestovne sigurnosti – prometna nesreća – pojam (ZSPC čl.2.)

Intenzitet međusobnog sraza vozila odnosno visina nastale materijalne štete nije odlučna okolnost prilikom utvrđivanja je li nastali događaj prometna nesreća.

 

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti - opasna stvar – pojam (ZOO čl. 174.)

Nezaključana trafostanica pod naponom opasna je stvar. "Osnovana je tvrdnja revidenata da nižestupanjske presude nisu dale jasne i neproturječne razloge o okolnostima pod kojima je došlo do štetnog događaja, a o kojim okolnostima ovisi osnova odgovornosti pojedinog tuženika. Naručitelj i izvođač...

 

Obvezno pravo - popravljanje imovinske štete - izmakla korist (ZOO čl. 189.)

Interni Pravilnik o štetama tužitelja u željezničkom prometu ne može predstavljati temelj za utvrđivanje osnova i visine štete nastale zbog zastoja u prometu.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. 'Bit ćemo vodeći osiguravatelj u regiji, imamo i znanje i viziju'
 2. Kako oštetiti oštećenoga
 3. Kad netko tuži sam sebe
 4. Srbija: Naknada za polomljenu ruku ili nogu u promettnoj nezgodi 5.000 eura
 5. Najveća opasnost po vozače – suvozači
 6. AXA najbolji globalni brend u osiguranju
 7. HUO: Statistički podaci tržišta osiguranja za rujan 2014.
 8. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika sukladno Zakonu o osiguranju
 9. Mjesečno izvješće za rujan 2014.
 10. Ugovor o osiguranju imovine – isplata osigurnine – štete pokrivene osiguranjem (ZOO čl.919.)
 11. Volonterska akcija zaposlenika Grawe osiguranja
 12. Allianzove police osiguranja dostupne na Brailleovom pismu
 13. Triglav prodao svoju češku kompaniju
 14. U Sloveniji od iduće godine više stope poreza na poslove osiguranja i financijske usluge
Anketa

Osjećate li Vi utjecaj liberalizacije?


Povežite se s nama

Osiguranje Forum

dpolak | 23.05.2014 08:47:07
Nasljeđivanje utuženog potraživanja neimovinske štete
moli1982 | 02.04.2014 16:33:24
Sudar s vozilom u vlasništvu obrta - A GDE JE PEČAT?
Jusuf | 20.03.2014 14:34:56
SPORNA NAPLATA ŠTETE
popaj | 08.02.2014 09:49:18
procjena štete na vozilu - neovisni procjenitelj/vještak