Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti – opasna stvar - pojam (ZOO čl. 174.)

Skuter za more, u pokretu, opasna je stvar, a za štetu od opasne stvari odgovara njezin imatelj.

 

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti – protupravno oduzimanje opasne stvari (ZOO čl. 175.)

Za štetu koja potječe od opasne stvari odgovara imatelj opasne stvari iako je imatelju opasna stvar oduzeta na protupravan način, ako je imatelj opasne stvari odgovoran za protupravno oduzimanje stvari.

 

Odgovornost za štetu – odgovornost države – za nezakonit ili nepravilni rad sudaca (ZS čl.67.)

Kad pogrešna primjena materijalnog prava nije posljedica proizvoljnog tumačenja i samovoljne primjene materijalnog prava, ne postoji odgovornost države za štetu koju počini sudac nezakonitim ili nepravilnim radom.

 

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar ili djelatnost - pojam (ZOO čl. 174.)

Aparat za zavarivanje priključen na električnu energiju, s kablovima pod naponoom, položenim na nagometnom travnjaku natopljenom vodom, opasna je stvar, a zavarivanje metalne ograde električnim aparatom za zavarivanje u takvim okolnostima opasna je djelatnost

 

Odgovornost za štetu – održavanje javne ceste (ZJC čl.7.)

Javnu cestu bez nogostupa koja prolazi kroz naselje održava nadležna županijska uprava za ceste tako da je na siguran način mogu koristiti svi korisnici ceste kojima je namijenjena pa i pješaci.

 

Ugovor o osiguranju imovine – isplata osigurnine – štete pokrivene osiguranjem (ZOO čl.919.)

Zbog pada vrijednosti novca osiguranik nema pravo na revalorizaciju svote osiguranja ako nije drugačije ugovoreno i nema pravo zahtijevati od osiguratelja isplatu revaloriziranog iznosa naknade štete.

 2 komentara

Ugovor o posredovanju – ugovaranje posredničke provizije (ZOO/05 čl. 836.)

U skladu s načelom slobodnog uređivanja obveznih odnosa ugovorom o posredovanju u prodaji nekretnine dopušteno je ugovoriti pravo posrednika na proviziju i za slučaj ako nekretnina tijekom trajanja ugovornog odnosa bude prodana osobno po nalogodavcu, pri čemu ona ima značaj naknade za obavljene posl...

 

Popravljanje imovinske štete – naknada u obliku novčane rente zbog izgubljenog uzdržavanja (ZOO čl. 194.)

Visina obiteljske mirovine uzima se u obzir kod utvrđivanja visine štete zbog izgubljenog uzdržavanja.

 1 komentar

Zastupanje pravne osobe pred sudom – naknada parničnih troškova (ZPP 155.)

Pravna osoba kao stranka u postupku ima pravo na naknadu troškova parničnog postupka za zastupanje po punomoćniku odvjetniku, iako ima u radnom odnosu diplomirane pravnike s položenim pravosudnim ispitom koji ispunjavaju zakonske pretpostavke za zastupanje te pravne osobe u postupcima pred sudovima.

 

Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pogodnu – obostrana krivnja vlasnika (ZOO/05 čl.1072.)

Kada je do prometne nezgode - i na taj način prouzročene štete - došlo zbog nepropisne vožnje oba vozača (vlasnika motornih vozila), krivnja vozača, koji je poduzeo radnju uključivanja u promet na javnu cestu vožnjom unatrag s kućnog prilaza u trenutku kada se je tom cestom kretalo drugo vozilo koje...


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Pravilnik o uvjetima za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja i reosiguranje za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu
 2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja/posredovanja u osiguranju
 3. Putno osiguranje skuplje od avio karte za SAD
 4. Aviva preuzima Friends Life
 5. Kakve je novosti Lalovac pripremio osiguravajućim kućama?
 6. Obavijest o neslužbenim rezultatima osmog ispitnog roka u 2014.
 7. Sava Re: Rast premije i neto dobiti
 8. Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje i društva za reosiguranje
 9. Croatia Lloyd prodaje 14,66% udjela u Mojoj banci
 10. Odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti – opasna stvar - pojam (ZOO čl. 174.)
 11. Dunav osiguranje kreditiralo Perčevića
 12. SAD povlači automobile s neispravnim zračnim jastucima
 13. Triglav grupa: 36% veća dobit
 14. EU novosti
 15. Triglav u regiji uvjerljivo jači od Croatia osiguranja
Anketa

Osjećate li Vi utjecaj liberalizacije?


Povežite se s nama

Osiguranje Forum

aloovan | 21.11.2014 09:29:49
Povrat neiskorištenog dijela premije za osiguranje od nemogućnosti vraćanja kredita
Cedex01 | 13.11.2014 13:23:37
Povrat premije osiguranja obavezno osiguranje vazduhoplovi
Cedex01 | 13.11.2014 13:34:43
Povrat premije osiguranja obavezno osiguranje vazduhoplovi
dpolak | 23.05.2014 08:47:07
Nasljeđivanje utuženog potraživanja neimovinske štete