Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 

Odgovornost za štetu – od životinja – psi lutalice (ZOO/05 čl. 1063.)

Jedinica lokalne samouprave odgovorna je za štetu koju počini životinja (pas) koja luta na njezinu teritoriju, a čiji je vlasnik nepoznat ako se Odlukom o držanju kućnih ljubimaca obvezala hvatati pse i mačke lutalice. "Obvezavši tuženika na snošenje nastale imovinske štete tužitelju, prvostupanjs...

 za članove

Odgovornost za štetu – odgovornost poslodavca – naknada plaće (ZOR čl.85.)

Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran ili zbog više sile. "Predmet spora je zahtjev tužitelja za isplatu naknade plaće za razdoblja navedena u tužbi za svakog pojedinog tužitelja, i...

 

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti – opasna stvar - pojam (ZOO čl. 174.)

Skuter za more, u pokretu, opasna je stvar, a za štetu od opasne stvari odgovara njezin imatelj.

 

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti – protupravno oduzimanje opasne stvari (ZOO čl. 175.)

Za štetu koja potječe od opasne stvari odgovara imatelj opasne stvari iako je imatelju opasna stvar oduzeta na protupravan način, ako je imatelj opasne stvari odgovoran za protupravno oduzimanje stvari.

 

Odgovornost za štetu – odgovornost države – za nezakonit ili nepravilni rad sudaca (ZS čl.67.)

Kad pogrešna primjena materijalnog prava nije posljedica proizvoljnog tumačenja i samovoljne primjene materijalnog prava, ne postoji odgovornost države za štetu koju počini sudac nezakonitim ili nepravilnim radom.

 

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar ili djelatnost - pojam (ZOO čl. 174.)

Aparat za zavarivanje priključen na električnu energiju, s kablovima pod naponoom, položenim na nagometnom travnjaku natopljenom vodom, opasna je stvar, a zavarivanje metalne ograde električnim aparatom za zavarivanje u takvim okolnostima opasna je djelatnost

 

Odgovornost za štetu – održavanje javne ceste (ZJC čl.7.)

Javnu cestu bez nogostupa koja prolazi kroz naselje održava nadležna županijska uprava za ceste tako da je na siguran način mogu koristiti svi korisnici ceste kojima je namijenjena pa i pješaci.

 

Ugovor o osiguranju imovine – isplata osigurnine – štete pokrivene osiguranjem (ZOO čl.919.)

Zbog pada vrijednosti novca osiguranik nema pravo na revalorizaciju svote osiguranja ako nije drugačije ugovoreno i nema pravo zahtijevati od osiguratelja isplatu revaloriziranog iznosa naknade štete.

 2 komentara

Ugovor o posredovanju – ugovaranje posredničke provizije (ZOO/05 čl. 836.)

U skladu s načelom slobodnog uređivanja obveznih odnosa ugovorom o posredovanju u prodaji nekretnine dopušteno je ugovoriti pravo posrednika na proviziju i za slučaj ako nekretnina tijekom trajanja ugovornog odnosa bude prodana osobno po nalogodavcu, pri čemu ona ima značaj naknade za obavljene posl...

 

Popravljanje imovinske štete – naknada u obliku novčane rente zbog izgubljenog uzdržavanja (ZOO čl. 194.)

Visina obiteljske mirovine uzima se u obzir kod utvrđivanja visine štete zbog izgubljenog uzdržavanja.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Velebit povlači dionice sa Zagrebačke burze
 2. Mjesečno izvješće za studeni 2014.
 3. Katastrofe u 2014. koštale svijet 90,6 mlrd. eura
 4. Osiguranje ključne osobe – zaštita poslovanja svake tvrtke
 5. Mi moramo svake godine na tehnički, a u EU svake druge
 6. PZU jedini izbjegao pad dionica nakon objave Uniqe
 7. Pravilnik o sadržaju revizije u društvu za osiguranje
 8. Bagerom namjerno srušena terasa – osiguratelj odbio isplatu štete
 9. Bolja zaštita korisnika financijskih usluga
 10. Naknada štete – odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku – šteta na radu i u svezi s radom (ZOR čl. 102.)
 11. Uniqa se uspinje na ljestvici, Jadransko i Sunce padaju
 12. Igor Pureta: Mijenja se percepcija, posao prodavača osiguranja sada je cijenjen i atraktivan
 13. Prosječna premija autoodgovornosti 20,9% niža
Anketa

Osjećate li Vi utjecaj liberalizacije?


Povežite se s nama

Osiguranje Forum

aloovan | 21.11.2014 09:29:49
Povrat neiskorištenog dijela premije za osiguranje od nemogućnosti vraćanja kredita
Cedex01 | 13.11.2014 13:23:37
Povrat premije osiguranja obavezno osiguranje vazduhoplovi
Cedex01 | 13.11.2014 13:34:43
Povrat premije osiguranja obavezno osiguranje vazduhoplovi
dpolak | 23.05.2014 08:47:07
Nasljeđivanje utuženog potraživanja neimovinske štete