Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 1 komentar

Zastupanje pravne osobe pred sudom – naknada parničnih troškova (ZPP 155.)

Pravna osoba kao stranka u postupku ima pravo na naknadu troškova parničnog postupka za zastupanje po punomoćniku odvjetniku, iako ima u radnom odnosu diplomirane pravnike s položenim pravosudnim ispitom koji ispunjavaju zakonske pretpostavke za zastupanje te pravne osobe u postupcima pred sudovima.

 

Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pogodnu – obostrana krivnja vlasnika (ZOO/05 čl.1072.)

Kada je do prometne nezgode - i na taj način prouzročene štete - došlo zbog nepropisne vožnje oba vozača (vlasnika motornih vozila), krivnja vozača, koji je poduzeo radnju uključivanja u promet na javnu cestu vožnjom unatrag s kućnog prilaza u trenutku kada se je tom cestom kretalo drugo vozilo koje...

 

Ugovor o osiguranju - prijava okolnosti značajnih za procjenu rizika - namjerna netočna prijava ili prešućivanje (ZOO čl. 908.)

Postojanje (prešućene) bolesti osiguranice u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju života nema značaj nastanka osiguranog slučaja (čl. 898. st. 1. Zakona o obveznim odnosima), već namjernog prešućivanja odlučnih okolnosti (čl. 908. st. 1. istog Zakona). "Prvostupanjski sud je utvrdio, a koja ...

 

Zastara - vrijeme potrebno za zastaru - tražbine naknade štete - niemovinska šteta (ZOO/05 čl. 230.)

Ako su u vrijeme podnošenja tužbe oštećenom bile poznate sve posljedice (fizički bolovi, strah, smanjenje životnih aktivnosti, naruženost i dr.) pretrpljene tjelesne ozljede - odnosno svi kriteriji prema kojima se odlučuje o visini pravične naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti na t...

 

Prekršaji iz cestovne sigurnosti – prometna nesreća – pojam (ZSPC čl.2.)

Intenzitet međusobnog sraza vozila odnosno visina nastale materijalne štete nije odlučna okolnost prilikom utvrđivanja je li nastali događaj prometna nesreća.

 

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti - opasna stvar – pojam (ZOO čl. 174.)

Nezaključana trafostanica pod naponom opasna je stvar. "Osnovana je tvrdnja revidenata da nižestupanjske presude nisu dale jasne i neproturječne razloge o okolnostima pod kojima je došlo do štetnog događaja, a o kojim okolnostima ovisi osnova odgovornosti pojedinog tuženika. Naručitelj i izvođač...

 

Obvezno pravo - popravljanje imovinske štete - izmakla korist (ZOO čl. 189.)

Interni Pravilnik o štetama tužitelja u željezničkom prometu ne može predstavljati temelj za utvrđivanje osnova i visine štete nastale zbog zastoja u prometu.

 

Pomorska plovidba - prijevoz stvari - prijevoz prtljage (ZPUP čl. 627.)

Prijevoznik odgovara ograničeno za štetu na prtljazi i za zakašnjenje u predaji prtljage do visine propisane odredbom čl. 627. st. 1. toč. 3. Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi.

 

Pomorska plovidba - ugovori o prijevozu - prijevoz prtljage (ZPUP čl. 604.)

Prtljaga je svaka stvar uključujući i vozilo koje se prevozi na temelju ugovora o prijevozu.

 

Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pogonu - samozapaljenje vozila (ZOO čl. 174.)

Kad je do samozapaljenja motornog vozila došlo zbog oštećenja vozila koja su posljedica prometne nezgode u kojoj je motorno vozilo sudjelovalo i kad je zbog toga nastao požar u kojem su trećoj osobi oštećene stvari, riječ je o šteti nastaloj uporabom motornog vozila, pa postoji odgovornost osiguratelja za naknadu štete.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Zastupanje pravne osobe pred sudom – naknada parničnih troškova (ZPP 155.)
 2. Obavijest o terminu održavanja ispita za provjeru stručnih znanja
 3. Obavijest o neslužbenim rezultatima šestog ispitnog roka u 2014.
 4. Putni anđeo Croatia osiguranja prošao crash test
 5. Časopis Osiguranje - novi broj
 6. Europa je već 12 mjeseci u pozitivi
 7. Savjetovanje u vezi s nacrtom pravilnika sukladno Zakonu o osiguranju
 8. Dvojica ne čine komisiju
 9. Slovenija: Premija osiguranja autoodgovornosti pala 8 posto
 10. Prof.dr.sc. Jasenko Marin novi pravobranitelj na području osiguranja
 11. Preminuo vlasnik Bobar osiguranja
 12. Obavijest o službenim rezultatima šestog ispitnog roka u 2014.
Anketa

Osjećate li Vi utjecaj liberalizacije?


Povežite se s nama

Osiguranje Forum

dpolak | 23.05.2014 08:47:07
Nasljeđivanje utuženog potraživanja neimovinske štete
moli1982 | 02.04.2014 16:33:24
Sudar s vozilom u vlasništvu obrta - A GDE JE PEČAT?
Jusuf | 20.03.2014 14:34:56
SPORNA NAPLATA ŠTETE
popaj | 08.02.2014 09:49:18
procjena štete na vozilu - neovisni procjenitelj/vještak