Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 

Odgovornost za štetu – održavanje javne ceste (ZJC čl.7.)

Javnu cestu bez nogostupa koja prolazi kroz naselje održava nadležna županijska uprava za ceste tako da je na siguran način mogu koristiti svi korisnici ceste kojima je namijenjena pa i pješaci.

 

Ugovor o osiguranju imovine – isplata osigurnine – štete pokrivene osiguranjem (ZOO čl.919.)

Zbog pada vrijednosti novca osiguranik nema pravo na revalorizaciju svote osiguranja ako nije drugačije ugovoreno i nema pravo zahtijevati od osiguratelja isplatu revaloriziranog iznosa naknade štete.

 2 komentara

Ugovor o posredovanju – ugovaranje posredničke provizije (ZOO/05 čl. 836.)

U skladu s načelom slobodnog uređivanja obveznih odnosa ugovorom o posredovanju u prodaji nekretnine dopušteno je ugovoriti pravo posrednika na proviziju i za slučaj ako nekretnina tijekom trajanja ugovornog odnosa bude prodana osobno po nalogodavcu, pri čemu ona ima značaj naknade za obavljene posl...

 

Popravljanje imovinske štete – naknada u obliku novčane rente zbog izgubljenog uzdržavanja (ZOO čl. 194.)

Visina obiteljske mirovine uzima se u obzir kod utvrđivanja visine štete zbog izgubljenog uzdržavanja.

 1 komentar

Zastupanje pravne osobe pred sudom – naknada parničnih troškova (ZPP 155.)

Pravna osoba kao stranka u postupku ima pravo na naknadu troškova parničnog postupka za zastupanje po punomoćniku odvjetniku, iako ima u radnom odnosu diplomirane pravnike s položenim pravosudnim ispitom koji ispunjavaju zakonske pretpostavke za zastupanje te pravne osobe u postupcima pred sudovima.

 

Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pogodnu – obostrana krivnja vlasnika (ZOO/05 čl.1072.)

Kada je do prometne nezgode - i na taj način prouzročene štete - došlo zbog nepropisne vožnje oba vozača (vlasnika motornih vozila), krivnja vozača, koji je poduzeo radnju uključivanja u promet na javnu cestu vožnjom unatrag s kućnog prilaza u trenutku kada se je tom cestom kretalo drugo vozilo koje...

 

Ugovor o osiguranju - prijava okolnosti značajnih za procjenu rizika - namjerna netočna prijava ili prešućivanje (ZOO čl. 908.)

Postojanje (prešućene) bolesti osiguranice u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju života nema značaj nastanka osiguranog slučaja (čl. 898. st. 1. Zakona o obveznim odnosima), već namjernog prešućivanja odlučnih okolnosti (čl. 908. st. 1. istog Zakona). "Prvostupanjski sud je utvrdio, a koja ...

 

Zastara - vrijeme potrebno za zastaru - tražbine naknade štete - niemovinska šteta (ZOO/05 čl. 230.)

Ako su u vrijeme podnošenja tužbe oštećenom bile poznate sve posljedice (fizički bolovi, strah, smanjenje životnih aktivnosti, naruženost i dr.) pretrpljene tjelesne ozljede - odnosno svi kriteriji prema kojima se odlučuje o visini pravične naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti na t...

 

Prekršaji iz cestovne sigurnosti – prometna nesreća – pojam (ZSPC čl.2.)

Intenzitet međusobnog sraza vozila odnosno visina nastale materijalne štete nije odlučna okolnost prilikom utvrđivanja je li nastali događaj prometna nesreća.

 

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti - opasna stvar – pojam (ZOO čl. 174.)

Nezaključana trafostanica pod naponom opasna je stvar. "Osnovana je tvrdnja revidenata da nižestupanjske presude nisu dale jasne i neproturječne razloge o okolnostima pod kojima je došlo do štetnog događaja, a o kojim okolnostima ovisi osnova odgovornosti pojedinog tuženika. Naručitelj i izvođač...


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Osiguratelji od odgovornosti vučnog i vučenog vozila oštećenome odgovaraju solidarno
 2. Dunav osiguranje objašnjava neprimjerene kritike
 3. HPB s Poštom i CO priprema snažniji tržišni nastup
 4. Wiener osiguranje za obnovu Slavonije
 5. Police osiguranja (ni)su političko pitanje
 6. Odgovornost za štetu – održavanje javne ceste (ZJC čl.7.)
 7. Obavijest o neslužbenim rezultatima sedmog ispitnog roka u 2014.
 8. Smjernice za primjereno upravljanje rizicima informacijskih sustava subjekata nadzora
 9. Obavijest o terminu održavanja ispita za provjeru stručnih znanja u studenom
 10. Rast prihoda AXA Grupe
 11. Hrvati u zadnjih 7 godina povećali financijsku imovinu za 57,7 milijardi kuna
 12. Google razvija detektore raka, srčanog i moždanog udara
 13. Croatia osiguranje dobilo nagradu za korporativnu sigurnost
 14. „Dani hrvatskog osiguranja“ od 5. do 7. 11.2014. u Opatiji
 15. Croatia osiguranje gasi riječku filijalu
Anketa

Osjećate li Vi utjecaj liberalizacije?


Povežite se s nama

Osiguranje Forum

dpolak | 23.05.2014 08:47:07
Nasljeđivanje utuženog potraživanja neimovinske štete
moli1982 | 02.04.2014 16:33:24
Sudar s vozilom u vlasništvu obrta - A GDE JE PEČAT?
Jusuf | 20.03.2014 14:34:56
SPORNA NAPLATA ŠTETE
popaj | 08.02.2014 09:49:18
procjena štete na vozilu - neovisni procjenitelj/vještak