Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Parnični postupak – parnični troškovi – naknada prema uspjehu u parnici (čl. 154. ZPP)

Kad je tužitelj u cijelosti izgubio parnicu protiv tuženika, tužitelj nema pravo na naknadu parničnih troškova postupka pa ih ne može ni prebijati s utvrđenim parničnim troškom tuženika, već je dužan u cijelosti naknaditi troškove tuženiku.

 za članove

Odgovornost za štetu – naknada imovinske štete – prema pravilima mirovinskog osiguranja – odgovornost osiguratelja (čl. 161. ZMO)

Osiguravajuće društvo je u obvezi isplatiti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje naknadu štete u dijelu u kojem je povreda zadobivena u prometnoj nesreći utjecala na nastanak invalidnosti njegovog osiguranika, a za koju štetu je odgovoran osiguranik tog osiguravajućeg društva.

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar – pojam (ZOO čl. 174.)

Korodirana i loše održavana konstrukcija koša na igralištu, izrađena protivno pravilima struke, opasna je stvar.

 za članove

Regresno potraživanje osiguratelja – zastara – opći rok zastare (ZOO čl. 371.)

Regresno potraživanje osiguratelja, kao solidarnog dužnika prema trećim osobama (članak 174. st. 4. ZOO), zastarijeva u općem zastarnom roku od pet godina, a zastarijevanje počinje teći prvog dana nakon dana kad je naknada isplaćena.

 za članove

Odgovornost za štetu od životinje – odgovornost pravne osobe odgovorne za održavanje ceste (ZL čl. 86.)

Obveza postavljanja zaštitne žičane ograde postoji samo za autoceste i brze ceste pa nepostavljanje ograde na drugim cestama kako bi se spriječio pristup divljači na cestu ne može se smatrati propustom pravne osobe odgovorne za održavanje cesta.

 za članove

Obvezno pravo – aleatorni ugovori – primjena općih uvjeta (ZOO čl. 143.)

Pri ocjeni nepravičnosti i pretjerane strogoće odredaba općih uvjeta prema drugoj ugovornoj strani valja imati na umu pravnu prirodu ugovora, okolnosti pri sklapanju ugovora, objekt činidbe te objektivnu mogućnost da se odredbama općih uvjeta prouzroči očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana.

 za članove

Naknada imovinske štete – razlika između plaće i invalidske mirovine (čl. 192 ZMO)

Tužitelj nema pravo na naknadu štete u vidu isplate razlike plaće koju bi primao da je radio i invalidske mirovine koju prima ako mu je ugovor o radu prestao temeljem sporazuma bez obzira što mu je rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje priznato pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad do koje je došlo zbog ozljede na radu.

 za članove

Odgovornost u vezi s obavljanjem poslova od javnog interesa – održavanje cesta – pojam naseljenog mjesta (ZSPC čl. 2.)

Pasivna legitimacija osobe koja odgovara za štetu zbog propusta u održavanu ceste zavisi o tome je li šteta počinjena na javnoj cesti u naseljenom mjestu ili izvan njega.

 1 komentar

Obvezno pravo - popravljanje imovinske štete – fondovima socijalnog osiguranja (ZMO čl. 161.)

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ima pravo na naknadu štete od osobe koja je prouzročila invaliditet osigurane osobe, a za koju štetu odgovara poslodavac ako su invaliditet, tjelesno oštećenje osiguranika nastali zbog toga što nisu provedene mjere zaštite na radu.

 za članove

Pomorska plovidba – sudar brodica - plovnih objekata - skutera) – zastara (PZ čl. 771.)

Na zastaru tražbine naknade štete zbog sudara brodica – plovnih objekata – skutera primjenjuje se Pomorski zakonik, kao poseban propis, pa tražbina naknade štete zbog sudara zastarijeva u objektivnom roku od dvije godine koji počinje teći od dana sudara.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. EIOPA - dostava informacija za potrebe sastavljanja Izvješća o dugoročnim garancijama za 2017.
 2. VIG: Novi program poslovanja „Agenda 2020“
 3. Swiss Re: Globalni osigurani gubici iznosili 54 mlrd. dolara
 4. Iznenađujuća odluka o prodaji Sarajevo-osiguranja po svaku cijenu
 5. Premija osiguravatelja viša 2,59 posto
 6. Zastara tražbina osiguratelja za plaćanje premije
 7. Svaki treći poginuo je na dvokotaču, a neki još uvijek voze bez kacige
 8. Parnični postupak – parnični troškovi – naknada prema uspjehu u parnici (čl. 154. ZPP)
 9. Vlada FBiH odlučila na koji način će prodati Sarajevo Osiguranje
 10. Rezanje IT troškova više nije najvažnije
 11. VIG - bruto dobit od 406,7 mil. eura premašila plan za 2016.
 12. Osiguranje od odgovornosti menadžera plaćaju 500.000 kn
 13. Životno osiguranje pritišće austrijsko tržište osiguranja
 14. Obavijest o neslužbenim rezultatima drugog (II) ispitnog roka u 2017.
 15. Nakon prodaje VGT-a Halim Zukić kupio dionice u Interšpedu
Anketa

Kakav scenarij predviđate kada se radi o prosječnoj cijeni polica autoodgovornosti?Povežite se s nama

Osiguranje Forum

zeljka8 | 07.03.2017 23:27:38
Ponuda kredita za ozbiljni i iskreni ljudi (zeljka.baletic@gmail.com)
zeljka8 | 07.03.2017 23:28:38
Financiranje novac od 7.000 € ima 100.000.000 € u 24 ili 48 sati od nova godina 2017 e-mail: zeljka.baletic@gmail.com??
zeljka8 | 07.03.2017 23:29:20
Posuditi do 1,000,000 EURA (zeljka.baletic@gmail.com)
zeljka8 | 07.03.2017 23:30:53
Nudimo ponuda Pozajmice (zeljka.baletic@gmail.com)