Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 

Ugovor o osiguranju – obveze osiguratelja – osigurani slučaj - isplata osigurnine (ZOO/05 čl. 943.)

Kada tužitelj nije dokazao da je zahtjev za isplatu osigurnine po polici osiguranja putnika od posljedica nesretnog slučaja podnio prije podnošenja tužbe, smatra se da je tuženik (osiguratelj) saznao za osigurani slučaj primitkom tužbe, od kada se računa rok dospijeća njegove obveze kao osiguratelja.

 za članove

Odgovornost za štetu – opasna stvar ili opasna djelatnost – pojam (ZOO čl. 173.)

Stroj sušara, u pogonu, na kojem se nalaze dva otvora bez zaštitne naprave koja bi onemogućila ulazak u prostor sušare, opasna je stvar.

 za članove

Zastara – tražbine naknade štete – početak tijeka zastare – rok zastare (ZOO čl. 376.)

Potraživanje naknade štete koju je osiguratelj na temelju kasko police osiguranja isplatio svojem osiguraniku (oštećeniku) zastarijeva u roku od tri godine od dana kada je oštećenik saznao za štetu i za osobu koja je štetu počinila odnosno taj rok počinje teći kad i zastarijevanje potraživanja osiguranika prema trećoj osobi odgovornoj za štetu (štetniku) i završava se u istom roku.

 za članove

Sudionici obveznih odnosa - solidarne obveze – solidarnost dužnika (ZOO čl. 414.)

Kada je tužiteljičino potraživanje iz nagodbe prestalo u cijelosti naplatom, obveze se oslobađaju ostali solidarni dužnici.

 za članove

Izvanugovorne obveze – stjecanje bez osnove – opće pravilo (ZOO čl. 210.)

Ne radi se o stjecanju bez osnove u slučaju kada predmetna vozila tužiteljima nisu oduzeta za korist tuženice i kada ta vozila nisu prešla u imovinu tuženice, niti je njihovim oduzimanjem od tužitelja stekla kakvu korist.

 za članove

Popravljanje imovinske štete – naknada štete u obliku novčane rente – izmjena rente (ZOO čl. 196.)

Kad je novčana renta utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom, nije nastupila zastara zahtjeva za povišenje novčane rente za ubuduće (od podnošenja tužbe pa nadalje).

 za članove

Pravo osiguranja – pravo regresa osiguratelja poslodavca (ZOO čl. 963.)

Osiguravajuće društvo kao osiguratelj poslodavca nema pravo regresa od osiguranika za isplaćeni iznos koji je osiguranik isplatio svojem radniku na ime naknade plaće zbog povrede na radu, jer je osiguranik posredni oštećenik.

 za članove

Naknada imovinske štete – obvezno zdravstveno osiguranje - troškovi liječenja (ZOZZ čl. 113.)

Osiguratelj je dužan podmiriti oštećeniku troškove liječenja bez obzira na činjenicu što isti nije bio zdravstveno osiguran.

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – rokovi rješavanja odštetnih zahtjeva – tijek zatezne kamate (ZOOP čl. 12.)

Svrha i cilj Direktive 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009.g. kao i odredbi čl.11. i 12. ZOOP-a, nije da odgovorni osiguravatelj žrtvi prometne nezgode u roku 60 odnosno 90 dana isplati 30 ili 40% štete i time se oslobodi obveze platiti zateznu kamatu na razliku do visine nov...

 za članove

Odgovornost za štetu – opasna stvar – pojam (ZOO čl. 173.)

Neuklonjeno stablo na opožarenom dijelu zemljišta, udaljeno dva metra od ruba ceste i na području izloženom jakom vjetru, opasna je stvar. Predmet spora je zahtjev tužitelja za naknadom nematerijalne i materijalne štete s naslova ozljeda zadobivenih u nezgodi s pripadajućim zateznim kamatama i troš...


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Hrvatska u nečemu među vodećima: u broju pušača
 2. Dobra vijest za vozače u RS: Padaju cijene osiguranja
 3. EIOPA se osvrnula na ključne rizike financijske stabilnosti
 4. Softver za osiguranje - tržište vrijedno 8 mlrd. dolara
 5. Rast premije osiguranja u Srbiji od 10%
 6. Tko ne plati porez neće moći registrirati automobil
 7. Nova pojačanja u GRAWE Hrvatska d.d.
 8. 23% hrvatskih kućanstva nema pristup internetu
 9. Uniqina stranica za prijavu projekata koji trebaju financijsku podršku
 10. Ivan Stojanović, Wiener Städtische Osiguranje: Prijevoznici sve više zainteresirani za CMR osiguranje
 11. Nemaš policu osiguranja u autu? Plati kaznu
 12. Ugovor o osiguranju – obveze osiguratelja – osigurani slučaj - isplata osigurnine (ZOO/05 čl. 943.)
Anketa

Kakav scenarij predviđate kada se radi o prosječnoj cijeni polica autoodgovornosti?Povežite se s nama

Osiguranje Forum

Luka | 30.09.2016 07:19:02
Podrška priijedlogu prometnog stručnjaka dr. Marušića,
mikimokacino | 05.09.2016 18:06:44
Agram Osiguranje traži liječnički karton, a liječnica mi ga neda, što učiniti?
rider | 20.05.2016 18:06:48
Usjevi - povrat 65% ili povrat do 65%?
nikolinatomas1 | 30.04.2016 21:00:17
Žalba na rješenje croatia osiguranja