Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Obvezno pravo – zastara tražbine naknade štete – saznanje za štetu i učinitelja (ZOO čl. 376.)

Kad je oštećeniku šteta nastala (pomor ribe) zbog materijalnih nedostataka isporučene robe (hrana za ribe), oštećenik je saznao za štetu i osobu koja je štetu učinila tek kad je primio izvješće o uzroku pomora riba, a ne onog dana kada je zahtijevao stručnu analizu hrane za ribu radi utvrđivanja uzroka štete i njezinog počinitelja.

 za članove

Ugovor o osiguranju – osiguranje imovine – isplata naknade iz osiguranja (ZOO čl. 925.)

Iznos naknade koju je osiguratelj obvezan isplatiti osiguraniku ne može biti veći od stvarne štete koju je osiguranik pretrpio na osiguranoj imovini, neovisno o tome što je svota osiguranja veća od stvarne štete.

 za članove

Naknada neimovinske štete - povreda prava osobnosti koja ne opravdava dosudu pravične novčane naknade (ZOO/05 čl. 1100.)

Neznatno trpljenje fizičkih bolova i straha u kratkom trajanju i to u pretežnom dijelu slabog intenziteta ne opravdava dosuđenje pravične novčane naknade zbog povrede prava osobnosti.

 za članove

Odgovornost za materijalne nedostatke stvari – kada postoje materijalni nedostaci (ZOO/05 čl. 401.)

Građevina kao sastavni dio nekretnine – predmeta ugovora o kupoprodaji, izgrađena protivno urbanističkim uvjetima te protivno aktu kojim je odobrena gradnja, predstavlja stvar sa materijalnim nedostatkom za koji prodavatelj odgovara kupcu.

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti – smrt bliske osobe – posredno oštećeni – teret dokaza (ZOO čl. 173.)

U parnici za naknadu štete posrednog oštećenika koju zahtijeva na temelju odredbe čl. 173. i 174. Zakona o obveznim odnosima, teret dokaza o postojanju uzročno-posljedične veze između ozljeđivanja neposrednog oštećenika u štetnom događaju i štete...

 za članove

Odgovornost za štetu od životinja - šteta koju uzrokuje divljač – divljač na cesti (ZL čl. 86.)

Nepostavljanje zaštitne ograde uz državnu cestu kako bi se spriječio pristup divljači na cestu ne smatra se propustom pravne osobe odgovorne za održavanje cesta.

 za članove

Popravljanje imovinske štete – naknada u obliku novčane rente – izmjena rente - zastara (ZOO čl. 196.)

Kad je novčana renta utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom, nije nastupila zastara zahtjeva za povišenje novčane rente za ubuduće (od podnošenja tužbe pa nadalje).

 za članove

Ugovor o osiguranju – općenito – trajanje ugovora (ZOO/05 čl. 946.)

Ocijenjeno je da je osiguranik raskinuo ugovor o dugoročnom osiguranju kad je putem elektroničke pošte obavijestio osiguravatelja da neće obnoviti policu osiguranja.

 za članove

Popravljanje imovinske štete – pojedini slučajevi naknade – izgubljena zarada (ZOO/05 čl. 1093.)

Roditeljima ne pripada pravo na naknadu štete zbog izgubljene zarade koja je posljedica njihova trajno narušenoga zdravstvenog stanja uslijed smrti djeteta.

 za članove

Popravljanje imovinske štete – u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja – troškovi liječenja (ZOO/05 čl. 1095.)

Činjenica da je estetskim zahvatom stupanj naruženja smanjen ili u cijelosti uklonjen ne utječe na obvezu tuženika na naknadu imovinske štete nastale povodom troškova liječenja, već je eventualno mogla utjecati na obvezu tuženika za podmirenje neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti zbog naru...


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Nebojša Šćekić novi predsjednik skupštine Nacionalnog biroa osiguravača
 2. CO stječe udio u glasačkim pravima i kapitalu Velebit osiguranja
 3. Obavijest o održavanju ispita u lipnju 2016.
 4. Izvanredna aukcija za državni kapital Sarajevo osiguranja
 5. Adriatic Slovenica preuzela KD Sklade
 6. Ugovorno pravo osiguranja – obveza obavještavanja i zaštita potrošača u domaćem, europskom i poredbenom pravu
 7. Niža dobit VIG-a u prvom kvartalu 2016.
 8. RS: Naftaši osnivaju osiguravajuće društvo
 9. Vlada predlaže poskupljenje bolničkog liječenja i plaćanje naknade na Hitnoj
 10. Insurance Europe: Godišnji izvještaj za 2015.-2016.
 11. Prodaje se državni kapital u Sarajevo osiguranju
 12. Osiguranja u Srbiji: Žene izdvajaju više novca za zdravlje
 13. Axa prodaje udjele u duhanskoj industriji
 14. Midhat Terzić podnio ostavku, smijenjena kompletna uprava Sarajevo osiguranja
 15. Gubitak prava iz osiguranja zbog izazivanja nesreće u inozemstvu pod utjecajem alkohola- ocjenjuje se prema hrvatskom pravu
Anketa

Kakav scenarij predviđate kada se radi o prosječnoj cijeni polica autoodgovornosti?Povežite se s nama

Osiguranje Forum

rider | 20.05.2016 18:06:48
Usjevi - povrat 65% ili povrat do 65%?
nikolinatomas1 | 30.04.2016 21:00:17
Žalba na rješenje croatia osiguranja
pingpong6234 | 13.04.2016 23:52:12
prijevremeni raskid ugovora o osiguranju imovine
zvonkofruk | 14.02.2016 23:05:06
Nesreća u dvorištu=nema isplate štete