Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – oslobođenje od odgovornosti – radnja oštećenog (ZOO/05 čl. 1067.)

Pri nastanku štete od opasne stvari – uslijed pada stakla prozorskog okvira sa petog kata zgrade na vozilo parkirano ispred te zgrade – radnja parkiranja na tom mjestu kada je to prometnim znakom bilo zabranjeno (dopušteno samo za vozila...

 za članove

Popravljanje imovinske štete u obliku novčane rente – neprenosivost prava (ZOO čl. 197.)

Dospjeli iznosi naknade štete za tuđu pomoć i njegu prelaze na nasljednike kao dio ostavinske imovine u trenutku smrti oštećenika pa zbog toga gube značenje rente, dok se pravo na naknadu štete u obliku rente ne može prenijeti na nasljednike.

 za članove

Popravljanje neimovinske štete – naročito teški invaliditet bliske osobe (ZOO čl. 201.)

Postojanje trajnije zajednice života nije zakonom propisana pretpostavka za naknadu nematerijalne - neimovinske štete (kćeri) za duševne boli zbog naročito teškog invaliditeta bliskog srodnika (majke).

 za članove

Popravljanje imovinske štete – troškovi liječenja povrijeđenog (ZOO čl. 195.)

Posredni oštećenik (roditelj) nema pravo na naknadu štete u obliku izdataka za kupnju osobnog automobila za prijevoz neposrednog oštećenika (sina) na liječničke kontrole jer pravo na naknadu materijalne štete u vezi sa troškovima tuđe pomoći i njege ima samo neposredni oštećenik.

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – oslobođenje od odgovornosti – isključiva radnja oštećenika (ZOO čl. 177.)

Ocijenjeno je da je šteta nastala isključivom radnjom oštećenice kada je ustala sa stolice na kotačima i pri pokušaju da ponovno sjedne, pala te se ozlijedila.

 za članove

Popravljanje imovinske štete – naknada u obliku novčane rente – kapitalizacija rente (ZOO čl. 188.)

Isplata rente zbog izgubljenog uzdržavanja u jednoj ukupnoj svoti (kapitalizirana renta) je iznimka koja dolazi do primjene ako postoje ozbiljni uzroci za takav način isplate, što ovisi o okolnostima svakog konkretnog slučaja.

 za članove

Prestanak obveza – zastara – prekid zastare (ZOO čl. 387.)

Davanje izjave treće osobe o postojanju duga dužnika prema vjerovniku ne dovodi do prekida zastarijevanja.Pravilno je i pravno shvaćanje da nije bilo prekida tijeka zastarnog roka radnjama bilo tužitelja ili tuženika. Sudovi su utvrdili da tužitelj nije podnosio tužbu niti je poduzimao nikakvu ...

 za članove

Odgovornost za štetu – odgovornost organizatora priredbi (ZOO čl. 181.)

Organizator priredbe na kojoj se okuplja veći broj ljudi u zatvorenom ili otvorenom prostoru odgovara za štetu samo ako je šteta nastala zbog izvanrednih okolnosti koje u takvim prilikama mogu nastati.Predmet spora je zahtjev tužitelja za naknadu neimovinske štete koju trpi u uzročno - posljedičnoj ...

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar – pojam (ZOO čl. 174.)

Dalekovod koji je propisno izgrađen i ima dozvolu za uporabu, sam po sebi nije opasna stvar.

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar – pojam (ZOO čl. 173.)

Vlak u pokretu opasna je stvar.Predmet spora u ovoj pravnoj stvari je zahtjev za naknadu štete koja je tužitelju nastala u štetnom događaju od 17. lipnja 1988. kada je prilikom iskakanja iz vlaka zadobio teške tjelesne ozljede, a za koji štetni događaj smatra da je odgovoran tuženik.Nižestupanjski s...


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Allianz: Prva investicija u obnovljive izvore energije u SAD-u
 2. Generali u Srbiji investira u zaštitu od tuče
 3. EIOPA preporuča konzistentni pristup metodologiji izračuna solventnosti grupe
 4. Neven Tišma: U autoosiguranjima smo trendseteri, a dugoročno ciljamo i na zdravstvena
 5. Allianz u suradnji s Hrvatskim paraolimpijskim odborom organizirao komunikacijsku radionicu „Ususret Riju“
 6. Gabriele Galateri na čelu Generali grupe
 7. Publikacija - osiguravatelji pozivaju regulatore da ne zanemare prednosti internih modela rizika
 8. Grawe Hrvatska nominirano za nagradu „Best Of Europe“
 9. Izvanredna kontrola u Krajina osiguranju
 10. Najgori u EU: Hrvati imaju najviše sigurnosnih problema na internetu
 11. Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 12. Privatizira se albanska državna osiguravajuća kuća INSIG
 13. RS: Premija na tržištu osiguranja veća za sedam posto
 14. Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – oslobođenje od odgovornosti – radnja oštećenog (ZOO/05 čl. 1067.)
 15. Kasko osiguranje: procjena totalne štete - vrijednost ostataka vozila
Anketa

Tko bi mogao najviše doprinijeti informiranju poduzetnika o osiguranju?Povežite se s nama

Osiguranje Forum

bozic9 | 26.01.2016 23:42:41
obvezna osiguranja u prometu - diplomski
igorisek | 06.01.2016 16:38:51
Krađa zamjenskog ključa
NenadZG | 01.10.2015 14:36:41
Prijva štete na LCD TV iz 2010 odine, tadašnja vrijednost 5.000,00 kuna
ivana2908 | 24.09.2015 22:42:21
struktura premije osiguranja