Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Prestanak obveza – zakašnjenje – zakašnjenje vjerovnika (ZOO čl. 326.)

Dolaskom vjerovnika u zakašnjenje prestaje zakašnjenje dužnika pa na vjerovnika prelazi rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari.

 za članove

Naknada štete – imovinska šteta - naknada u obliku novčane rente – zastara (ZOO čl.376.)

Rentni odštetni zahtjevi nisu povremena potraživanja pa se na ocjenu zastare primjenjuje odredba čl. 376. ZOOa.

 za članove

Ugovor o posredovanju – općenito – uloga posrednika (ZOO čl.813.)

Uloga posrednika kod ugovora o posredovanju je da dovede u vezu stranke određenog budućeg ugovora pa posrednik nije stranka tog ugovora.

 

Prestanak obveza – zastara – rokovi zastare kod ugovora o osiguranju – osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (ZOO čl. 380.)

U osiguranju osoba od posljedica nesretnog slučaja početak zastarnog roka iz čl. 380. st. 1. ZOOa počinje teći od trenutka završetka liječenja osigurane osobe.

 za članove

Priznanje i ovrha stranih sudskih odluka prema međunarodnim ugovorima – određivanje ovrhe istodobno uz rješenje kojm se priznaje strana sudska odluka (OZ čl. 17.)

Sud je ovlašten istodobno uz rješenje kojim priznaje stranu sudsku odluku, sukladno prijedlogu ovrhovoditelja odrediti predloženu ovrhu, imajući u vidu da su države ugovornice Republika Hrvatska i Republika Bugarska potpisnice Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći od 23. ožujka 1956. godine, a koji Ugo...

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti – opasna stvar – pojam (ZOO čl. 174.)

Mokre i klizave pločice u vrijeme nastanka štetnog događaja smatraju se opasnom stvari, bez obzira na to što se radi o protukliznim pločicama.

 

Odgovornost za štetu – od životinja – psi lutalice (ZOO/05 čl. 1063.)

Jedinica lokalne samouprave odgovorna je za štetu koju počini životinja (pas) koja luta na njezinu teritoriju, a čiji je vlasnik nepoznat ako se Odlukom o držanju kućnih ljubimaca obvezala hvatati pse i mačke lutalice. "Obvezavši tuženika na snošenje nastale imovinske štete tužitelju, prvostupanjs...

 za članove

Odgovornost za štetu – odgovornost poslodavca – naknada plaće (ZOR čl.85.)

Radnik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran ili zbog više sile. "Predmet spora je zahtjev tužitelja za isplatu naknade plaće za razdoblja navedena u tužbi za svakog pojedinog tužitelja, i...

 

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti – opasna stvar - pojam (ZOO čl. 174.)

Skuter za more, u pokretu, opasna je stvar, a za štetu od opasne stvari odgovara njezin imatelj.

 

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti – protupravno oduzimanje opasne stvari (ZOO čl. 175.)

Za štetu koja potječe od opasne stvari odgovara imatelj opasne stvari iako je imatelju opasna stvar oduzeta na protupravan način, ako je imatelj opasne stvari odgovoran za protupravno oduzimanje stvari.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
  1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu
  2. Varga dao Vojkoviću posao od 7 milijuna kuna bez natječaja
  3. Aviva ukida 1.500 radnih mjesta
  4. Prestanak obveza – zakašnjenje – zakašnjenje vjerovnika (ZOO čl. 326.)
  5. Smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma za obveznike u nadležnosti Hanfa-e
  6. Mjesečno izvješće za prosinac 2014.
  7. Obavijest - ažurirane XML sheme (TSI-ZIPO i PFI-ZIPO)
  8. Osiguranje umjesto solidarnosti
  9. Alibaba jače ulazi u osiguravateljni biznis
  10. Održana glavna skupština Adrisa
Anketa

Osjećate li Vi utjecaj liberalizacije?


Povežite se s nama

Osiguranje Forum

gvozden_r | 25.01.2015 12:36:19
UPIT ZA DODATNI RIZIK IZLIVANJE VODE IZ VODOVODNIH I KANALIZACIONIH CIJEVI
tamara78 | 23.01.2015 05:39:08
totalna šteta, kasko polica i zapelo na naplati štete!
Lobo | 08.01.2015 16:10:50
može li se prodavati osiguranje i plaćati paušal
FILIPV | 08.01.2015 19:45:16
Pad premije za autoosiguranje (AO)