Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 

Odgovornost više osoba za istu štetu – solidarna odgovornost naručitelja i izvođača radova (ZOO čl. 207.)

Suinvestitor (jedinica lokalne samouprave) u izgradnji stambeno-poslovne zgrade prema odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, koji nije ni nositelj investicijskih poslova, ali ni naručitelj radova gradnje iz ugovora o građenju, ne odgovara solidarno s izvođačem radova za štetu koja je prilikom izvođenja radova na izgradnji prouzročena na susjednoj nekretnini.

 

Popravljanje imovinske štete – naknada u novcu (ZOO čl.190.)

Oštećenik ima pravo na naknadu štete koja uključuje i porez na dodanu vrijednost iako nije popravio oštećenu stvar niti je imao izdatke radi popravljanja stvari.

 

Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pogonu – obostrana krivnja vlasnika (ZOO čl.178.)

Kada je do prometne nezgode - i na taj način prouzročene štete - došlo zbog nepropisne vožnje oba vozača (vlasnika motornih vozila), krivnja vozača koji je poduzeo radnju skretanja kada ga je već pretjecalo drugo...

 

Osiguranje od automobilske odgovornosti – vozilo u pogonu – pojam (ZO čl. 83.)

Uporaba autodizalice na prostoru predviđenom za spuštanje plovila u more ne predstavlja javni put niti ostalu površinu na kojoj odvija promet.

 

Upravljanje stambenim zgradama – dužnosti i ovlasti upravitelja zgrade (ZVSP čl. 378.)

Upravitelj stambene zgrade nije pasivno legitimiran u sporu radi isplate troškova održavanje nekretnine na zajedničkim dijelovima zgrade, već su u takvom sporu pasivno legitimirani suvlasnici zgrade.

 

Upravljanje stambenim zgradama – ovlasti upravitelja zgrade (ZVSP čl. 378.)

Upravitelj zgrade aktivno je legitimiran da kao samostalna stranka u postupku podnosi tužbe protiv suvlasnika radi naplate zajedničke pričuve.

 

Upravljanje imovinom maloljetnog djeteta – uloga Centra za socijalnu skrb (OZ čl. 261.)

Primjena posebnih odredaba čl. 261. Obiteljskog zakona kojima su propisane pretpostavke za raspolaganje imovinom maloljetnog djeteta uz predhodno odobrenje nadležnog Centra za socijalnu skrb, isključuje primjenu općih odredaba čl. 460. ZOOa o učincima prodaje tuđe stvari.

 

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna djelatnost - pojam (ZOO čl. 174.)

Obaranje većeg stabla, opasna je djelatnost. U postupku pred nižestupanjskim sudovima je utvrđeno: - da je … 2005. u mjestu R., G., …, došlo do nezgode za vrijeme dok je tuženik vršio sječu stabla bagrema, pri čemu je u trenutku pada posječeno stablo na mjestu usmrtilo suprugu tužitelja L. P., d...

 

Stjecanje bez osnove – zatezna kamata – naknada troškova (ZOO čl. 210.)

Zatezne kamate i parnični trošak nisu dio naknade štete i ne mogu dijeliti pravnu sudbinu neosnovano plaćenih iznosa naknade štete zbog ozljede tijela, narušenja zdravlja ili smrti.

 

Obrtnici – obavljanje obrta – odgovornost za obveze (ZO čl. 20.)

Obrtnik odgovara za obveze nastale obavljanjem obrta cjelokupnom svojom imovinom, a ne samo onom koja je unesena u obrt.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Aplikacija 'Putni Anđeo' uz vozače osigurane u Croatia osiguranju
 2. HUO. Statistički podaci za ožujak 2013.
 3. CO: Najava sjednice Nadzornog odbora
 4. Triglav uveo osiguranje od suše – taj rizik prvi put pokriven
 5. Tržište osiguranja u RH za ožujak 2014.
 6. Najava radionice "Napredni menadžerski izvještaji u osiguranju"
 7. Mrsić: Trasiramo put HZMO-a prema modernoj osiguravajućoj tvrtki
 8. Odgovornost više osoba za istu štetu – solidarna odgovornost naručitelja i izvođača radova (ZOO čl. 207.)
 9. VIG: Ukupna premija 4,4% manja u 2013.
 10. Liberalizacija tržišta srušila premije autoosiguranja
 11. Nesreća zbog mobitela – gubitak prava iz osiguranja?
 12. Bitka za vozače: Bonusi i do 74 posto, popusti do 82 posto...
 13. Ergo osiguranje širi ponudu u Hrvatskoj
 14. Rast premije Lovćen osiguranja
 15. CO: Od sada na tržištu osiguranje sportskih klubova u slučaju nezgode ili bolesti sportaša
Anketa

LIBERALIZACIJA AUTOOSIGURANJA ĆE:Povežite se s nama

Osiguranje Forum

moli1982 | 02.04.2014 16:33:24
Sudar s vozilom u vlasništvu obrta - A GDE JE PEČAT?
Jusuf | 20.03.2014 14:34:56
SPORNA NAPLATA ŠTETE
popaj | 08.02.2014 09:49:18
procjena štete na vozilu - neovisni procjenitelj/vještak
ivanak | 13.01.2014 23:48:46
Naknada imovinske štete bez policijskog zapisnika - molim savjet!!!