Sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – osigurana osoba – gubitak prava ( ZOOP čl 24.)

Pri koncentraciji alkohola u krvi (najmanje 0,73 i najviše 0,99 promila) kod koje su negativni toksični učinci na vozačke sposobnosti individualni jer nejednako djeluju na različite osobe ovisno o nizu subjektivnim čimbenika, tada kod utvrđivanja postojanja uzročne veze između alkoholiziranosti i na...

 za članove

Odgovornost zajedničkog odvjetničkog ureda – solidarna odgovornost odvjetnika (ZO čl 25.)

Zajednički odvjetnički ured ne može biti poslodavac odvjetničkoj vježbenici, međutim djelatnicima koji obavljaju bilo kakve poslove unutar tog ureda u svrhu ostvarenja cilja zbog kojeg je ured osnovan kao zaposlenici odvjetnika, za obveze iz radnog odnosa, solidarno odgovaraju svi odvjetnici tog zaj...

 za članove

Povreda na radu – vlastito pravo oštećenika – ostvarivanje naknade štete neposredno od osiguratelja (ZOO/05 čl. 965.)

Radnik je ovlašten zahtijevati naknadu štete radi povrede na radu za koju odgovara poslodavac neposredno od osiguratelja na temelju ugovora o osiguranju sklopljenog između njegovog poslodavca i osiguratelja.

 za članove

Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom – neovlašteno korištenje motornog vozila (ZOO/05 čl.1070.)

Kada je nezaključano motorno vozilo (traktor) stavljeno u pogon na neuobičajeni i nasilan način, vlasnik vozila ne zaključavanjem nije skrivio njegovo neovlašteno korištenje, pa u tom slučaju za štetu koja bude pričinjena trećoj osobi odgovara samo neovlašteni korisnik bez vlasnika motornog vozila.

 za članove

Popravljanje imovinske štete – dospijeće naknade (ZOO čl. 394.)

Na naknadu nenovčane materijalne štete koja nije reparirana, zatezne kamate teku od donošenja prvostupanjske presude, a ne od izvršene procjene.

 za članove

Odgovornost za štetu koju uzrokuje divljač – nepostavljanje prometnog znaka „divljač na cesti“ (ZC čl. 50.)

Zbog nepostavljanja prometnog znaka „divljač na cesti“ pravna osoba koja gospodari javnom cestom za štetu od divljači naletom na vozilo odgovara kada je o postojanju objektivne potrebe (čestim prelascima divljači preko ceste, čestim prometnim nezgodama) za njegovo postavljanje obaviještena od osobe ...

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar – pojam (ZOO čl. 176.)

Skela s pomičnim mosnicama i namijenjena za rad na visinama opasna je stvar.Predmet spora je zahtjev na obvezivanje tuženika da tužitelju naknade štetu koju trpi zbog ozljeda zadobivenih ... na radu kod II. tuženika, a u prostoru III. tuženika.U postupku koji je prethodio ovome utvrđeno je:- da je u...

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti - oslobođenje od odgovornosti imatelja opasne stvari - radnja oštećenika (ZOO čl. 177.)

Pristanak na vožnju s alkoholiziranim vozačem dovodi do podijeljene odgovornosti (odnosno doprinosa), time da opseg doprinosa vlastitoj šteti ovisi o okolnostima konkretnog slučaja (npr. stupnju alkoholiziranosti vozača i mogućnosti saznanja oštećenika za takav stupanj, je li vozač zbog ostalih okol...

 za članove

Naknada štete – u obliku novčane rente – neprenosivost prava (ZOO čl. 197.)

Dospjele svote naknade za tuđu pomoć i njegu trenutkom smrti oštećenika prelaze na njegove nasljednike i to kao dio ostavinske imovine pa zbog toga u tom dijelu gube značaj rente, stoga se u ovom slučaju glede zahtjeva tužiteljica, kao nasljednica oštećenika, u odnosu na iznose ove štete dospjele do smrti oštećenika ne primjenjuju odredbe iz članka 197. ZOO.

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar ili opasna djelatnost - pojam (ZOO čl. 174.)

Zrakoplov u pogonu opasna je stvar, a prijevoz zrakoplovom opasna je djelatnost.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Adris grupa poziva mlade i obrazovane ljude da se vrate u Hrvatsku
 2. Crna Gora: Pravilnik o bližem sadržaju izvještaja vanjskog revizora na financijske izvještaje društava za osiguranje
 3. U Daruvaru 11 i pol tisuća stanovnika i 17 tisuća registriranih vozila
 4. Obvezno osiguranje plovila nije dostatno za miran san
 5. Banke se još ne odriču šalterskog poslovanja
 6. Potpisan Sporazum o zaštiti posjetitelja između Srbije i Slovenije
 7. KD Life - rezultati na kraju 2014.
 8. Lažnim sudarima plaćali džihadiste
 9. Studija Swiss Re: Svjetsko osiguranje u 2014.
 10. Vlada tvrdi da je prodaja CO-a čista kao suza, a Državna revizija da je Vlada preskočila Sabor
 11. Prosječna neto plaća za travanj iznosi 5.676 kuna
 12. Produžen mandat upravi Merkura
 13. Totalna šteta s ukradenim vozilom
 14. Sporazum Beograda i Prištine o osiguranju vozila
 15. Osiguranje od automobilske odgovornosti – osigurana osoba – gubitak prava ( ZOOP čl 24.)
Anketa

Osjećate li Vi utjecaj liberalizacije?


Povežite se s nama

Osiguranje Forum

gagoxx | 19.03.2015 09:49:02
euroherz
hcepic | 05.03.2015 17:58:19
prijevara zvana "Allianz životno osiguranje"
nikolinabosilj | 26.02.2015 14:27:34
zvac | 02.02.2015 13:41:36
šteta od leda