Sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Obvezno pravo – aleatorni ugovori – primjena općih uvjeta (ZOO čl. 143.)

Pri ocjeni nepravičnosti i pretjerane strogoće odredaba općih uvjeta prema drugoj ugovornoj strani valja imati na umu pravnu prirodu ugovora, okolnosti pri sklapanju ugovora, objekt činidbe te objektivnu mogućnost da se odredbama općih uvjeta prouzroči očigledna neravnopravnost u pravima i obvezama ugovornih strana.

 za članove

Naknada imovinske štete – razlika između plaće i invalidske mirovine (čl. 192 ZMO)

Tužitelj nema pravo na naknadu štete u vidu isplate razlike plaće koju bi primao da je radio i invalidske mirovine koju prima ako mu je ugovor o radu prestao temeljem sporazuma bez obzira što mu je rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje priznato pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad do koje je došlo zbog ozljede na radu.

 za članove

Odgovornost u vezi s obavljanjem poslova od javnog interesa – održavanje cesta – pojam naseljenog mjesta (ZSPC čl. 2.)

Pasivna legitimacija osobe koja odgovara za štetu zbog propusta u održavanu ceste zavisi o tome je li šteta počinjena na javnoj cesti u naseljenom mjestu ili izvan njega.

 1 komentar

Obvezno pravo - popravljanje imovinske štete – fondovima socijalnog osiguranja (ZMO čl. 161.)

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ima pravo na naknadu štete od osobe koja je prouzročila invaliditet osigurane osobe, a za koju štetu odgovara poslodavac ako su invaliditet, tjelesno oštećenje osiguranika nastali zbog toga što nisu provedene mjere zaštite na radu.

 za članove

Pomorska plovidba – sudar brodica - plovnih objekata - skutera) – zastara (PZ čl. 771.)

Na zastaru tražbine naknade štete zbog sudara brodica – plovnih objekata – skutera primjenjuje se Pomorski zakonik, kao poseban propis, pa tražbina naknade štete zbog sudara zastarijeva u objektivnom roku od dvije godine koji počinje teći od dana sudara.

 za članove

Potraživanje naknade štete od odvjetnika – početak tijeka zastare (ZOO čl. 376.)

Zastara zahtjeva za naknadu štete zbog povrede ugovorne obveze (ugovora o nalogu) zbog nesavjesnog zastupanja odvjetnika, počinje teći od saznanja za odluku suda kojom je pravomoćno odvijen tužbeni zahtjev u postupku u kojem je tužitelju prilikom zastupanja tog odvjetnika kao punomoćnika prouzročena šteta.

 za članove

Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pogonu – odgovornost vlasnika prema trećima (ZOO čl. 178.)

Vlasnik parkiranog vozila uz javnu cestu na kojoj je došlo do sudara vozila jest treća osoba u smislu odredbe članka 178. st. 4. ZOOa.

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar - pojam (ZOO čl. 174.)

Željezna konstrukcija pomičnog gola („branka“) na školskom igralištu, neučvršćena za beton, bez ugrađenog osiguranja od pada, opasna je stvar.

 za članove

Obvezno pravo – zatezne kamate na novčane obveze u devizama – stopa zateznih kamata (ZOO/05 čl. 22.)

Na novčane obveze u devizama stopa zateznih kamata je ista kao i na novčane obveze u domaćoj valuti i to od 1. siječnja 2008. kada je stupila na snagu odredba članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05).

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – solidarna odgovornost osiguratelja (ZOO čl. 414.)

Sklapanjem ugovora o osiguranju od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, vlasnik motornog vozila ne oslobađa od odgovornosti za štetu nanesenu uporabom vozila trećim osobama, već odgovara solidarno sa osigurateljem.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Pregled osnovnih sigurnosnih pokazatelja - siječanj 2017.
 2. Svjedok Mihanović: Pokušao sam im objasniti da će svi nastradati i da će ih za četiri godine novi ministar policije sve uhititi
 3. EIOPA učvrstila suradnju nadzornih tijela u prekograničnim aktivnostima
 4. Adris zbog Save Re pod istragom slovenske agencije za tržište vrijednosnih papira
 5. Može li agencija za zastupanje u osiguranju, koja ima ugovoren ekskluzivitet s jednim osigurateljem, dobiti dozvolu za zastupanje u stanici za tehnički pregled vozila?
 6. Nove meke za registraciju automobila
 7. Rezultati Allianza u 2016.
 8. Obvezno pravo – aleatorni ugovori – primjena općih uvjeta (ZOO čl. 143.)
 9. Je li ozljeda kralježnice pokrivena osiguranjem od nesretnog slučaja?
 10. Allianz: Neto dobit četvrtog kvartala 23% viša
 11. Ljudi s fakultetom žive duže od onih bez srednje škole
 12. Mjesečno izvješće za siječanj 2017.
Anketa

Kakav scenarij predviđate kada se radi o prosječnoj cijeni polica autoodgovornosti?Povežite se s nama

Osiguranje Forum

rosa010 | 21.02.2017 18:38:45
KREDIT PONUDA U Italiji OZBILJNA I PRIVATNI
Luka | 30.09.2016 07:19:02
Podrška priijedlogu prometnog stručnjaka dr. Marušića,
mikimokacino | 05.09.2016 18:06:44
Agram Osiguranje traži liječnički karton, a liječnica mi ga neda, što učiniti?
rider | 20.05.2016 18:06:48
Usjevi - povrat 65% ili povrat do 65%?