Sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Regresno potraživanje osiguratelja prema svom osiguraniku – vožnja pod utjecajem alkohola – zastara (ZOO čl. 380.)

Regresno potraživanje osiguratelja prema svom osiguraniku iz ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti, zbog vožnje pod utjecajem alkohola, zastarijeva u roku od tri godine, a počinje teći prvog dana iza dana kada je osiguratelj isplatio naknadu oštećeniku.

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti – oslobođenje od odgovornosti – isključiva radnja oštećenika (ZOO čl. 177.)

Ocjenjeno je da je tužitelj isključivo odgovoran za nastalu štetu u slučaju kada je pokušao uskočiti u vlak koji se kretao.

 za članove

Odgovornost poslodavca – šteta nastala radniku na radu – oslobođenje od odgovornosti (ZZR čl. 44.)

Poslodavac se može osloboditi odgovornosti za štetu nastalu radniku na radu ako usprkos provedenim svim potrebnim mjerama koje uključuju planiranje, pripremu i provedbu radnog procesa uvažavajući najvišu moguću razinu zaštite radnika dođe do štetnog događaja uzrokovanog izvanrednim i nepredvidivim o...

 za članove

Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku – šteta na radu i u vezi s radom (ZR čl. 102.)

Kad je radnik po nalogu poslodavca obavljao opasnu djelatnost istovara rasutog tereta sa broda „maune“, poslodavac odgovara za štetu koju je radnik pretrpio zbog ozljede na radu.

 za članove

Pomorska plovidba – prijevoz stvari – prijevoz prtljage – zastara (ZPUP čl. 679.)

Tražbine iz ugovora o prijevozu putnika i prtljage zastarijevaju u roku od dvije godine, a vrijeme zastare kod ugovora o prijevozu prtljage počinje teći od dana kada je prtljaga predana ili kad je trebala biti predana u luci odnosno pristaništu.

 za članove

Zastara tražbine naknade štete – mirovinsko osiguranje - rok zastare (ZOO čl. 376.)

Tražbine Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s isplaćenih iznosa mirovine nisu povremene tražbine, već je riječ o tražbinama naknade štete koje zastarijevaju u rokovima iz čl. 376. ZOOa.

 za članove

Ugovori o prijevozu – prijevoz prtljage – što se smatra prtljagom (ZPUP čl. 604.)

Prtljaga je svaka stvar uključujući i vozilo koje se prevozi na temelju ugovora o prijevozu.Predmet spora je zahtjev tužitelja za naknadu daljnje štete koju, prema iznesenim činjeničnim navodima u tužbi te tijekom postupka, trpi u uzročno – posljedičnoj vezi s štetnim događajem od 27. prosinca 1992....

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar – pojam (ZOO/05 čl.1100)

Prolijevanje masnog derivata po cesti ne predstavlja višu silu, a pravna osoba odgovorna za održavanja ceste dužna je osigurati pravovremeno djelovanje iz razloga što cesta na kojoj se nalazi masna mrlja predstavlja opasnu stvar za vozače motornih vozila koji njome prometuju.

 za članove

Pomorska plovidba - odgovornost luke – izvanugovorna odgovornost - predaja tereta primatelju (ZOO čl. 154. i 939.)

Kad nije sklopljen ugovor o iskrcavanju tereta (jahti) između brodara i luke, za štetu nastalu iskrcavanjem tereta postoji izvanugovorna odgovornost luke vlasnicima tereta odnosno njihovim osigurateljima, jer luka nije ovlaštena iskrcavati teret u odnosu na koji nije sklopljen ugovor o iskrcavanju.

 za članove

Prestanak obveza – rokovi zastare kod ugovora o osiguranju – osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (ZOO čl. 380.)

Zastarijevanje tražbine iz čl. 380. st.1. ZOOa počinje teći od trenutka završetka liječenja osigurane osobe.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Nizozemska prodaje državnu osiguravajuću kuću
 2. Uniqa: Dobit porasla 9,7%
 3. Swiss Re: Pregled globalnog osiguranja u 2015. i perspektiva za 2016./17.
 4. Sigurna ulaganja idu k fondovima
 5. Zaštita klime postat će dio temeljnog poslovanja
 6. Obavijest o neslužbenim rezultatima šestog ispitnog roka u 2015.
 7. Dunav osiguranje nudi posebne zimske pakete osiguranja
 8. Iskorak Allianza prema obnovljivim izvorima energije
 9. U Hrvatskoj 44% financijski pismenih
 10. VIG: Neočekivane štete na IT sustavu odnijele 195 milijuna eura
 11. HUO i Ekonomska klinika potpisali Sporazum o suradnji i provođenju zajedničkih aktivnosti usmjerenih financijskom obrazovanju studenata
 12. Novi smjer životnih osiguranja – Allianz Prospekt
 13. Nadograđena mobilna aplikacija „MUP-Sigurnost i povjerenje“
 14. Dobre ceste, a loš gradski prijevoz
 15. Regresno potraživanje osiguratelja prema svom osiguraniku – vožnja pod utjecajem alkohola – zastara (ZOO čl. 380.)
Anketa

Tko bi mogao najviše doprinijeti informiranju poduzetnika o osiguranju?Povežite se s nama

Osiguranje Forum

NenadZG | 01.10.2015 14:36:41
Prijva štete na LCD TV iz 2010 odine, tadašnja vrijednost 5.000,00 kuna
ivana2908 | 24.09.2015 22:42:21
struktura premije osiguranja
Cedex01 | 20.08.2015 09:22:06
Osiguranje od odgovornosti - troskovi pravne pomoci
gagoxx | 19.03.2015 09:49:02
euroherz