Sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Odgovornost za štetu – lovačkog društva - za štetu nastalu na dijelu lovišta koje je dano na korištenje lovačkom društvu (ZC čl. 61.)

Imatelj prava lova odgovara za štetu koja je nastala na dijelu lovišta koje mu je dano na korištenje i kojim gospodari uslijed naleta srne na vozilo tužitelja ukoliko od nadležne županijske uprave za ceste nije zatražio postavljanje prometnog znaka koji upozorava sudionike u prometu na opasnost od divljači na cesti i ako nije utvrđena krivnja vozača osobnog vozila.

 za članove

Ugovor o osiguranju – regresno pravo - pravo osiguratelja poslodavca (ZOO čl. 963.)

Osiguravajuće društvo kao osiguratelj poslodavca nema pravo regresa od osiguranika za isplaćeni iznos koji je osiguranik isplatio svojem radniku na ime naknade plaće zbog povrede na radu, jer je osiguranik posredni oštećenik.

 za članove

Obvezno pravo - zastara - prekid zastare (ZOO čl. 377.)

Zavod za zdravstveno osiguranje u obvezi je potraživati naknadu štete neposredno od osiguratelja kod kojeg su osobe koje su prouzročile bolest, ozljedu ili smrt osigurane osobe osigurane od odgovornosti za štetu trećim osobama, time da u slučaju pokretanja kaznenog postupka protiv osiguranika...

 za članove

Odgovornost za štetu – naknada neimovinske štete – smanjenje životnih aktivnosti – uzročna veza (ZOO čl. 200.)

Ocijenjeno je da postoji uzročna veza između epileptičnih napada i štetnog događaja, bez obzira što je kod oštećeni u trenutku štetnog događaja nije bio zdrava osoba, u situaciji kada prije nastanka štetnog događaja kod oštećenika nisu postojali podaci o epileptičkim napadajima.

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – oslobođenje od odgovornosti – isključiva radnja oštećenika (ZOO čl. 177.)

Ocijenjeno je da je šteta nastala isključivom radnjom oštećenice kada je ustala sa stolice na kotačima i pri pokušaju da ponovno sjedne, pala te se ozlijedila.

 za članove

Obvezno pravo – zastara tražbine naknade štete – saznanje za štetu i učinitelja (ZOO čl. 376.)

Kad je oštećeniku šteta nastala (pomor ribe) zbog materijalnih nedostataka isporučene robe (hrana za ribe), oštećenik je saznao za štetu i osobu koja je štetu učinila tek kad je primio izvješće o uzroku pomora riba, a ne onog dana kada je zahtijevao stručnu analizu hrane za ribu radi utvrđivanja uzroka štete i njezinog počinitelja.

 za članove

Ugovor o osiguranju – osiguranje imovine – isplata naknade iz osiguranja (ZOO čl. 925.)

Iznos naknade koju je osiguratelj obvezan isplatiti osiguraniku ne može biti veći od stvarne štete koju je osiguranik pretrpio na osiguranoj imovini, neovisno o tome što je svota osiguranja veća od stvarne štete.

 za članove

Naknada neimovinske štete - povreda prava osobnosti koja ne opravdava dosudu pravične novčane naknade (ZOO/05 čl. 1100.)

Neznatno trpljenje fizičkih bolova i straha u kratkom trajanju i to u pretežnom dijelu slabog intenziteta ne opravdava dosuđenje pravične novčane naknade zbog povrede prava osobnosti.

 za članove

Odgovornost za materijalne nedostatke stvari – kada postoje materijalni nedostaci (ZOO/05 čl. 401.)

Građevina kao sastavni dio nekretnine – predmeta ugovora o kupoprodaji, izgrađena protivno urbanističkim uvjetima te protivno aktu kojim je odobrena gradnja, predstavlja stvar sa materijalnim nedostatkom za koji prodavatelj odgovara kupcu.

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti – smrt bliske osobe – posredno oštećeni – teret dokaza (ZOO čl. 173.)

U parnici za naknadu štete posrednog oštećenika koju zahtijeva na temelju odredbe čl. 173. i 174. Zakona o obveznim odnosima, teret dokaza o postojanju uzročno-posljedične veze između ozljeđivanja neposrednog oštećenika u štetnom događaju i štete...


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Osiguranje već od 180 kuna
 2. Wiener osiguranje Banja Luka: Dokapitalizacija od 2,9 mil. KM
 3. Eldorado jurnjave na autocestama hitno zaustaviti strogim kaznama!
 4. Drina-Nešković-Brčko gas: potpisan sporazum s ciljem brže i adekvatnije naplate štete
 5. Raiffeisen Zentralbank prodaje dionice u UNIQA osiguranju
 6. Godine tuge: Gliser mi je ubio brata, a mene učinio invalidom
 7. Polica čuva turistima novac
 8. Premija osiguravatelja u lipnju niža za 0,78 posto
 9. Američko ministarstvo pravosuđa spriječilo fuziju najvećih zdravstvenih osiguranja u zemlji
 10. Savjetovanje: nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda
 11. Prigovor loše vođenog postupka koji osiguranik može uložiti svome osiguratelju
 12. Sberbank nudi osiguranje igračima Pokemona Go
 13. Srbija: 714 pritužbi na banke, osiguravajuće kuće...
 14. Savjetovanje u vezi s nacrtom Pravilnika o reviziji u društvu za osiguranje
 15. Naknada imovinske štete – troškovi liječenja (ZOZO čl. 113.)
Anketa

Kakav scenarij predviđate kada se radi o prosječnoj cijeni polica autoodgovornosti?Povežite se s nama

Osiguranje Forum

rider | 20.05.2016 18:06:48
Usjevi - povrat 65% ili povrat do 65%?
nikolinatomas1 | 30.04.2016 21:00:17
Žalba na rješenje croatia osiguranja
pingpong6234 | 13.04.2016 23:52:12
prijevremeni raskid ugovora o osiguranju imovine
zvonkofruk | 14.02.2016 23:05:06
Nesreća u dvorištu=nema isplate štete