Sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Obvezno pravo – zastara – nastup zastare (čl. 77. ZOO)

Prigovor zastare tražbine naknade štete je materijalnopravni prigovor pa se na računanje rokova zastare primjenjuje odredba čl. 77. ZOO, a ne odredba čl. 112. st. 4. ZPP.

 za članove

Odgovornost za štetu – u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pogonu –neovlašteno korištenje vozila (čl. 1070. ZOO/05)

Budući da je sin tužitelja, kojemu je bilo povjereno vozilo na upravljanje, dao predmetno vozilo na upravljanje trećoj osobi – tuženici znajući da ista nema vozačku dozvolu i da je bila pod utjecajem alkohola, odgovoran je za štetu.

 za članove

Obvezno pravo – popravljanje imovinske štete – izgubljena zarada (čl. 196. ZOO)

Oštećenik ima pravo na naknadu štete za izgubljenu zaradu u visini troškova radnika koji su obavljali poslove koje je prije ozljeđivanja obavljao osobno oštećenik, a koje zbog posljedica ozljeđivanja u štetnom događaju ne može više obavljati.

 za članove

Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pogonu - treća osoba – pojam – u smislu pravila odštetnog prava (čl. 178. ZOO)

Međusobna odgovornost za štetu sudionika prometne nezgode kao imatelja motornih vozila u pogonu prosuđuje se prema načelu krivnje (čl. 178. st. 1. do st. 3. ZOO), dok je solidarna odgovornost imatelja motornih vozila predviđena samo za štetu koju pretrpe treće osobe.

 za članove

Odgovornost za štetu – opasna stvar – oslobođenje od odgovornosti (čl. 177. ZOO)

Kad je oštećenik samovoljno, bez znanja i odobrenja imaoca raspolagao viljuškarom, koji je s obzirom na svoja svojstva opasna stvar, i pritom doživio nesreću koja je posljedica njegova nestručnog upravljanja, šteta je nastala isključivoj radnjom oštećenika.

 za članove

Zastara - regresna tražbina osiguratelja prema osiguraniku – kada je naknada štete oštećenima isplaćena u više navrata (čl. 234. ZOO/05)

Pravo zahtijevanja isplate regresnog duga od svoga osiguranika vezano je uz moment isplate naknade štete oštećen(om)ima iz istog štetnog događaja, pa kada osiguratelj tu naknadu isplaćuje u više navrata tijekom određenog vremenskog razdoblja tada se prigovor zastare navedene tražbine primjenom trogodišnjeg roka ocjenjuje zasebno prema svakoj od pojedinih isplata naknade štete.

 za članove

Odgovornost za pravne nedostatke stvari – pravni nedostatak – pojam (čl. 508. ZOO)

Krivotvorene isprave koje onemogućavaju kupcu registraciju i upotrebu motornog vozila predstavljaju pravne nedostatke prodane stvari.

 za članove

Parnični postupak – tužba – postupak prije podnošenja tužbe kad je stranka u postupku Republika Hrvatska (čl. 186.a ZPP)

Kad se tužitelj prije podnošenja tužbe protiv Republike Hrvatske nije obratio tužbenim nadležnom državnom odvjetništvu sa zahtjevom za mirno rješenje spora, već je to učinio tijekom postupka, sud će tužbu odbaciti jer je prethodno obraćanje nadležnom državnom odvjetništvu procesa pretpostavka za dopuštenost tužbe protiv Republike Hrvatske.

 za članove

Popravljanje štete – naknada imovinske štete – rješenje upravnog tijela (čl. 154. ZOO)

Rješenjem kojim je odlučeno u upravnom postupku o invalidnosti neke osobe zbog gubitka sposobnosti za rad nije negativna procesna pretpostavka za pokretanje postupka radi naknade štete.

 za članove

Osiguranje od odgovornosti odvjetnika – profesionalni propust - pogrešna isplata – osigurani slučaj (čl. 898. ZOO)

Kada odvjetnik kao punomoćnik oštećenika temeljem pravomoćne i ovršne presude od osiguratelja primi isplatu naknade štete za više oštećenika i ukupan iznos proslijedi samo jednom od oštećenika, tada se radi o svjesnoj isplati neovlaštenoj osobi, a što prelazi okvire redovnog rizika od pogreške u poslovanju osiguranih Ugovorom o osiguranju.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Online prodaja osiguranja – što je ispod površine?
 2. Požar i osiguranje idu skupa
 3. Tuča razbijala glave i vozila
 4. Zašto pacijenti oštećeni u našim bolnicama ostaju bez naknade štete
 5. Najava: Međunarodna konferencija o životnim osiguranjima u listopadu
 6. Uniqa isplatila prvu akontaciju za štetu na opožarenom splitskom području
 7. Generali jača poziciju u Francuskoj
 8. Osiguranje kuće od požara koji se upravo događa
 9. Premija osiguranja u FBiH u rastu u prvoj polovici godine
 10. Osiguranje za dostavljače plativo po satu
 11. Božinović objavio koliku je štetu izazvao katastrofalni požar u Splitu i okolici
 12. Prosječna neto plaća za svibanj probila razinu od 6.000 kuna
 13. Mandat na godinu dana upravi BNP Paribas Cardif osiguranja
 14. Reakcija na članak objavljen 18.7.2017. u Poslovnom dnevniku
 15. Promjene u Izvršnom odboru Sava neživotnog osiguranja
Anketa

DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BI TREBALO:Povežite se s nama

Osiguranje Forum

johnbaton | 25.7.2017. 19:22:31
ponuda krediti
johnbaton | 25.7.2017. 19:23:43
ponuda krediti
johnbaton | 25.7.2017. 19:24:08
ponuda krediti
johnbaton | 25.7.2017. 19:26:45
ponuda krediti