Sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Pomorska plovidba - odgovornost luke – izvanugovorna odgovornost - predaja tereta primatelju (ZOO čl. 154. i 939.)

Kad nije sklopljen ugovor o iskrcavanju tereta (jahti) između brodara i luke, za štetu nastalu iskrcavanjem tereta postoji izvanugovorna odgovornost luke vlasnicima tereta odnosno njihovim osigurateljima, jer luka nije ovlaštena iskrcavati teret u odnosu na koji nije sklopljen ugovor o iskrcavanju.

 za članove

Prestanak obveza – rokovi zastare kod ugovora o osiguranju – osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (ZOO čl. 380.)

Zastarijevanje tražbine iz čl. 380. st.1. ZOOa počinje teći od trenutka završetka liječenja osigurane osobe.

 za članove

Održavanje kolnika – cesta bez nogostupa – dužnost održavanja (ZJC čl. 7.)

Nadležna županijska uprava za ceste dužna je održavati javnu cestu bez nogostupa koja prolazi kroz naselje na način da kolnik te ceste na siguran način mogu koristiti i pješaci.

 za članove

Popravljanje štete – imovinska šteta - afektivna vrijednost (ZOO/05 1089.)

Kad je protupravna radnja tuženika bila usmjerena prema stvari u suvlasništvu tužitelja (životinji – mački), tada tužitelj ima pravo samo na naknadu imovinske štete prema vrijednosti koju je ta stvar imala za njega (afektivna vrijednost), ali ne i na pravičnu novčanu naknadu neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti na duševno zdravlje.

 za članove

Ugovor o osiguranju u zračnom prometu – zastara tražbine naknade štete (VK čl. 24. i 29.)

Odredbe Varšavske Konvencije o izjednačavanju nekih pravila koja se odnose na međunarodni zračni prijevoz iz 1929. godine o zastari tražbina primjenjuju se i na pretrpljenu štetu u slučaju smrti ili ranjavanju putnika ili bilo koje druge tjelesne ozljede pretrpljene od strane putnika te pravo na naknadu štete zastarijeva u roku od dvije godine, računajući od datuma dolaska na odredište, odnosno od dana kad je zrakoplov trebao stići, ili od dana kad je prijevoz zaustavljen.

 za članove

Ugovor o građenju - odgovornost za štetu – odgovornost izvođača radova – općenito (ZOO čl.207.)

Radnik izvođača nije treća osoba jer se pod trećom osobom podrazumijeva osoba koja neposredno ni posredeno nije sudjelovala u izvođenju radova.

 za članove

Odgovornost brodara – odgovornost za smrt i tjelesne ozljede (PZ čl. 161)

Rukovanje vitlom opasna je djelatnost pa za štetu od opasne djelatnosti brodar odgovara po objektivnom kriteriju prema općim propisima o odgovornosti za štetu.

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – osigurana osoba – gubitak prava (ZOOP čl. 24.)

Pri koncentraciji alkohola u krvi (najmanje 0,73 i najviše 0,99 promila) kod koje su negativni toksični učinci na vozačke sposobnosti individualni jer nejednako djeluju na različite osobe ovisno o nizu subjektivnim čimbenika, tada kod utvrđivanja postojanja uzročne veze između alkoholiziranosti i na...

 

Osiguranje od automobilske odgovornosti – motorno vozilo u uporabi – pojam (Uvjeti AO čl. 1.)

Kad je do zapaljenja vozila došlo uslijed kvara na vozilu koji je posljedica prometne nezgode u kojoj je motorno vozilo sudjelovalo i ako je samozapaljenje izazvalo požar u kojem treće osobe i osobe koje su s trećim osobama izjednačene trpe štetu na svojim stvarima, tada se radi o šteti nastaloj upotrebom motornog vozila za koju odgovora osiguravatelj.

 za članove

Naknada neimovinske štete – određivanje pravične novčane naknade - tzv. izvanredna revizija (ZPP čl. 382.)

Određivanje visine pravične novčane naknade za nematerijalnu štetu i to u obliku duševne boli zbog smanjenja životnih aktivnosti – fizičke osobe ne smatra se materijalnopravnim pitanjem važnim za osiguranje jedinstvene primjene zakona i ravnopravnosti građana u smislu čl. 382. st.2. ZPP.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Poljoprivrednici umjesto u police radije gledaju u nebo - Može li osiguranje poljoprivrede donijeti "miran san"?
 2. Povoljno i sigurno je na cijeni, ali aute koji sami voze mladi ne žele
 3. Srbija: Nema putovanja bez garancije i osiguranja
 4. HUO sudjeluje u edukaciji za profesore i učitelje u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje
 5. Osiguranje menadžera od odgovornosti za štetu
 6. Adriatic Slovenica d.d. Podružnica Zagreb za osiguranje novi član HUO-a
 7. Generali Grupa u srednjoj i istočnoj Europi: snažan rast premijskog prihoda
 8. I osiguratelji među suvlasnicima HPB-a
 9. Allianzovo Izvješće o globalnom bogatstvu: nastavlja se rast u području financijske imovine
 10. Obavijest o održavanju ispita za provjeru stručnih znanja
 11. Pomorska plovidba - odgovornost luke – izvanugovorna odgovornost - predaja tereta primatelju (ZOO čl. 154. i 939.)
Anketa

Osjećate li Vi utjecaj liberalizacije?


Povežite se s nama

Osiguranje Forum

NenadZG | 01.10.2015 14:36:41
Prijva štete na LCD TV iz 2010 odine, tadašnja vrijednost 5.000,00 kuna
ivana2908 | 24.09.2015 22:42:21
struktura premije osiguranja
Cedex01 | 20.08.2015 09:22:06
Osiguranje od odgovornosti - troskovi pravne pomoci
gagoxx | 19.03.2015 09:49:02
euroherz