Sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Odgovornost za materijalne nedostatke stvari – kada postoje materijalni nedostaci (ZOO/05 čl. 401.)

Građevina kao sastavni dio nekretnine – predmeta ugovora o kupoprodaji, izgrađena protivno urbanističkim uvjetima te protivno aktu kojim je odobrena gradnja, predstavlja stvar sa materijalnim nedostatkom za koji prodavatelj odgovara kupcu.

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti – smrt bliske osobe – posredno oštećeni – teret dokaza (ZOO čl. 173.)

U parnici za naknadu štete posrednog oštećenika koju zahtijeva na temelju odredbe čl. 173. i 174. Zakona o obveznim odnosima, teret dokaza o postojanju uzročno-posljedične veze između ozljeđivanja neposrednog oštećenika u štetnom događaju i štete...

 za članove

Odgovornost za štetu od životinja - šteta koju uzrokuje divljač – divljač na cesti (ZL čl. 86.)

Nepostavljanje zaštitne ograde uz državnu cestu kako bi se spriječio pristup divljači na cestu ne smatra se propustom pravne osobe odgovorne za održavanje cesta.

 za članove

Popravljanje imovinske štete – naknada u obliku novčane rente – izmjena rente - zastara (ZOO čl. 196.)

Kad je novčana renta utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom, nije nastupila zastara zahtjeva za povišenje novčane rente za ubuduće (od podnošenja tužbe pa nadalje).

 za članove

Ugovor o osiguranju – općenito – trajanje ugovora (ZOO/05 čl. 946.)

Ocijenjeno je da je osiguranik raskinuo ugovor o dugoročnom osiguranju kad je putem elektroničke pošte obavijestio osiguravatelja da neće obnoviti policu osiguranja.

 za članove

Popravljanje imovinske štete – pojedini slučajevi naknade – izgubljena zarada (ZOO/05 čl. 1093.)

Roditeljima ne pripada pravo na naknadu štete zbog izgubljene zarade koja je posljedica njihova trajno narušenoga zdravstvenog stanja uslijed smrti djeteta.

 za članove

Popravljanje imovinske štete – u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja – troškovi liječenja (ZOO/05 čl. 1095.)

Činjenica da je estetskim zahvatom stupanj naruženja smanjen ili u cijelosti uklonjen ne utječe na obvezu tuženika na naknadu imovinske štete nastale povodom troškova liječenja, već je eventualno mogla utjecati na obvezu tuženika za podmirenje neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti zbog naru...

 za članove

Odgovornost za štetu – odgovornost poslodavca - za štetu uzrokovanu radniku na radu i u vezi s radom (ZZR čl. 15.)

Kada je ozljeda radnika na radu posljedica izvođenja radne operacije neprimjerenim alatom (metalni čekić umjesto drvenog ili gumenog) i posljedica nekorištenja zaduženih zaštitnih sredstava (zaštitne naočale), a poslodavac nije osigurao provedbu nadzora nad primjenom mjera zaštite na radu i korišten...

 za članove

Obvezno pravo - popravljanje imovinske štete fondovima socijalnog osiguranja (ZMO čl. 161)

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ima pravo na naknadu štete od osobe koja je uzrokovala invaliditet ili smrt osigurane osobe, s time da za štetu odgovara poslodavac ako su invaliditet, tjelesno oštećenje ili smrt osiguranika nastali zbog toga što nisu provedene mjere zaštite na radu.

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar – pojam (ZOO čl. 174.)

Lokomotiva manevarka opasna je stvar.Predmet spora u ovom postupku je zahtjev prvotužitelja i drugotužiteljice za isplatu nematerijalne štete koju trpe zbog naročito teškog invaliditeta njihove kćeri, odnosno trećetužiteljice A. M., kao i zahtjev trećetužiteljice za naknadu nematerijalne štete i mat...


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Prva Hrvatska aktuarska konferencija
 2. Ivana Bratanić u upravi Agram Life-a
 3. 06. svibnja obilježava se Europski dan cestovne sigurnosti
 4. Za otkazanu policu dopunskog HZZO-a ne treba platiti dug
 5. Agencija: Špirić ne ispunjava uvjete za direktora Krajina osiguranja
 6. Wiener osiguranje - 11,5% veća dobit prvog kvartala 2016.
 7. Natječaj za idejno rješenje mobilne aplikacije
 8. Sklapanje ugovora o osiguranju plaćanjem premije
 9. Odgovornost za materijalne nedostatke stvari – kada postoje materijalni nedostaci (ZOO/05 čl. 401.)
 10. Naknada štete uzrokovane krivnjom vozača nepoznatog vozila
 11. Adris budućnost veže uz turizam, hranu i osiguranje
 12. Raste prodaja auta, građani najviše vole Suzuki Vitaru
 13. Udruženje osiguravatelja Srbije potpisalo Sporazum o zaštiti posjetitelja i s Makedonijom
Anketa

Kakav scenarij predviđate kada se radi o prosječnoj cijeni polica autoodgovornosti?Povežite se s nama

Osiguranje Forum

nikolinatomas1 | 30.04.2016 21:00:17
Žalba na rješenje croatia osiguranja
pingpong6234 | 13.04.2016 23:52:12
prijevremeni raskid ugovora o osiguranju imovine
zvonkofruk | 14.02.2016 23:05:06
Nesreća u dvorištu=nema isplate štete
bozic9 | 26.01.2016 23:42:41
obvezna osiguranja u prometu - diplomski