Sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 

Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pogonu - samozapaljenje vozila (ZOO čl. 174.)

Kad je do samozapaljenja motornog vozila došlo zbog oštećenja vozila koja su posljedica prometne nezgode u kojoj je motorno vozilo sudjelovalo i kad je zbog toga nastao požar u kojem su trećoj osobi oštećene stvari, riječ je o šteti nastaloj uporabom motornog vozila, pa postoji odgovornost osiguratelja za naknadu štete.

 

Osiguranje od automobilske odgovornosti – gubitak prava iz osiguranja – alkoholiziranost vozača - uzročnost (ZOOP čl. 24.)

Pri koncentraciji alkohola u krvi (najmanje 0,73 i najviše 0,99 promila) negativni toksični učinci na vozačke sposobnosti su individualni jer nejednako djeluju na različite osobe ovisno o nizu subjektivnim čimbenika. Stoga prilikom utvrđivanja postojanja uzročne veze između alkoholiziranosti i nasta...

 

Ugovor o građenju – solidarna odgovornost naručitelja i izvođača radova (ZOO čl. 207)

Nije treća osoba radnik koji je kod izvođača izvodio radove na nekretnini jer se pod trećom osobom podrazumijeva osoba koja neposredno ni posredno nije sudjelovala u izvođenju radova, pa ne postoji solidarna odgovornost naručitelja i izvođača trećoj osobi u smislu odredbe čl. 207. Zakona o obveznim odnosima.

 

Građansko procesno pravo – parnični postupak – predhodno pitanje (ZOS čl. 6)

Kao prethodno pitanje ne može se ispitivati zakonitost pravomoćne sudske odluke, niti se pravni učinci tih odluka mogu otkloniti prejudicijelnim zaključkom da pravomoćna odluka nije u skladu s Ustavom ili zakonom, bez obzira na stvarnu kvalitetu takve odluke.

 

Naknada štete u obliku novčane rente - neprenosivost prava na naknadu štete u obliku rente - nasljeđivanje dospjelih iznosa rente (ZOO čl. 197.)

Dospjele svote naknade za tuđu pomoć i njegu trenutkom smrti oštećenika prelaze na njegove nasljednike, i to kao dio ostavinske imovine pa zbog toga u tom dijelu gube značaj rente, zbog čega se u odnosu na iznose ove štete dospjele do smrti oštećenika ne primjenjuju odredbe čl. 197. Zakona o obveznim odnosima.

 

Prekršajno pravo – prekršaji iz cestovne sigurnosti - raskrižje (Čl. 57. ZSPC)

Bitno obilježje svih oblika prekršaja iz čl. 57. Zakona o sigurnosti prometa na cestama je, među ostalim, da se radi o raskrižju cesta.

 

Popravljanje neimovinske štete – naknada štete u slučaju smrti bliske osobe (ZOO/05 čl. 1101)

Kad je smrt bliske osobe konačna posljedica ozljeđivanja u štetnom događaju, koja je uslijedila tijekom liječenja bliske osobe, te ako članovi uže obitelji oštećenika nisu ostvarili naknadu neimovinske štete zbog naročito teškog invaliditeta bliske osobe, istima pripada pravo na naknadu neimovinske štete zbog smrti bliske osobe, a ne iz zbog njegova naročito teškog invaliditeta.

 

Popravljanje neimovinske štete – doprinos oštećenika nastaloj šteti (ZOO čl. 192.)

Ocijenjeno je da je tužitelj pridonio nastanku štete u visini od 40% time što nije upotrijebio sigurnosni pojas, te time što je pristao na vožnju s vozačem bitno umanjenih sposobnosti za upravljanje vozilom zbog alkoholiziranosti.

 

Odgovornost za štetu – odgovornost za neispravan proizvod – tko se smatra proizvođačem (ZOO čl. 179.)

Proizvođačem se smatra osoba koja je izradila gotov proizvod, ali i osoba koja je izradila sirovinu, ugrađeni samostalni i nesamostalni dio proizvoda.

 

Odgovornost za neispravan proizvod – neispravan proizvod (ZOO čl. 179.)

Kobasica zaražena trihinelom ne može se smatrati proizvodom s opasnim svojstvima, već zdravstveno neispravnim proizvodima, za koji proizvođač odgovara oštećenim osobama za štetu od proizvedene stvari po objektivnom kriteriju.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
  1. Više od 18.000 provalnih krađa godišnje, a Hrvati za osiguranje doma godišnje u prosjeku izdvajaju samo 17 eura
  2. Natječaj za nagrade Hrvatskog ureda za osiguranje
  3. Najava konferencije Dani hrvatskog osiguranja
  4. I posjetitelji u ustanovama sad su osigurani
  5. Šteta u Europi, odšteta u Hrvatskoj
  6. Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pogonu - samozapaljenje vozila (ZOO čl. 174.)
  7. Standard&Poor's zadržao rejting i stabilne izglede Save Re
  8. CZO modernizirao web stranicu
  9. HZZO pokriva troškove liječenja kod privatnika u EU, ali ne i u Hrvatskoj
  10. Slovenska Save Re pokušava se obraniti od Adrisovog preuzimanja
Anketa

LIBERALIZACIJA AUTOOSIGURANJA ĆE:Povežite se s nama

Osiguranje Forum

dpolak | 23.05.2014 08:47:07
Nasljeđivanje utuženog potraživanja neimovinske štete
moli1982 | 02.04.2014 16:33:24
Sudar s vozilom u vlasništvu obrta - A GDE JE PEČAT?
Jusuf | 20.03.2014 14:34:56
SPORNA NAPLATA ŠTETE
popaj | 08.02.2014 09:49:18
procjena štete na vozilu - neovisni procjenitelj/vještak