Sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 

Prekršaji iz cestovne sigurnosti – prometna nesreća – pojam (ZSPC čl.2.)

Intenzitet međusobnog sraza vozila odnosno visina nastale materijalne štete nije odlučna okolnost prilikom utvrđivanja je li nastali događaj prometna nesreća.

 

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti - opasna stvar – pojam (ZOO čl. 174.)

Nezaključana trafostanica pod naponom opasna je stvar. "Osnovana je tvrdnja revidenata da nižestupanjske presude nisu dale jasne i neproturječne razloge o okolnostima pod kojima je došlo do štetnog događaja, a o kojim okolnostima ovisi osnova odgovornosti pojedinog tuženika. Naručitelj i izvođač...

 

Obvezno pravo - popravljanje imovinske štete - izmakla korist (ZOO čl. 189.)

Interni Pravilnik o štetama tužitelja u željezničkom prometu ne može predstavljati temelj za utvrđivanje osnova i visine štete nastale zbog zastoja u prometu.

 

Pomorska plovidba - prijevoz stvari - prijevoz prtljage (ZPUP čl. 627.)

Prijevoznik odgovara ograničeno za štetu na prtljazi i za zakašnjenje u predaji prtljage do visine propisane odredbom čl. 627. st. 1. toč. 3. Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi.

 

Pomorska plovidba - ugovori o prijevozu - prijevoz prtljage (ZPUP čl. 604.)

Prtljaga je svaka stvar uključujući i vozilo koje se prevozi na temelju ugovora o prijevozu.

 

Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pogonu - samozapaljenje vozila (ZOO čl. 174.)

Kad je do samozapaljenja motornog vozila došlo zbog oštećenja vozila koja su posljedica prometne nezgode u kojoj je motorno vozilo sudjelovalo i kad je zbog toga nastao požar u kojem su trećoj osobi oštećene stvari, riječ je o šteti nastaloj uporabom motornog vozila, pa postoji odgovornost osiguratelja za naknadu štete.

 

Osiguranje od automobilske odgovornosti – gubitak prava iz osiguranja – alkoholiziranost vozača - uzročnost (ZOOP čl. 24.)

Pri koncentraciji alkohola u krvi (najmanje 0,73 i najviše 0,99 promila) negativni toksični učinci na vozačke sposobnosti su individualni jer nejednako djeluju na različite osobe ovisno o nizu subjektivnim čimbenika. Stoga prilikom utvrđivanja postojanja uzročne veze između alkoholiziranosti i nasta...

 

Ugovor o građenju – solidarna odgovornost naručitelja i izvođača radova (ZOO čl. 207)

Nije treća osoba radnik koji je kod izvođača izvodio radove na nekretnini jer se pod trećom osobom podrazumijeva osoba koja neposredno ni posredno nije sudjelovala u izvođenju radova, pa ne postoji solidarna odgovornost naručitelja i izvođača trećoj osobi u smislu odredbe čl. 207. Zakona o obveznim odnosima.

 

Građansko procesno pravo – parnični postupak – predhodno pitanje (ZOS čl. 6)

Kao prethodno pitanje ne može se ispitivati zakonitost pravomoćne sudske odluke, niti se pravni učinci tih odluka mogu otkloniti prejudicijelnim zaključkom da pravomoćna odluka nije u skladu s Ustavom ili zakonom, bez obzira na stvarnu kvalitetu takve odluke.

 

Naknada štete u obliku novčane rente - neprenosivost prava na naknadu štete u obliku rente - nasljeđivanje dospjelih iznosa rente (ZOO čl. 197.)

Dospjele svote naknade za tuđu pomoć i njegu trenutkom smrti oštećenika prelaze na njegove nasljednike, i to kao dio ostavinske imovine pa zbog toga u tom dijelu gube značaj rente, zbog čega se u odnosu na iznose ove štete dospjele do smrti oštećenika ne primjenjuju odredbe čl. 197. Zakona o obveznim odnosima.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Skupa cijena slobode kretanja na Kosovu
 2. Novi vlasnik sigurno će potaknuti naše širenje u regiji
 3. Tržište osiguranja u RH za srpanj 2014.
 4. Croatia osiguranje traži kupca za svojih 51 posto udjela u hvarskoj vinariji Plančić
 5. Prvi potez Mirka Petrovića u "Dunav osiguranju": Sebi skresao plaću napola
 6. Objava statističkih podataka za II. tromjesečje 2014. godine
 7. Osiguravatelji ipak predahnuli, prvi put od 2008. godine
 8. Savjetovanje u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi
 9. Uniqa povećala dobit za 25 posto
 10. Rast tržišnih udjela Allianza Zagreb
 11. Traži se vlasnik za portfelj Takova
 12. Vizija Volva - budućnost bez prometnih nezgoda
 13. Takovo osiguranje planski uništavano?
 14. Vienna Insurance Group utrostručio dobit u drugom kvartalu
 15. Prirodne katastrofe odnijele 41 mlrd. dolara
Anketa

LIBERALIZACIJA AUTOOSIGURANJA ĆE:Povežite se s nama

Osiguranje Forum

dpolak | 23.05.2014 08:47:07
Nasljeđivanje utuženog potraživanja neimovinske štete
moli1982 | 02.04.2014 16:33:24
Sudar s vozilom u vlasništvu obrta - A GDE JE PEČAT?
Jusuf | 20.03.2014 14:34:56
SPORNA NAPLATA ŠTETE
popaj | 08.02.2014 09:49:18
procjena štete na vozilu - neovisni procjenitelj/vještak