Sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Parnični postupak – tužba – postupak prije podnošenja tužbe kad je stranka u postupku Republika Hrvatska (čl. 186.a ZPP)

Kad se tužitelj prije podnošenja tužbe protiv Republike Hrvatske nije obratio tužbenim nadležnom državnom odvjetništvu sa zahtjevom za mirno rješenje spora, već je to učinio tijekom postupka, sud će tužbu odbaciti jer je prethodno obraćanje nadležnom državnom odvjetništvu procesa pretpostavka za dopuštenost tužbe protiv Republike Hrvatske.

 za članove

Popravljanje štete – naknada imovinske štete – rješenje upravnog tijela (čl. 154. ZOO)

Rješenjem kojim je odlučeno u upravnom postupku o invalidnosti neke osobe zbog gubitka sposobnosti za rad nije negativna procesna pretpostavka za pokretanje postupka radi naknade štete.

 za članove

Osiguranje od odgovornosti odvjetnika – profesionalni propust - pogrešna isplata – osigurani slučaj (čl. 898. ZOO)

Kada odvjetnik kao punomoćnik oštećenika temeljem pravomoćne i ovršne presude od osiguratelja primi isplatu naknade štete za više oštećenika i ukupan iznos proslijedi samo jednom od oštećenika, tada se radi o svjesnoj isplati neovlaštenoj osobi, a što prelazi okvire redovnog rizika od pogreške u poslovanju osiguranih Ugovorom o osiguranju.

 za članove

Naknada imovinske štete – u slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja – izgubljena zarada (čl. 195. ZOO).

U izgubljenu zaradu uračunava se i iznos novčane naknade za obavljanje poslova izvan mjesta prebivališta (tzv. naknada za kilometražu) odnosno terenski dodatak koji bi se s obzirom na okolnosti svakog konkretnog slučaja uštedio.

 za članove

Parnični postupak – sudjelovanje umješača – tzv. izvanredna revizija - pravo na žalbu (čl. 382. ZPP)

Umješač ima pravo podnijeti žalbu protiv odluke suda ako žalbu nije podnijela stranka kojoj se umješač pridružio u parnici niti se protivila poduzimanju te radnje jer bi u protivnom, umješaču bilo povrijeđeno ustavno pravo na žalbu i onemogućen pristup sudu.

 za članove

Parnični postupak – izvanredni pravni lijekovi – osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni - tzv. izvanredna revizija (ZPP čl. 382.)

U situaciji kada je u različitim odlukama donesenim u istom sporu drugostupanjski sud o određenom pravnom pitanju zauzeo različita pravna shvaćanja ne može se smatrati da je to pitanje važno za osiguranje jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih u njegovoj primjeni, jer nije riječ o pitanju ...

 za članove

Parnični postupak – parnično procesno pravo - prethodno pitanje (čl. 12. ZPP)

Kada je pravomoćnom kaznenom presudom utvrđeno da je tužitelj počinio kazneno djelo i tim djelom prouzročio štetu u određenoj visini, a prouzročena šteta je bitno obilježje zakonskog bića tog kaznenog djela, tada je parnični sud vezan za takva utvrđenja kaznenog suda i ne može u parničnom postupku utvrditi da je počinjena šteta u manjem iznosu.

 za članove

Obvezno pravo – naknada neimovinske štete – povreda prava na dostojanstvo (čl. 200. ZOO)

Ukoliko činjenice utvrđene tijekom postupka upućuju na povredu dostojanstva tužitelja, tada iste predstavljaju osnovu za popravljanje neimovinske štete bez obzira što se šteta dogodila za vrijeme važenja ranije važećeg Zakona o obveznim odnosima, obzirom da je odredbom čl. 200. st. 1. ranije važećeg...

 za članove

Parnični postupak – parnični troškovi – naknada prema uspjehu u parnici (čl. 154. ZPP)

Kad je tužitelj u cijelosti izgubio parnicu protiv tuženika, tužitelj nema pravo na naknadu parničnih troškova postupka pa ih ne može ni prebijati s utvrđenim parničnim troškom tuženika, već je dužan u cijelosti naknaditi troškove tuženiku.

 za članove

Odgovornost za štetu – naknada imovinske štete – prema pravilima mirovinskog osiguranja – odgovornost osiguratelja (čl. 161. ZMO)

Osiguravajuće društvo je u obvezi isplatiti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje naknadu štete u dijelu u kojem je povreda zadobivena u prometnoj nesreći utjecala na nastanak invalidnosti njegovog osiguranika, a za koju štetu je odgovoran osiguranik tog osiguravajućeg društva.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Uniqa grupa: Rast premije u prvom kvartalu 2017.
 2. Croatia preuzela BNP Paribas Cardif osiguranje
 3. Pojačava se nadzor zakonitosti poslovanja društava za osiguranje u FBiH
 4. Sava Re potvrdila dividendu od 0,80 eura
 5. Klijenti Erstea mogu osigurati kartice uz Wiener osiguranje
 6. Obavijest o održavanju ispita u svibnju 2017.
 7. Zrinka Galić Jakovljević u upravi Allianza
 8. Prikaz knjige: Osiguravajuća društva u ulozi institucionalnih investitora
 9. Euroherc osiguranje isplaćuje dividendu od 165 kuna
 10. Parnični postupak – tužba – postupak prije podnošenja tužbe kad je stranka u postupku Republika Hrvatska (čl. 186.a ZPP)
 11. Mjesečno izvješće za travanj 2017.
 12. Ima li supruga pravo na odštetu?
 13. Početak u znaku rasta premije i profitabilnog poslovanja
 14. Sava Re: Neto dobit skočila 29%
Anketa

Kakav scenarij predviđate kada se radi o prosječnoj cijeni polica autoodgovornosti?Povežite se s nama

Osiguranje Forum

paollo | 16.5.2017. 16:26:34
Kredit za sumu od 7.000 evra ima 500.000 eura: (zeljka.baletic@gmail.com)
Baggy | 6.4.2017. 11:12:15
kassko
zeljka8 | 7.3.2017. 23:27:38
Ponuda kredita za ozbiljni i iskreni ljudi (zeljka.baletic@gmail.com)
zeljka8 | 7.3.2017. 23:28:38
Financiranje novac od 7.000 € ima 100.000.000 € u 24 ili 48 sati od nova godina 2017 e-mail: zeljka.baletic@gmail.com??