Sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Odgovornost za štetu – opasna stvar – pojam (ZOO čl. 173.)

Neuklonjeno stablo na opožarenom dijelu zemljišta, udaljeno dva metra od ruba ceste i na području izloženom jakom vjetru, opasna je stvar. Predmet spora je zahtjev tužitelja za naknadom nematerijalne i materijalne štete s naslova ozljeda zadobivenih u nezgodi s pripadajućim zateznim kamatama i troš...

 za članove

Popravljanje neimovinske štete – zbog povrede prava osobnosti - težina povreda (ZOO/05 čl. 1.100)

Strah koji nije posljedica pretrpljenih tjelesnih ozljeda (jer ih nije ni bilo) već je posljedica samo proživljavanja prometne nezgode kao događaja, i koji je bio kratkog trajanja – do prihvaćanja saznanja da nisu pretrpljene tjelesne ozljede, ne predstavlja temelj za dosudu pravične novčane naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti na duševno zdravlje.

 za članove

Odgovornost u slučaju nezgode izazvana motornim vozilom u pogonu – treća osoba – pojam (ZOO čl. 178.)

Trećom osobom u smislu odredbe članka 178.st.4. ZOO-a može se smatrati samo onaj oštećenik koji u nezgodi izazvanoj motornim vozilom u pokretu ne sudjeluje kao imatelj motornog vozila (pješak, biciklist, suputnik u osobnom vozilu, vlasnik nekretnine oštećene u štetnom događaju itd).

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – svota osiguranja – ograničenje (ZOS čl. 85.)

Kad u parnici po zahtjevima više oštećenika iz istog štetnog događaja sud nakon istaknutog prigovora limita utvrdi da ukupna šteta prelazi osiguranu svotu, sud će u granicama osnovanosti prigovora svakome od tužitelja dosuditi razmjeran dio naknade, vodeći pri tome računa o odštetnim zahtjevima ošte...

 za članove

Željeznički prijevoz – odgovornost prijevoznika – za štetu zbog smrti, oštećenja zdravlja ili ozljede putnika (ZUPŽP čl. 73.)

Zastara tražbine naknade štete zbog tjelesnih ozljeda putnika pri prijevozu u željezničkom prometu (uslijed pada prilikom izlaska iz putničkog vagona) ne nastupa protekom rokova za zastaru propisanih općim propisima odštetnog prava, već istekom roka propisanog specijalnim propisom - protekom dvije g...

 za članove

Popravljanje imovinske štete – naknada u obliku novčane rente – kapitalizacija rente (ZOO čl. 188.)

Isplata rente zbog izgubljenog uzdržavanja u jednoj ukupnoj svoti (kapitalizirana renta) je iznimka koja dolazi do primjene ako postoje ozbiljni uzroci za takav način isplate, a to ovisi o okolnostima svakog konkretnog slučaja.

 za članove

Naknada imovinske štete – troškovi liječenja (ZOZO čl. 113.)

Osiguratelj je dužan podmiriti oštećeniku troškove liječenja bez obzira na činjenicu što isti nije bio zdravstveno osiguran.

 za članove

Odgovornost za naknadu imovinske štete - odgovornost osiguravajućeg društva (ZMO čl. 161.)

Osiguravajuće društvo je u obvezi isplatiti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje naknadu štete u dijelu u kojem je povreda zadobivena u prometnoj nesreći utjecala na nastanak invalidnosti njegovog osiguranika, a za koju štetu je odgovoran osiguranik tog osiguravajućeg društva.

 za članove

Odgovornost za štetu – lovačkog društva - za štetu nastalu na dijelu lovišta koje je dano na korištenje lovačkom društvu (ZC čl. 61.)

Imatelj prava lova odgovara za štetu koja je nastala na dijelu lovišta koje mu je dano na korištenje i kojim gospodari uslijed naleta srne na vozilo tužitelja ukoliko od nadležne županijske uprave za ceste nije zatražio postavljanje prometnog znaka koji upozorava sudionike u prometu na opasnost od divljači na cesti i ako nije utvrđena krivnja vozača osobnog vozila.

 za članove

Ugovor o osiguranju – regresno pravo - pravo osiguratelja poslodavca (ZOO čl. 963.)

Osiguravajuće društvo kao osiguratelj poslodavca nema pravo regresa od osiguranika za isplaćeni iznos koji je osiguranik isplatio svojem radniku na ime naknade plaće zbog povrede na radu, jer je osiguranik posredni oštećenik.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
  1. Deutsche Bank prodao Abbey Life
  2. Kakva niša: premija rasla 18%
  3. Uniqa prodaje svoje tvrtke u Italiji
  4. Prijedlog stručnjaka: Najgorim vozačima poništiti vozačku
  5. Bivši austrijski kancelar sada lobira za Wiener Städtische
  6. Povećanje najnižih osiguranih svota u obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti
  7. Odgovornost za štetu – opasna stvar – pojam (ZOO čl. 173.)
  8. Bez zaštite od krađe čak 90% ukradenih automobila, evo koja se marka najviše krade
  9. Sava Re - udruživanje osiguravajućih društava grupacije
Anketa

Kakav scenarij predviđate kada se radi o prosječnoj cijeni polica autoodgovornosti?Povežite se s nama

Osiguranje Forum

mikimokacino | 05.09.2016 18:06:44
Agram Osiguranje traži liječnički karton, a liječnica mi ga neda, što učiniti?
rider | 20.05.2016 18:06:48
Usjevi - povrat 65% ili povrat do 65%?
nikolinatomas1 | 30.04.2016 21:00:17
Žalba na rješenje croatia osiguranja
pingpong6234 | 13.04.2016 23:52:12
prijevremeni raskid ugovora o osiguranju imovine