Sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 

Ugovor o osiguranju - prijava okolnosti značajnih za procjenu rizika - namjerna netočna prijava ili prešućivanje (ZOO čl. 908.)

Postojanje (prešućene) bolesti osiguranice u trenutku sklapanja ugovora o osiguranju života nema značaj nastanka osiguranog slučaja (čl. 898. st. 1. Zakona o obveznim odnosima), već namjernog prešućivanja odlučnih okolnosti (čl. 908. st. 1. istog Zakona). "Prvostupanjski sud je utvrdio, a koja ...

 

Zastara - vrijeme potrebno za zastaru - tražbine naknade štete - niemovinska šteta (ZOO/05 čl. 230.)

Ako su u vrijeme podnošenja tužbe oštećenom bile poznate sve posljedice (fizički bolovi, strah, smanjenje životnih aktivnosti, naruženost i dr.) pretrpljene tjelesne ozljede - odnosno svi kriteriji prema kojima se odlučuje o visini pravične naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti na t...

 

Prekršaji iz cestovne sigurnosti – prometna nesreća – pojam (ZSPC čl.2.)

Intenzitet međusobnog sraza vozila odnosno visina nastale materijalne štete nije odlučna okolnost prilikom utvrđivanja je li nastali događaj prometna nesreća.

 

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti - opasna stvar – pojam (ZOO čl. 174.)

Nezaključana trafostanica pod naponom opasna je stvar. "Osnovana je tvrdnja revidenata da nižestupanjske presude nisu dale jasne i neproturječne razloge o okolnostima pod kojima je došlo do štetnog događaja, a o kojim okolnostima ovisi osnova odgovornosti pojedinog tuženika. Naručitelj i izvođač...

 

Obvezno pravo - popravljanje imovinske štete - izmakla korist (ZOO čl. 189.)

Interni Pravilnik o štetama tužitelja u željezničkom prometu ne može predstavljati temelj za utvrđivanje osnova i visine štete nastale zbog zastoja u prometu.

 

Pomorska plovidba - prijevoz stvari - prijevoz prtljage (ZPUP čl. 627.)

Prijevoznik odgovara ograničeno za štetu na prtljazi i za zakašnjenje u predaji prtljage do visine propisane odredbom čl. 627. st. 1. toč. 3. Zakona o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi.

 

Pomorska plovidba - ugovori o prijevozu - prijevoz prtljage (ZPUP čl. 604.)

Prtljaga je svaka stvar uključujući i vozilo koje se prevozi na temelju ugovora o prijevozu.

 

Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pogonu - samozapaljenje vozila (ZOO čl. 174.)

Kad je do samozapaljenja motornog vozila došlo zbog oštećenja vozila koja su posljedica prometne nezgode u kojoj je motorno vozilo sudjelovalo i kad je zbog toga nastao požar u kojem su trećoj osobi oštećene stvari, riječ je o šteti nastaloj uporabom motornog vozila, pa postoji odgovornost osiguratelja za naknadu štete.

 

Osiguranje od automobilske odgovornosti – gubitak prava iz osiguranja – alkoholiziranost vozača - uzročnost (ZOOP čl. 24.)

Pri koncentraciji alkohola u krvi (najmanje 0,73 i najviše 0,99 promila) negativni toksični učinci na vozačke sposobnosti su individualni jer nejednako djeluju na različite osobe ovisno o nizu subjektivnim čimbenika. Stoga prilikom utvrđivanja postojanja uzročne veze između alkoholiziranosti i nasta...

 

Ugovor o građenju – solidarna odgovornost naručitelja i izvođača radova (ZOO čl. 207)

Nije treća osoba radnik koji je kod izvođača izvodio radove na nekretnini jer se pod trećom osobom podrazumijeva osoba koja neposredno ni posredno nije sudjelovala u izvođenju radova, pa ne postoji solidarna odgovornost naručitelja i izvođača trećoj osobi u smislu odredbe čl. 207. Zakona o obveznim odnosima.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Adris uplatio novac za dokapitalizaciju Croatia osiguranja
 2. Mjesečno izvješće za kolovoz 2014.
 3. Osigurnina umjesto poplavljenima - Državi
 4. AXA Osiguranje i Findomestic banka započeli suradnju
 5. Ugovorena premija svega 152 mil. kuna
 6. Ugovor o osiguranju - prijava okolnosti značajnih za procjenu rizika - namjerna netočna prijava ili prešućivanje (ZOO čl. 908.)
 7. Allianz planira prodati Fireman's Fund
 8. Prijevoz djece u autosjedalicama više nije obvezan, mogu i na postolje
 9. Berislav Matijević: "Osiguranje: sudska praksa"
 10. Apsurd! Premijer poziva na osiguranje, a država konfiscira osigurninu
 11. Milanović žrtvama poplava: Osigurajte imovinu
 12. Najava četvrte godišnje konferencije EIOPA-e
Anketa

Osjećate li Vi utjecaj liberalizacije?


Povežite se s nama

Osiguranje Forum

dpolak | 23.05.2014 08:47:07
Nasljeđivanje utuženog potraživanja neimovinske štete
moli1982 | 02.04.2014 16:33:24
Sudar s vozilom u vlasništvu obrta - A GDE JE PEČAT?
Jusuf | 20.03.2014 14:34:56
SPORNA NAPLATA ŠTETE
popaj | 08.02.2014 09:49:18
procjena štete na vozilu - neovisni procjenitelj/vještak