Sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Potraživanje naknade štete od odvjetnika – početak tijeka zastare (ZOO čl. 376.)

Zastara zahtjeva za naknadu štete zbog povrede ugovorne obveze (ugovora o nalogu) zbog nesavjesnog zastupanja odvjetnika, počinje teći od saznanja za odluku suda kojom je pravomoćno odvijen tužbeni zahtjev u postupku u kojem je tužitelju prilikom zastupanja tog odvjetnika kao punomoćnika prouzročena šteta.

 za članove

Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pogonu – odgovornost vlasnika prema trećima (ZOO čl. 178.)

Vlasnik parkiranog vozila uz javnu cestu na kojoj je došlo do sudara vozila jest treća osoba u smislu odredbe članka 178. st. 4. ZOOa.

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar - pojam (ZOO čl. 174.)

Željezna konstrukcija pomičnog gola („branka“) na školskom igralištu, neučvršćena za beton, bez ugrađenog osiguranja od pada, opasna je stvar.

 za članove

Obvezno pravo – zatezne kamate na novčane obveze u devizama – stopa zateznih kamata (ZOO/05 čl. 22.)

Na novčane obveze u devizama stopa zateznih kamata je ista kao i na novčane obveze u domaćoj valuti i to od 1. siječnja 2008. kada je stupila na snagu odredba članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05).

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – solidarna odgovornost osiguratelja (ZOO čl. 414.)

Sklapanjem ugovora o osiguranju od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama, vlasnik motornog vozila ne oslobađa od odgovornosti za štetu nanesenu uporabom vozila trećim osobama, već odgovara solidarno sa osigurateljem.

 za članove

Popravljanje neimovinske štete – smrt bliske osobe – predmnijeva uročnosti (ZOO čl. 173.)

U parnici za naknadu štete posrednog oštećenika. teret dokaza o postojanju uzročno-posljedične veze između ozljeđivanja neposrednog oštećenika i štete koju njegovom smrću trpi posredni oštećenik, na posrednom je oštećeniku jer se u odnosu na takvu štetu uzročnost ne presumira jer to ne proizlazi iz odredbe čl. 173. ZOO-a.

 

Ugovor o osiguranju – obveze osiguratelja – osigurani slučaj - isplata osigurnine (ZOO/05 čl. 943.)

Kada tužitelj nije dokazao da je zahtjev za isplatu osigurnine po polici osiguranja putnika od posljedica nesretnog slučaja podnio prije podnošenja tužbe, smatra se da je tuženik (osiguratelj) saznao za osigurani slučaj primitkom tužbe, od kada se računa rok dospijeća njegove obveze kao osiguratelja.

 za članove

Odgovornost za štetu – opasna stvar ili opasna djelatnost – pojam (ZOO čl. 173.)

Stroj sušara, u pogonu, na kojem se nalaze dva otvora bez zaštitne naprave koja bi onemogućila ulazak u prostor sušare, opasna je stvar.

 za članove

Zastara – tražbine naknade štete – početak tijeka zastare – rok zastare (ZOO čl. 376.)

Potraživanje naknade štete koju je osiguratelj na temelju kasko police osiguranja isplatio svojem osiguraniku (oštećeniku) zastarijeva u roku od tri godine od dana kada je oštećenik saznao za štetu i za osobu koja je štetu počinila odnosno taj rok počinje teći kad i zastarijevanje potraživanja osiguranika prema trećoj osobi odgovornoj za štetu (štetniku) i završava se u istom roku.

 za članove

Sudionici obveznih odnosa - solidarne obveze – solidarnost dužnika (ZOO čl. 414.)

Kada je tužiteljičino potraživanje iz nagodbe prestalo u cijelosti naplatom, obveze se oslobađaju ostali solidarni dužnici.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Krstičević odvukao 16,000 MORH-ovaca u privatno Croatia osiguranje, ponudili 20 lipa manje od HZZO-a
 2. Tvrtke se brinu zbog krađe podataka na mobitelima
 3. Triglav proširio ponudu na zdravstveno osiguranje
 4. Izigravanje zakona uz formalno poštivanje zakona, ili zar oštećenome zaštitu može pružiti samo sud?
 5. Krešimir Frančić: Od 180 tisuća subjekata registriranih za poljoprivredu osigurano ih je manje od 4%
 6. Mjesečno izvješće za prosinac 2016.
 7. U Hrvatskoj je 90 posto traktora starije od 10, a prosjek je 30 godina
 8. Ukida se izvanredna uprava, Aggarwal preuzima Krajina osiguranje
 9. Tko sebe dovede u opasnost, treba sam platiti račun HGSS-u
 10. Kraj jeftinijem osiguranju za Daruvar
 11. Najava: „Financijska edukacija – FED“, Modul I: Osiguranje života u kojem ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja
 12. Greco planira veći fokus u IT investicijama Zurich osiguranja
 13. Allianz cilja na akvizicije u SAD-u
 14. Osiguravatelji ugovorili samo 37 mil. kn više premije
 15. Štete zbog smrzavanja tekućine u hladnjaku vozila nije pokrivena kasko osiguranjem
Anketa

Kakav scenarij predviđate kada se radi o prosječnoj cijeni polica autoodgovornosti?Povežite se s nama

Osiguranje Forum

Luka | 30.09.2016 07:19:02
Podrška priijedlogu prometnog stručnjaka dr. Marušića,
mikimokacino | 05.09.2016 18:06:44
Agram Osiguranje traži liječnički karton, a liječnica mi ga neda, što učiniti?
rider | 20.05.2016 18:06:48
Usjevi - povrat 65% ili povrat do 65%?
nikolinatomas1 | 30.04.2016 21:00:17
Žalba na rješenje croatia osiguranja