Sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti – opasna stvar – pojam (ZOO čl.173.)

Zračni jastuk – trampolin postavljen u preplitkom moru zbog svoje namjene, osobine, položaja i mjesta postavljanja, opasna je stvar.Predmet spora je zahtjev za naknadu štete koju je pretrpio tužitelj 18. kolovoza 2002. na plaži B. u S. koristeći zračni jastuk postavljen u moru (vodeni trampolin) kad...

 za članove

Ugovor o prijevozu – odgovornost cestovnog prijevoznika – razlozi oslobođenja od odgovornosti (ZOO čl. 671.)

Krađa kamiona s parkirališta koje nije pod nadzorom predvidljivi je događaj koji se mogao izbjeći, a posljedice spriječiti pa prijevoznik odgovara za štetu na pošiljci koja mu je kao prijevozniku predana na prijevoz.

 za članove

Popravljanje nematerijalne štete – smrt bliske osobe - izvanbračnog druga (ZOO čl. 201.)

Za ostvarivanje prava na pravičnu novčanu naknadu zbog smrti izvanbračnog druga potrebno je da je između izvanbračnih drugova, postojala trajnija ekonomska zajednica sa zajedničkim življenjem.

 za članove

Popravljanje nematerijalne štete - pravno priznati oblici (ZOO čl. 200.)

Republika Hrvatska ne odgovara za štetu koju tužitelj trpi za duševne boli zbog nastupanja zastare u kaznenom postupku jer to nije pravno priznati oblik nematerijalne štete.

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar – pojam (ZOO čl. 174.)

Dizalica izvan pogona, u stanju mirovanja, neovisno o njezinim dimenzijama, nije sama po sebi opasna stvar.

 za članove

Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pokretu - motorno vozilo u pokretu – pojam (ZOO čl. 178.)

Ne radi se o šteti nastaloj uporabom motornog vozila kada je stradala osoba koja je popravljala motorno vozilo koje je uslijed kvara bilo zaustavljeno i izvan pogona.

 

Imovinski odnosi bračnih drugova - bračna stečevina - Odgovornost za dugove trećima (ZBPO čl. 295)

Troškovi nabave poker automata učinjeni za potrebe poslovanja poduzeća jednog od bračnih drugova nemaju značenje troškova učinjenih za tekuće potrebe bračne zajednice, a za koje troškove bračni drugovi solidarno odgovaraju.

 

Zastara – tražbine naknade štete – izgubljena zarada - početak tijeka (ZOO čl.376.)

Tražbina s osnova izgubljene zarade dospjela je kada je tužitelj osim za počinitelja saznao za štetu i njezinu visinu, a to je u konkretnom slučaju primitkom rješenja kojim je utvrđen gubitak njegove radne sposobnosti, od kada i teče zastarni rok.

 za članove

Zastara – zastara sporednih tražbina (ZOO čl.369.)

Kad glavno potraživanje nije prestalo postojati, za ocjenu pitanja zastare kamata, kao sporednih potraživanja mjerodavna je odredba čl. 369. ZOOa.

 za članove

Prestanak obveza – zakašnjenje – zakašnjenje vjerovnika (ZOO čl. 326.)

Dolaskom vjerovnika u zakašnjenje prestaje zakašnjenje dužnika pa na vjerovnika prelazi rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Oštećenje antene vozila u automatskoj praonici vozila
 2. Zakon o osiguranju (NN, br. 30/15)
 3. Odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti – opasna stvar – pojam (ZOO čl.173.)
 4. Upravi Allianza mandat produžen do 2019. godine
 5. Odvjetnici: "Poznati rizik" i akcije kopilota utječu na potraživanja zbog pada zrakoplova
 6. Najava seminara "ALM" i "MTPL pricing"
 7. Grawe Hrvatska: Dobit nakon oporezivanja 42,2 mil. kuna
 8. Srbija: Potpisani ugovori o kreditiranju poljoprivrede
 9. BNP Paribas Cardif: Rast premije i dobiti u 2014.
 10. Seminar i radionica "Osiguranje odgovornosti cestovnog prijevoznika"
 11. Swiss Re: nova publikacija o prirodnim katastrofama u 2014.
 12. Grawe zavarovalnica ostvarila neto dobit od 2,7 mil. eura
 13. Tržište obveznica izvan kontrole, dionice još nisu 'balon'
 14. Sava Re: dobit 27% viša od planiranog
 15. Pala prosječna neto plaća u Hrvatskoj, evo što se očekuje do kraja godine...
Anketa

Osjećate li Vi utjecaj liberalizacije?


Povežite se s nama

Osiguranje Forum

gagoxx | 19.03.2015 09:49:02
euroherz
hcepic | 05.03.2015 17:58:19
prijevara zvana "Allianz životno osiguranje"
nikolinabosilj | 26.02.2015 14:27:34
zvac | 02.02.2015 13:41:36
šteta od leda