Sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – opasna stvar – pojam (ZOO čl. 174.)

Dizalica izvan pogona, u stanju mirovanja, neovisno o njezinim dimenzijama, nije sama po sebi opasna stvar.

 za članove

Odgovornost u slučaju nezgode izazvane motornim vozilom u pokretu - motorno vozilo u pokretu – pojam (ZOO čl. 178.)

Ne radi se o šteti nastaloj uporabom motornog vozila kada je stradala osoba koja je popravljala motorno vozilo koje je uslijed kvara bilo zaustavljeno i izvan pogona.

 

Imovinski odnosi bračnih drugova - bračna stečevina - Odgovornost za dugove trećima (ZBPO čl. 295)

Troškovi nabave poker automata učinjeni za potrebe poslovanja poduzeća jednog od bračnih drugova nemaju značenje troškova učinjenih za tekuće potrebe bračne zajednice, a za koje troškove bračni drugovi solidarno odgovaraju.

 

Zastara – tražbine naknade štete – izgubljena zarada - početak tijeka (ZOO čl.376.)

Tražbina s osnova izgubljene zarade dospjela je kada je tužitelj osim za počinitelja saznao za štetu i njezinu visinu, a to je u konkretnom slučaju primitkom rješenja kojim je utvrđen gubitak njegove radne sposobnosti, od kada i teče zastarni rok.

 za članove

Zastara – zastara sporednih tražbina (ZOO čl.369.)

Kad glavno potraživanje nije prestalo postojati, za ocjenu pitanja zastare kamata, kao sporednih potraživanja mjerodavna je odredba čl. 369. ZOOa.

 za članove

Prestanak obveza – zakašnjenje – zakašnjenje vjerovnika (ZOO čl. 326.)

Dolaskom vjerovnika u zakašnjenje prestaje zakašnjenje dužnika pa na vjerovnika prelazi rizik slučajne propasti ili oštećenja stvari.

 za članove

Naknada štete – imovinska šteta - naknada u obliku novčane rente – zastara (ZOO čl.376.)

Rentni odštetni zahtjevi nisu povremena potraživanja pa se na ocjenu zastare primjenjuje odredba čl. 376. ZOOa.

 za članove

Ugovor o posredovanju – općenito – uloga posrednika (ZOO čl.813.)

Uloga posrednika kod ugovora o posredovanju je da dovede u vezu stranke određenog budućeg ugovora pa posrednik nije stranka tog ugovora.

 

Prestanak obveza – zastara – rokovi zastare kod ugovora o osiguranju – osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (ZOO čl. 380.)

U osiguranju osoba od posljedica nesretnog slučaja početak zastarnog roka iz čl. 380. st. 1. ZOOa počinje teći od trenutka završetka liječenja osigurane osobe.

 za članove

Priznanje i ovrha stranih sudskih odluka prema međunarodnim ugovorima – određivanje ovrhe istodobno uz rješenje kojm se priznaje strana sudska odluka (OZ čl. 17.)

Sud je ovlašten istodobno uz rješenje kojim priznaje stranu sudsku odluku, sukladno prijedlogu ovrhovoditelja odrediti predloženu ovrhu, imajući u vidu da su države ugovornice Republika Hrvatska i Republika Bugarska potpisnice Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći od 23. ožujka 1956. godine, a koji Ugo...


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Četiri osiguravatelja u RS pred nestankom s tržišta
 2. Google lansirao portal za usporedbu cijena u SAD-u
 3. Swiss Re: studija o zdravstvenim osiguranjima na tržištima u razvoju
 4. U Hrvatskoj raste prodaja novih automobila
 5. Zorić: Osobne financije trebale bi biti obvezni školski predmet
 6. Dunav i dalje na čelnoj poziciji u segmentu neživotnih osiguranja
 7. Uvesti fiskalne blagajne u osiguravajuća društva
 8. Objava nerevidiranih rezultata poslovanja Zavarovalnice Triglav i Triglav grupe
 9. HDZ o Zakonu o osiguranju: "Ovo je teže od Ane Karenjine i opširnije, a vi u tri dana želite da se izglasa ovaj Zakon"
 10. Sabor po hitnom postupku raspravlja o Zakonu o osiguranju
 11. Triglav: Neto dobit u 2014. porasla 23 posto
 12. Obavijest o službenim rezultatima prvog ispitnog roka u 2015.
 13. Sava Re se priprema na plasman dionica u Londonu, Varšavi i Istanbulu
 14. Najluđi ugovor životnog osiguranja u povijesti
 15. 'Novi Buffett' dolazi iz odjela osiguranja
Anketa

Osjećate li Vi utjecaj liberalizacije?


Povežite se s nama

Osiguranje Forum

hcepic | 05.03.2015 17:58:19
prijevara zvana "Allianz životno osiguranje"
nikolinabosilj | 26.02.2015 14:27:34
zvac | 02.02.2015 13:41:36
šteta od leda
dzgela | 30.01.2015 21:21:03
zavrsni rad