Sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Odgovornost za štetu – naknada neimovinske štete – smanjenje životnih aktivnosti – uzročna veza (ZOO čl. 200.)

Ocijenjeno je da postoji uzročna veza između epileptičnih napada i štetnog događaja, bez obzira što je kod oštećeni u trenutku štetnog događaja nije bio zdrava osoba, u situaciji kada prije nastanka štetnog događaja kod oštećenika nisu postojali podaci o epileptičkim napadajima.

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti – oslobođenje od odgovornosti – isključiva radnja oštećenika (ZOO čl. 177.)

Ocijenjeno je da je šteta nastala isključivom radnjom oštećenice kada je ustala sa stolice na kotačima i pri pokušaju da ponovno sjedne, pala te se ozlijedila.

 za članove

Obvezno pravo – zastara tražbine naknade štete – saznanje za štetu i učinitelja (ZOO čl. 376.)

Kad je oštećeniku šteta nastala (pomor ribe) zbog materijalnih nedostataka isporučene robe (hrana za ribe), oštećenik je saznao za štetu i osobu koja je štetu učinila tek kad je primio izvješće o uzroku pomora riba, a ne onog dana kada je zahtijevao stručnu analizu hrane za ribu radi utvrđivanja uzroka štete i njezinog počinitelja.

 za članove

Ugovor o osiguranju – osiguranje imovine – isplata naknade iz osiguranja (ZOO čl. 925.)

Iznos naknade koju je osiguratelj obvezan isplatiti osiguraniku ne može biti veći od stvarne štete koju je osiguranik pretrpio na osiguranoj imovini, neovisno o tome što je svota osiguranja veća od stvarne štete.

 za članove

Naknada neimovinske štete - povreda prava osobnosti koja ne opravdava dosudu pravične novčane naknade (ZOO/05 čl. 1100.)

Neznatno trpljenje fizičkih bolova i straha u kratkom trajanju i to u pretežnom dijelu slabog intenziteta ne opravdava dosuđenje pravične novčane naknade zbog povrede prava osobnosti.

 za članove

Odgovornost za materijalne nedostatke stvari – kada postoje materijalni nedostaci (ZOO/05 čl. 401.)

Građevina kao sastavni dio nekretnine – predmeta ugovora o kupoprodaji, izgrađena protivno urbanističkim uvjetima te protivno aktu kojim je odobrena gradnja, predstavlja stvar sa materijalnim nedostatkom za koji prodavatelj odgovara kupcu.

 za članove

Odgovornost za štetu od opasne stvari ili djelatnosti – smrt bliske osobe – posredno oštećeni – teret dokaza (ZOO čl. 173.)

U parnici za naknadu štete posrednog oštećenika koju zahtijeva na temelju odredbe čl. 173. i 174. Zakona o obveznim odnosima, teret dokaza o postojanju uzročno-posljedične veze između ozljeđivanja neposrednog oštećenika u štetnom događaju i štete...

 za članove

Odgovornost za štetu od životinja - šteta koju uzrokuje divljač – divljač na cesti (ZL čl. 86.)

Nepostavljanje zaštitne ograde uz državnu cestu kako bi se spriječio pristup divljači na cestu ne smatra se propustom pravne osobe odgovorne za održavanje cesta.

 za članove

Popravljanje imovinske štete – naknada u obliku novčane rente – izmjena rente - zastara (ZOO čl. 196.)

Kad je novčana renta utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom, nije nastupila zastara zahtjeva za povišenje novčane rente za ubuduće (od podnošenja tužbe pa nadalje).

 za članove

Ugovor o osiguranju – općenito – trajanje ugovora (ZOO/05 čl. 946.)

Ocijenjeno je da je osiguranik raskinuo ugovor o dugoročnom osiguranju kad je putem elektroničke pošte obavijestio osiguravatelja da neće obnoviti policu osiguranja.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Svi su slovenski osiguratelji solventni pod novom EU regulativom
 2. Pakleni plan Aggarwala da izvuče sav uloženi novac iz Krajina osiguranja i pobjegne
 3. Najava seminara: Risk management in insurance companies
 4. Globalna premija rasla 3,8 posto u 2015.
 5. Swiss Re, publikacija: Svjetsko osiguranje u 2015.
 6. U Srbiji osigurano manje od 10% obradivog zemljišta
 7. Četiri nove uloge izvršnih direktora informatike
 8. Zastoj u niši u kojoj su očekivali ozbiljan rast
 9. HOK osiguranje: 16,79 mil. kuna neto dobiti na kraju 2015.
 10. 1.471 prekršaj Zakona o obveznom osiguranju u prometu u prvih 5 mjeseci 2016.
 11. Zašto dvije police osiguranja od odgovornosti za plovilo?
 12. HGK: Okrugli stol o aktualnostima za društva za zastupanje u osiguranju
 13. Svjetska tržišta: Na burzama izbrisano više od 2.000 milijardi dolara vrijednosti dionica
 14. U BiH više od 260.000 vozila s isteklom registracijom
Anketa

Kakav scenarij predviđate kada se radi o prosječnoj cijeni polica autoodgovornosti?Povežite se s nama

Osiguranje Forum

rider | 20.05.2016 18:06:48
Usjevi - povrat 65% ili povrat do 65%?
nikolinatomas1 | 30.04.2016 21:00:17
Žalba na rješenje croatia osiguranja
pingpong6234 | 13.04.2016 23:52:12
prijevremeni raskid ugovora o osiguranju imovine
zvonkofruk | 14.02.2016 23:05:06
Nesreća u dvorištu=nema isplate štete