Sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

 za članove

Popravljanje imovinske štete – naknada štete u obliku novčane rente – izmjena rente (ZOO čl. 196.)

Kad je novčana renta utvrđena pravomoćnom sudskom odlukom, nije nastupila zastara zahtjeva za povišenje novčane rente za ubuduće (od podnošenja tužbe pa nadalje).

 za članove

Pravo osiguranja – pravo regresa osiguratelja poslodavca (ZOO čl. 963.)

Osiguravajuće društvo kao osiguratelj poslodavca nema pravo regresa od osiguranika za isplaćeni iznos koji je osiguranik isplatio svojem radniku na ime naknade plaće zbog povrede na radu, jer je osiguranik posredni oštećenik.

 za članove

Naknada imovinske štete – obvezno zdravstveno osiguranje - troškovi liječenja (ZOZZ čl. 113.)

Osiguratelj je dužan podmiriti oštećeniku troškove liječenja bez obzira na činjenicu što isti nije bio zdravstveno osiguran.

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – rokovi rješavanja odštetnih zahtjeva – tijek zatezne kamate (ZOOP čl. 12.)

Svrha i cilj Direktive 2009/103/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009.g. kao i odredbi čl.11. i 12. ZOOP-a, nije da odgovorni osiguravatelj žrtvi prometne nezgode u roku 60 odnosno 90 dana isplati 30 ili 40% štete i time se oslobodi obveze platiti zateznu kamatu na razliku do visine nov...

 za članove

Odgovornost za štetu – opasna stvar – pojam (ZOO čl. 173.)

Neuklonjeno stablo na opožarenom dijelu zemljišta, udaljeno dva metra od ruba ceste i na području izloženom jakom vjetru, opasna je stvar. Predmet spora je zahtjev tužitelja za naknadom nematerijalne i materijalne štete s naslova ozljeda zadobivenih u nezgodi s pripadajućim zateznim kamatama i troš...

 za članove

Popravljanje neimovinske štete – zbog povrede prava osobnosti - težina povreda (ZOO/05 čl. 1.100)

Strah koji nije posljedica pretrpljenih tjelesnih ozljeda (jer ih nije ni bilo) već je posljedica samo proživljavanja prometne nezgode kao događaja, i koji je bio kratkog trajanja – do prihvaćanja saznanja da nisu pretrpljene tjelesne ozljede, ne predstavlja temelj za dosudu pravične novčane naknade neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti na duševno zdravlje.

 za članove

Odgovornost u slučaju nezgode izazvana motornim vozilom u pogonu – treća osoba – pojam (ZOO čl. 178.)

Trećom osobom u smislu odredbe članka 178.st.4. ZOO-a može se smatrati samo onaj oštećenik koji u nezgodi izazvanoj motornim vozilom u pokretu ne sudjeluje kao imatelj motornog vozila (pješak, biciklist, suputnik u osobnom vozilu, vlasnik nekretnine oštećene u štetnom događaju itd).

 za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – svota osiguranja – ograničenje (ZOS čl. 85.)

Kad u parnici po zahtjevima više oštećenika iz istog štetnog događaja sud nakon istaknutog prigovora limita utvrdi da ukupna šteta prelazi osiguranu svotu, sud će u granicama osnovanosti prigovora svakome od tužitelja dosuditi razmjeran dio naknade, vodeći pri tome računa o odštetnim zahtjevima ošte...

 za članove

Željeznički prijevoz – odgovornost prijevoznika – za štetu zbog smrti, oštećenja zdravlja ili ozljede putnika (ZUPŽP čl. 73.)

Zastara tražbine naknade štete zbog tjelesnih ozljeda putnika pri prijevozu u željezničkom prometu (uslijed pada prilikom izlaska iz putničkog vagona) ne nastupa protekom rokova za zastaru propisanih općim propisima odštetnog prava, već istekom roka propisanog specijalnim propisom - protekom dvije g...

 za članove

Popravljanje imovinske štete – naknada u obliku novčane rente – kapitalizacija rente (ZOO čl. 188.)

Isplata rente zbog izgubljenog uzdržavanja u jednoj ukupnoj svoti (kapitalizirana renta) je iznimka koja dolazi do primjene ako postoje ozbiljni uzroci za takav način isplate, a to ovisi o okolnostima svakog konkretnog slučaja.


Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari / Najčitanije
 1. Dodijeljena nagrada Centru za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje
 2. Kako prodati osiguranu kuću?
 3. Popravljanje imovinske štete – naknada štete u obliku novčane rente – izmjena rente (ZOO čl. 196.)
 4. Adrisove ambicije zaustavila slovenska regulatorna agencija?
 5. Financijske institucije moraju više pridonijeti hrvatskome gospodarstvu
 6. „Dunav osiguranje” na dijagnostičkom ispitivanju
 7. Mjesečno izvješće za rujan 2016.
 8. Teško je procijeniti uspjeh dopunskog zdravstvenog zbog snažne uloge države
 9. Osiguranje od nepogoda - luksuz ili potreba
 10. Na prvi tehnički pregled moramo i s potpuno novim automobilom
 11. Obavijest o terminu održavanja ispita za provjeru stručnih znanja
Anketa

Kakav scenarij predviđate kada se radi o prosječnoj cijeni polica autoodgovornosti?Povežite se s nama

Osiguranje Forum

Luka | 30.09.2016 07:19:02
Podrška priijedlogu prometnog stručnjaka dr. Marušića,
mikimokacino | 05.09.2016 18:06:44
Agram Osiguranje traži liječnički karton, a liječnica mi ga neda, što učiniti?
rider | 20.05.2016 18:06:48
Usjevi - povrat 65% ili povrat do 65%?
nikolinatomas1 | 30.04.2016 21:00:17
Žalba na rješenje croatia osiguranja