Profil korisnika

HANFA o vožnji pod utjecajem alkohola, droga i narkotika i moguće posljedice iz ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti te kasko osiguranja cestovnih motornih vozila na vlastiti pogon

Osiguranje.hr - 21.8.2020.

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05, 12/12), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA), skreće pozornost potrošačima na odredbe uvjeta osiguranja u kojima društva za osiguranje propisuju kada osigurana osoba gubi prava iz osiguranja (u slučaju osiguranja od automobilske odgovornosti), odnosno kada su određene štete isključene iz osigurateljnog pokrića (u slučaju kasko osiguranja cestovnih motornih vozila na vlastiti pogon).

Naime, predmetne odredbe uvjeta osiguranja (u odnosu na osiguranje od automobilske odgovornosti) imaju podlogu u članku 24. stavku 1. točki 4. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne novine br. 151/05, 36/09, 75/09, 76/13, 152/14, dalje u tekstu: ZOOP) koji propisuje da osigurana osoba gubi prava iz osiguranja ako je vozač upravljao vozilom pod utjecajem alkohola iznad ugovorene granice, droga te psihoaktivnih lijekova ili psihoaktivnih tvari (u uvjetima osiguranja, obično je riječ o situaciji ako se analizom krvi ili drugom metodom mjerenja koncentracije alkohola utvrdi da udjel alkohola u krvi iznosi 0,5 g/kg i više (0,5 promila i više) ili se utvrdi prisutnost droga ili drugih narkotika u organizmu pri čemu se smatra da je osoba pod utjecajem alkohola, droga ili drugih psihoaktivnih lijekova ili tvari ako se nakon prometne nesreće odbije podvrći ispitivanju alkoholiziranosti ili utjecaju droga, psihoaktivnih lijekova ili tvari). HANFA, napominje da u skladu sa stavkom 2. istog članka ZOOP-a gubitak prava iz osiguranja nema utjecaja na pravo oštećene osobe na naknadu štete te oštećena osoba može podnijeti odštetni zahtjev odgovornom osiguratelju. Međutim, HANFA ističe da, u skladu sa stavkom 3. istog članka, društvo za osiguranje koje je oštećenoj osobi isplatilo štetu ima pravo od osobe koja je odgovorna za štetu na naknadu isplaćenog iznosa naknade štete najviše do iznosa 12 prosječnih neto-plaća prema zadnjem službenom izvješću Državnog zavoda za statistiku.

Nadalje, u odnosu na kasko osiguranje cestovnih motornih vozila na vlastiti pogon, odredbe uvjeta osiguranja imaju podlogu u članku 953. stavku 1. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18; dalje u tekstu ZOO) u skladu s kojim člankom je osiguratelj dužan naknaditi štete nastale slučajno ili krivnjom ugovaratelja osiguranja, osiguranika ili korisnika osiguranja, osim ako je za određenu štetu ta njegova obveza izrijekom isključena ugovorom o osiguranju. Nastavno na navedeno, društva za osiguranje u uvjetima osiguranja obično iz osigurateljnog pokrića isključuju štete nastale za vrijeme dok vozilom upravlja vozač pod utjecajem alkohola, droga ili drugih narkotika, dok se vožnjom pod utjecajem alkohola smatra ako se analizom krvi ili drugom metodom mjerenja koncentracije alkohola utvrdi da udjel alkohola u krvi iznosi 0,5 g/kg i više (0,5 promila i više) ili se utvrdi prisutnost droga ili drugih narkotika u organizmu s time da se također smatra da je osoba pod utjecajem alkohola, droga ili drugih narkotika ako se nakon prometne nesreće odbije podvrći ispitivanju na iste.

Slijedom navedenog, potrošači bi trebali detaljno proučiti odredbe uvjeta osiguranja u vezi prethodno navedenih okolnosti te uzeti u obzir mogućnost da njihovo određeno ponašanje dovede do posljedica zbog kojih će izgubiti prava iz osiguranja, odnosno zbog kojih će njihova šteta biti isključena iz pokrića.


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

  1. mili1

    24.8.2020. u 14:43
    U spomenutoj odredbi ZOO stoji, citiram: "...ako se nakon prometne nesreće ODBIJE podvrći ispitivanju na iste." - završen citat. Ne jednom se kod kasko štete ista prijavi sutradan, pa i kasnije. Dakle, osiguratelj često niti nije u poziciji zatražiti od vozača da se podvrgne ispitivanju. Stoga ponekad, opravdano ili neopravdano, pokušava osporiti istinitost navoda u prijavi štete. Držim da slijedom toga dolazi do neželjenog spora oko odštetnog zahtjeva i u riješavanju istog.
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 23.10.2020. 16:29:39
Osiguranje vozača koji je skrivio nesreću
SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)