Profil korisnika

Edukacije iz područja osiguranja - siječanj 2021.

Osiguranje.hr - 31.12.2020.

Dana 8. i 9. siječnja 2021. će se održati edukacija prema programu kontinuiranog usavršavanja distributera osiguranja i reosiguranja. Teme edukacije su uloga osiguratelja, tržište osiguranja, mirovinski sustav, financijska stručnost te osnove upravljanja rizicima, a predavači su ugledni stručnjaci osigurateljne, aktuarske i financijske struke. Edukacija će se održati putem web-aplikacije GoToWebinar, a organizator edukacija je društvo AKTUARIJAT d.o.o. Prijaviti se možete do 6. siječnja 2021. putem sljedeće poveznice.

Raspored edukacije:

Datum

Od

Do

Modul

Predavač

Broj sati

8.1.2021.

9:00

11:15

Uloga osiguratelja, tržište osiguranje i mirovinski sustav

Neven Tišma

2

8.1.2021.

11:30

13:45

Osnove upravljanja rizicima

Ksenija Sanjković

2

 

 

 

 

 

 

9.1.2021.

8:30

10:45

Financijska stručnost, 2. dio

Monika Brzović

2

9.1.2021.

11:00

13:15

Financijski rizici

Tomislav Globan

2


Cijena
  • 8 sati: 300,00 kn
  • 4 sata: 175,00 kn
  • 2 sata: 100,00 kn
Organizator nije u sustavu PDV-a te se PDV ne obračunava temeljem čl. 90 stavaka 1 i 2 Zakona o PDV-u. Na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, edukacije se priznaju u svrhu obveze kontinuiranog ispunjavanja uvjeta stručnosti distributera osiguranja i reosiguranja, navodi se u priopćenju.

Predavači:

Monika Brzović – magistar je znanosti iz područja financija i osiguranja. Ima 24 godine radnog iskustva u financijskom sektoru i sektoru osiguranja. Diplomirala je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, zatim je magistrirala na znanstvenom poslijediplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine, smjer „Aktuarstvo i osiguranje“ s temom Razvoj i uloga mirovinskih osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj. Temeljem položenih ispita na poslijediplomskom stručnom studiju ""Aktuarska matematika"" na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i dodatnih ispita u organizaciji HANFA-e, 2006. godine je postala redovni član Hrvatskog aktuarskog društva i od HANFA-e dobila licencu za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara. U 2019. godini je položila ispit koji organizira HANFA, te time time stekla licencu za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom. 2014. godine je završila školovanje i stekla licencu organizacijskog razvoja i mentoringa - Integral School of Organisational Development (ISOD). 2014. godine je upisala poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama (Merkur osiguranje, Uniqa osiguranje i Basler životno osiguranje), te je bila dugogodišnja članica Uprave Basler osiguranja Zagreb. Sudjelovala je u mirovinskoj reformi od 2002. godine do 2005. godine u Direkciji za nadzor mirovinskih osiguravajućih društava u nadzornoj Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (HAGENI). Šest godina je nositelj dvije ključne funkcije u društvu za osiguranje, ključnu funkciju za upravljanje rizicima i aktuarsku ključnu funkciju. Sudjeluje u svim odborima za upravljanje rizicima u društvu za osiguranje. U svojoj bogatoj karijeri završila je brojne seminare iz područja financija, aktuarstva, osiguranja i reosiguranja, mirovina i ulaganja. Aktivno govori tri strana jezika. 

Tomislav Globan – docent na Katedri za makroekonomiju i gospodarski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je na istoj instituciji u području makroekonomije financijskih tržišta i ekonomskih europskih integracija, što su mu područja od primarnog znanstvenog i stručnog interesa. Postdoktorsko usavršavanje proveo je na WIIW institutu u Beču, a kao gost istraživač boravio je na američkom sveučilištu UNC Charlotte. Usavršavao se i na brojnim metodološkim radionicama i ljetnim školama u zemlji i inozemstvu (University of Cambridge, University of Surrey). Voditelj je uspostavnog znanstvenog projekta Hrvatske zaklade za znanost, kao i istraživačkog centra MacroHub koji se bavi analizama aktualnih ekonomskih kretanja, kao i izradom različitih ekonomskih indikatora - poslovnih ciklusa, tržišta nekretnina, fiskalnih rizika, i sl. Sudjelovao je na velikom broju znanstvenih i stručnih projekata iz područja ekonomije te je objavio preko 20 znanstvenih radova u međunarodnim znanstvenim časopisima. Dobitnik je većeg broja domaćih i međunarodnih nagrada za znanstvenu izvrsnost, među kojima se ističu Državna nagrada za znanost koju dodjeljuje Hrvatski sabor te nagrada „Olga Radzyner Award“ koju dodjeljuje Austrijska središnja banka (ÖNB). Za svoj nastavni rad dobio je priznanje Dekana za najbolje ocijenjenog predavača u petogodišnjem razdoblju od strane studenata preddiplomskog studija poslovne ekonomije na engleskom jeziku.

Ksenija Sanjković – ovlašteni aktuar s više od 20 godina iskustva u osiguranju. Diplomirala je matematiku na Matematičkom odjelu PMF-u u Zagrebu i stekla zvanje dipl. ing. matematike. Položila je ispit za investicijskog savjetnika i ispit za posrednika (brokera) u osiguranju. Redovna je članica je Hrvatskog aktuarskog društva (HAD), a od 2014. do 2020. obavljala je funkciju predsjednice HAD-a. Sudjelovala je kao članica u  radu Radne skupine za izmjene i dopune Zakona o osiguranju pri Ministarstvu financija te Radne skupine za izmjene i dopune Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Predsjednica je HAD-ove Komisije za profesionalizam i članica Odbora za profesionalizam Međunarodnog aktuarskog udruženja kao i Odbora za osiguranje Europskog aktuarskog udruženja. Radno iskustvo stekla je u nekoliko društava za osiguranje u kojima je između ostalog obnašala funkcije imenovanog ovlaštenog aktuara te članice odnosno predsjednice uprave. Direktorica je društva AKTURA AG d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju. Jedna je od predavača na predmetu "Praksa osiguranja i mirovinskog osiguranja" u sklopu edukacije Hrvatskog aktuarskog društva u svrhu dobivanja aktuarskog ovlaštenja.

Neven Tišma – ovlašteni aktuar s više od 20 godina iskustva u osiguranju. Završio je Matematički odjel PMF-a kao dipl. ing. matematike. 2001. godine završava dodatnu aktuarsku edukaciju u organizaciji Faculty and Institute of Actuaries, London, Matematičkog odjela PMF-a i Hrvatskog aktuarskog društva. Poslovnu karijeru počeo je u Croatia osiguranju 1996. godine, a nakon toga prešao u Allianz Zagreb 1999. godine. Sredinom 2001. postao je član Uprave Allianza zadužen za životna i neživotna osiguranja, štete, razvoj proizvoda, reosiguranje, velike klijente. 2008. godine pridružio se KD Grupi te postao predsjednik uprave KD Life-a, tada novoosnovanog društva za životno osiguranje na čijem je i danas čelu. Provedbom postupka prekograničnog pripajanja društva KD životno osiguranje društvu Adriatic Slovenica u prosincu 2015. godine preuzeo je ulogu direktora društva Adriatic Slovenica, Podružnica Zagreb. Publicirao je mnoge članke te održao niz predavanja iz područja osiguranja, mirovina, uloge aktuara, predviđanja razvoja tržišta itd. Od 2002. do 2005. bio je predsjednik Hrvatskog aktuarskog društva. Jedan je od predavača na predmetu "Praksa osiguranja i mirovinskog osiguranja" u sklopu edukacije Hrvatskog aktuarskog društva u svrhu dobivanja aktuarskog NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 23.10.2020. 16:29:39
Osiguranje vozača koji je skrivio nesreću
SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)