Profil korisnika

Smjernice o kriterijima za isplatu dividende društava za osiguranje u 2021.

Osiguranje.hr - 2.4.2021.

Na temelju članka 204. stavka 10. Zakona o osiguranju (Narodne novine, broj: 30/15, 112/18, 63/20 i 133/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: HANFA) ovim Smjernicama upućuje društva za osiguranje na kriterije koje, osim zakonskih preduvjeta za isplatu dividende, trebaju prethodno ispuniti za donošenje odluke o isplati dividende u 2021. godini u skladu s pravilima o upravljanju rizicima. HANFA prvenstveno poziva društva za osiguranje da se, s obzirom na izvanredne okolnosti u kojima posluju zbog pandemije COVID-19, suzdrže od isplate dividende dok postoji neizvjesnost u trajanju pandemije i procjeni rizika na njihovo financijsko stanje i stabilnost. Na navedeni oprez ukazuje i Europski odbor za sistemske rizike (dalje u tekstu: ESRB) u svojim preporukama (ESRB/2020/7)1 od 27. svibnja 2020. i (ESRB/2020/15) 2 od 15. prosinca 2020., koje su upućene financijskim institucijama, uključujući i društva za osiguranje prema odredbi članka 13(1) Direktive 2009/138/EZ3.

ESRB preporukama poziva financijske institucije na krajnji oprez u pogledu raspodjela dobiti kako iste ne bi dovele u opasnost stabilnost financijskog sustava. Slijedom navedenog, HANFA poziva društva za osiguranje da se do 30. rujna 2021. suzdrže od isplate dividende, neopozivih obveza na isplatu dividende i otkupa vlastitih redovnih dionica.

Ako pojedino društvo za osiguranje ima namjeru isplatiti dividendu, dužno je prethodno ispuniti sljedeće kriterije:

1. ostvarilo je dobit u 2018., 2019. i 2020. godini

2. nema prenesenog gubitka

3. u strukturi vlastitih sredstava nema podređenih obveza pri čemu maksimalni iznos isplata dividendi ne smije prijeći:

- prosjek isplaćenih dividendi u prethodne tri godine prije nastupa pandemije COVID-19 odnosno 2017., 2018. i 2019. godinu.

Iznimno, ukoliko je omjer prihvatljivih vlastitih sredstava i potrebnog solventnog kapitala (SCR omjer) jednak ili viši od 200%, maksimalni iznos isplata dividendi ne smije prijeći 10% ukupno zadržane dobiti.

Društvo za osiguranje koje smatra da ispunjava prethodno navedene kriterije, dužno je u skladu sa člankom 201. stavkom 4. Zakona o osiguranju, obavijestiti HANFA-u o svojoj namjeri isplate dividende u određenom iznosu sa obrazloženjima i dokazima o ispunjavanju prethodno navedenih kriterija, a najmanje 30 dana prije donošenja odluke da bi HANFA mogla procijeniti osnovanost te odluke društva.


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 23.10.2020. 16:29:39
Osiguranje vozača koji je skrivio nesreću
SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)