Profil korisnika

Generali Grupa: Rast bruto premije i neto rezultata poslovanja

Osiguranje.hr - 12.11.2021.

Operativni rezultat Generali Grupe iznosio je 4.425 milijuna eura (+10%), zahvaljujući pozitivnim rezultatima segmenata životnih osiguranja, upravljanje imovinom i Holdinga te ostalih poslovnih segmenata. Segment neživotnih osiguranja (P&C) dao je otporan doprinos, unatoč većem utjecaju odštetnih zahtjeva za prirodne katastrofe. Segment životnih osiguranja nastavio je pružati izvrsnu tehničku profitabilnost, s profitabilnošću novih poslova od 4,76% (4,10% 9M2020). Kombinirana kvota iznosila je 91,3% (+1,6 p.p.). Operativni rezultat segmenta upravljanja imovinom porastao je na 451 milijun eura (+32%), uglavnom potaknut rastom poslovnih prihoda, također zahvaljujući ukupnom porastu imovine pod upravljanjem. Operativni rezultat Holdinga i ostalih poslovanja nastavio je rasti zahvaljujući rezultatima Banca Generali i značajnom doprinosu privatnog kapitala.

Neoperativni rezultat Grupe iznosio je -731 milijun € (-1.360 milijuna € 9M2020). Značajno poboljšanje uglavnom je zabilježeno zahvaljujući nižim umanjenjima vrijednosti ulaganja raspoloživih za prodaju – na koje je 2020. godine posebno utjecao utjecaj pandemije na financijska tržišta – i povećanju ostvarenih dobitaka, potaknutog nekretninama, posebno 67 milijuna eura za transakciju Libeskind Towera u CityLife, u Milanu i 80 milijuna eura za transakciju Saint Gobain's Towera u Parizu. Na neoperativni rezultat za 9 mjeseci 2020. uglavnom je utjecalo umanjenje goodwilla u iznosu od 93 milijuna eura povezano s poslovanjem životnog osiguranja u Švicarskoj, trošak od 94 milijuna eura koji proizlazi iz transakcije upravljanja obvezama i jednokratni trošak od 100 milijuna eura za Izvanredni Međunarodni fond za Covid-19. Utjecaj troškova kamata na financijski dug poboljšan je kao rezultat strategije optimizacije duga.

Neto rezultat porastao je za 74% i dosegnuo 2.250 milijuna eura (1.297 milijuna eura u 9. mjesecu 2020.), zahvaljujući povećanju operativnog rezultata i gore spomenutim neoperativnim rezultatima.

Bruto zaračunata premija Generali Grupe iznosila je 54.899 milijuna eura, povećavši se za 6,4% 4 zahvaljujući rastu i u segmentu životnog i neživotnog (P&C) segmenta. Životni neto priljevi narasli su na 9,5 milijardi eura (+3%4), u potpunosti zbog trenda u poslovanju povezanih s unit-linked i zaštitnim linijama. Tehničke pričuve živontih osiguranja iznosile su 397,5 milijardi eura (+3,3% u odnosu na 31. prosinca 2020.; +4,5% isključujući učinak dekonsolidacije mirovinskog fonda u zemljama srednje i istočne Europe).

Ukupna imovina Generali Grupe pod upravljanjem porasla je na 682,1 milijardu eura, što je povećanje od 4,2% u odnosu na kraj 2020. godine. 

Dionički kapital Grupe iznosio je 29,248 milijuna eura (-2,6% u odnosu na 31. prosinca 2020.). Promjena je nastala zbog smanjenja rezervi raspoloživih za prodaju za 1.067 milijuna eura, proizlazeći uglavnom iz ostvarenja državnih obveznica, te zbog odbitka cjelokupne dividende odobrene za ukupno 2.315 milijuna eura, od čega se 1.591 milijun eura odnosi na dividende za 2020., isplaćene 26. svibnja 2021. 

Grupa je potvrdila svoju izvrsnu kapitalnu poziciju s omjerom solventnosti od 233% (224% FG 2020.). Povećanje od 10 p.p. uglavnom je potaknut solidnim doprinosom normaliziranog generiranja kapitala, neto dividende za razdoblje izračunate na razmjernoj osnovi u odnosu na dividendu prethodne godine, i tržišnim varijacijama, pogodovanim oporavkom kamatnih stopa, sužavanjem raspona na talijanske i druge europske državne obveznice i uspon na tržištu dionica.


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

 1. zoran13

  18.1.2022. u 22:55
  ODSTOP ROMOLO BARDIN

  Nov potres v Generaliju. Po izstopu podpredsednika Francesca Gaetana Caltagironea iz upravnega odbora tržaške družbe, kot je domnevalo nekaj medijev čez vikend, je zapusti upravni odbor tudi neodvisen svetovalec Romolo Bardin, ki je tudi član komisij za imenovanja in prejemke, za naložbe, za strateške transakcije in transakcije s povezanimi strankami. Bardin, sporoča Generalijevo sporočilo, objavljeno danes zjutraj okoli 8. ure, "napotilo na postopke delovanja in za nekatere izbire upravnega odbora ter komisij, v katerih sodeluje, zlasti v postopku oblikovanja nove liste upravnega odbora, kot je navedel razloge za njegovo odločitev, da odstopi"
  https://www.milanofinanza.it/news/generali-si-dimette-anche-bardin-delfin-202201170818315483
 2. zoran13

  15.1.2022. u 19:06
  [i][b]ODSTOP PODPREDSEDNIKA IN DRUGAGA NAJVEČJEGA DELNIČARJA FRANCESCA GAETANA CALTAGIRONE[/b][/i]

  Včeraj zvečer je tržaška družba sporočila, da je direktor in podpredsednik Francesco Gaetano Caltagirone ter drugi največji delničar izstopil iz uprave.

  Caltagirone, delničar Generalija z 8,04% deležem (ima 49,5 %, 7,98 % kapitala družbe, v delniškem sporazumu, ki ga je podpisal z Leonardom Del Vecchiom, Fondazione Crt), je svoj izstop motiviral in spomnil na kontekst, v katerem je bila njegova oseba "očitno nasprotovana, onemogočena pri kritičnem razmišljanju in zagotavljanju ustreznega nadzora", pri čemer se nanaša na metode dela upravnega odbora (vključno s predstavitvijo in odobritvijo strateškega načrta ter postopka predstavitve seznama), kar vključuje tudi dane priviligirane informacije medijem in pomembnim delničarjem, četudi so pod pragom.

  Motivacije je kategorično zavrnil predsednik Generalija Galateri di Genola, ki je izrazil obžalovanje in presenečenje nad odločitvijo Caltagironea. Vse to po tem, ko je upravni odbor v zadnjih mesecih pozitivno pozdravil razpoložljivost sedanjega generalnega direktorja Philippa Donneta na čelu družbe od leta 2016 za nadaljnji mandat (ki poteče aprila), medtem ko so tisti, ki podpirajo delniški sporazum, Caltagirone, Del Vecchio in Crt Foundation), je zahteval prekinitev takšnega upravljanja, pri čemer ocenjuje, da je Donnetova strategija o združitvah in prevzemih premalo agresivna.
  https://www.milanofinanza.it/news/caltagirone-si-dimette-dal-cda-delle-generali-202201132331486351
  https://www.milanofinanza.it/news/caltagirone-dantesco-2548289
 3. zoran13

  16.12.2021. u 23:33
  GENERALI GROUP S.p.A.

  Italijanska zavarovalna skupina Generali načrtuje 6- do 8-odstotno letno rast

  Italijanska zavarovalna skupina Generali je v strateškem načrtu do leta 2024 predvidela šest- do osemodstotno sestavljeno letno stopnjo rasti (CAGR), so danes razkrili vlagateljem. Izboljšanje poslovanja nameravajo doseči tudi z nadaljnjim izboljšanjem učinkovitosti poslovanja, organsko rastjo ter prevzemi.

  Za prihodnje strateško obdobje delničarjem obljubljajo tudi večjo dividendo: skupaj naj bi med leti 2022 in 2024 izplačali 5,2 do 5,6 milijarde evrov dividende, v zadnjem obdobju, od leta 2019, so jih 4,5 milijarde evrov. Za naložbe, tudi v digitalizacijo, predvidevajo do konca novega strateškega obdobja 1,1 milijarde evrov, so še sporočili.
  https://live.finance.si/8984431/Italijanska-zavarovalna-skupina-Generali-nacrtuje-6-do-8-odstotno-letno-rast
  https://www.milanofinanza.it/news/generali-alza-le-cedole-a-5-6-mld-2544954
  https://www.milanofinanza.it/news/lo-scontro-su-generali-e-ancora-aperto-e-forse-non-e-il-caso-di-intervenire-per-legge-2544987
  https://www.milanofinanza.it/news/generali-piace-il-buy-back-202112151055276475
 4. zoran13

  26.11.2021. u 23:28
  [i][b]
  WeSHARE - NAGRAJEN[/b][/i]

  Delniški načrt Skupine Generali, namenjen zaposlenim, je zmagal v treh kategorijah, s čimer je Generali postal največkrat nagrajeno podjetje na tej prireditvi.

  We SHARE, delniški načrt za zaposlene v Skupini Generali, je bil nagrajen na zadnji podelitvi nagrad GEO (Global Equity Organization), mednarodnem globalnem dogodku, ki nagrajuje odličnost podjetij pri oblikovanju in upravljanju delniških načrtov zaposlenih.

  Načrt We SHARE je bila nagrajen v naslednjih treh kategorijah:

  * Najboljši komunikacijski načrt za večkanalni in večmedijski načrt, ki je ponujal jasne in skladne vsebine več kot 60.000 zaposlenim po vsem svetu in je bil na voljo v 20 jezikih in 23 različnih denarnih valutah.

  * Najboljša uporaba delniškega načrta za podporo družbeno odgovornih aktivnosti podjetja tako skozi inovativno sodelovanje zaposlenih za spodbujanje družbenih sprememb, kakor z donacijami Skupine in posameznikov. Naj spomnimo: We SHARE je podprl fundacijo The Human Safety Net za financiranje projekta finančnega izobraževanja ranljivih družin, ki je bil v partnerstvu z UNICEF-om

  * Najboljši na področju finančnega izobraževanja zaradi številnih vsebin za finančno izobraževanje v aplikaciji "We SHARE App", ki udeležencem načrta omogoča dostop do najrazličnejših izobraževalnih finančnih vsebin in webinarjev s finančnimi strokovnjaki.

  Podeljevalec nagrad, organizacija Global Equity Organization (GEO), je bila ustanovljena leta 1999 in podpira vodstva družb ter strokovnjake, ki se soočajo z izzivi oblikovanja, upravljanja in vodenja delniških načrtov zaposlenih na nacionalni in globalni ravni. Nagrade GEO nagrajujejo podjetja za zasnovo, obveščanje ali ponudbo programov, ki zaposlenim po vsem svetu omogočajo učinkovito sodelovanje in koristi delniškega načrta podjetja.
  https://www.globalequity.org/geo/geoawardrecipients
 5. zoran13

  14.11.2021. u 16:05
  GENERALI GROUP S.p.A.

  Osnovni kapital: 1.581.069.241,00 €
  Delnice: 1.581.069.241
  Lastne delnice: 6.432.583 - 0,408%
  Nominalna cena delnice: 1 €

  KONSOLIDIRANI REZULTATI - [i][b]30. september 2021[/b][/i]:
  Rezultat poslovanja: 4.425 mlrd€ (+10,0%)
  ČISTI DOBIČEK: 2.250 mlrd€ (+73,6%)
  Bruto premija: 54.899 mlrd€ (+6,4%)
  Premija življenje: 37.389 mlrd€ (+6,5%)
  Premija premoženje: 17.509 mlrd€ (+6,2%)
  Tehnične rezervacije: 682.143 mlrd€ (+4,2%)
  Asset Managament: 451 mio€ (+32,0%)
  Dobiček premoženje: 1.790 mlrd€ (-2,4%)
  Dobiček življenje: 2.148 mlrd€ (+5,4%)
  Combined ratio: 91,3% (+1,6 p.p.)
  Solvency Ratio II: 233% (10 p.p.)
  Dividenda: 1,47 € v 2.obrokih 1,01 € - 21.maja 2021 in razlika 0,46 € - 21.oktobra 2021

  DELNIČARJI

  * Mediobanca - 12,82 %
  * Gruppo Caltagirone -6,75 %
  * Delfin S.AR.L (Gruppo Leonardo Del Vecchio) - 5,62 %
  * Edizione Holding Benetton - 3,97 %
  * SocGen - 2,2 %
  * De Agostini - 1,7%
  * Družbe za upravljanje premoženja, Krovni in Investicijski skladi, Pokojninski skladi, Življenjske zavarovalnice, - 38,24 %
  * Fondacije, Fiduciarne družbe, Verske in moralne institucije, - 8,80 %
  * Mali delničarji - 25,46 %
  * Neindificirani delničarji - 0,61%

  PO DRŽAVAH

  * Italija - 63,54 %
  * Nemčija - 1,27 %
  * ZDA - 8,57 %
  * Velika Britanija - 2,95 %
  * Francija - 6,90 %
  * Kitajska - 0,15 %
  * Preostanek Evrope - 7,49 %
  * Preostanek Sveta - 6,17 %
  * Neindentificirani delničarji - 2,96 %

  DELNIČARJI GLEDE NA ŠTEVILO DELNIC

  / Število delnic/ Število delničarjev/ Lastništvo %/

  * od 1 do 10,000 delnic - 187.647 delničarjev - 11,36%
  * od 10,000 do 100,000 delnic - 6.870 delničarjev - 11,52%
  * od 100,000 do 200,000 delnic - 466 delničarjev - 4,11%
  * od 200,000 do 500,000 delnic - 294 delničarjev - 5,86%
  * od 500,000 do 1,000,000 delnic - 113 delničarjev - 5,05%
  * od 1,000,000 do 5,000,000 delnic - 108 delničarjev - 14,41%
  * od 5,000,000 do 10,000,000 delnic - 11 delničarjev - 4,52%
  * od 10,000,000 do 50,000,000 delnic - 10 delničarjev - 10,94%
  * nad >50,000,000 delnic - 5 delničarji - 29,27%
  * Identificirani delničarji - 195,524 delničarjev - 97,04%
  * Neindentificirani delničarji - 2,96%
  * Skupaj: 100.00%
  https://www.generali.com/it/investors/share-information-analysts/ownership-structure

  [i][b]USTANOVITVENI KAPITAL 1831[/b][/i]

  Ustanovitveni kapital leta 1831 je bil 2.000.000 forintov, razdeljen na 2.000 delnic po 1.000 forintov.

  Dividenda:
  * 1875: 20 frankov v zlatu
  * 1914: 500 frankov v zlatu
  * 2002: 0,28 €
  * 2004: 0,43 €
  * 2005: 0,54 €
  * 2006: 0,75 €
  * 2007: 0,90 €
  * 2008: 0,12 €
  * 2009: imetnikom pripada na vsakih 25 delnic še izplačilo +1 delnico, kar znaša njeno letno aritmetično vrednost 15,724 €
  * 2010: 0,45 €
  * 2011: 0,20 €
  * 2012: 0,20 €
  * 2013: 0,45 €
  * 2014: 0,45 €
  * 2015: 0,60 €
  * 2016: 0,72 €
  * 2017: 0,85 €
  * 2018: 0,90 € (+5,9%) - izplačilo 20.05.2019
  * 2019: 0,96 € (+6,6%) - 0,50 € izplačilo 18.05.2020 + 0,46 € do konca leta 2020
  * 2020: 1,47 € v 2.obrokih 1,01 € - 21.maja 2021 in razlika 0,46 € - 21.oktobra 2021
  https://www.generali.com/it/investors/share-information-analysts
  https://www.milanofinanza.it/quotazioni/dettaglio/generali-ass-2ae00e5
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 23.10.2020. 16:29:39
Osiguranje vozača koji je skrivio nesreću
SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)