Profil korisnika

Allianz grupa: Operativna dobit od 3,2 milijarde eura u prvom tromjesečju

Osiguranje.hr - 13.5.2022.

Ukupni prihodi Allianz grupe u prvom tromjesečju godine porasli su za 6,2 posto na 44,0 milijardi eura. Segment neživotnih osiguranja okoristio se rastom cijena i broja polica, a segment upravljanja imovinom zabilježio je rast prihoda od imovine pod upravljanjem. Veći prihodi od prodaje na tržištima u SAD-u i Njemačkoj doprinijeli su rastu prihoda u segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja.

Rast internih prihoda, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, porastao je na solidnih 3,8 posto zahvaljujući rezultatima sva tri segmenta poslovanja.

Dobit

Operativna dobit Allianza u prvom je kvartalu pala je za 2,9 posto na 3,2 milijarde eura (u usporedbi s 3,3 milijarde eura zabilježene u istom tromjesečju prošle godine) nakon što se broj nastalih šteta vezanih za prirodne katastrofe gotovo učetverostručio i rezultirao padom rezultata preuzimanja rizika u segmentu neživotnih osiguranja. To je djelomično ublaženo snažnim operativnim rezultatom u segmentu upravljanja imovinom zahvaljujući većoj prosječnoj imovini pod upravljanjem. U segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja operativna dobit ostala je stabilna. 

Neto dobit pripisiva dioničarima pala je za 78,1 posto na 0,6 milijardi eura. Spomenuti pad odraz je dodatne pričuve od 1,9 milijardi eura nakon oporezivanja, koja se odnosi na pravni postupak u slučaju američkih investicijskih fondova Structured Alpha tvrtke AllianzGI, što je smanjilo neto dobit Grupe u prvom tromjesečju za 1,6 milijardi eura.

Anualizirani povrat na uloženi kapital iznosio je 3,5 posto (u usporedbi s 10,6 posto za cijelu 2021. godinu). Istovremeno je osnovna dobit po dionici pala za 77,9 posto, s prošlogodišnjih 6,23 eura na 1,38 eura.

Omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II

Na kraju prvog tromjesečja 2022. godine omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio je 199 posto u usporedbi s 209 posto zabilježenih na kraju četvrtog tromjesečja prošle godine. Uzme li se u obzir primjena prijelaznih mjera za tehničke pričuve, na kraju prvog tromjesečja ove godine omjer kapitaliziranosti prema Solventnosti II iznosio je 226 posto (u usporedbi s 239 posto zabilježenih na kraju 2021. godine).

NAGLASCI PO SEGMENTIMA

„Čak i u tromjesečju koje su obilježili brojni gospodarski i geopolitički izazovi uspjeli smo održali našu operativnu dobit na otprilike istoj solidnoj razini iz prethodne godine. Osim toga, ostvarili smo gotovo četvrtinu našeg ciljanog iznosa za cijelu godinu, što pokazuje da smo na dobrom putu kada je riječ o operativnim rezultatima.
U segmentu neživotnih osiguranja svjedočili smo snažnom internom rastu zahvaljujući solidnim cijenama i rastu broja polica, što je odraz sjajne pozicije našeg poslovanja u gospodarskom okruženju koje se još uvijek oporavlja. Istovremeno su na našu operativnu dobit utjecale najveće nastale štete vezane za prirodne katastrofe u nekom prvom tromjesečju u posljednjih deset godina. 
Kada je riječ o segmentu životnih i zdravstvenih osiguranja, valja istaknuti kako je snažan rast naše profitabilnosti novog posla i vrijednosti rezultat bolje kombinacije različitih poslovnih aktivnosti i rasta volumena kod većine poslovnih jedinica. Sve to dobar je nagovještaj za našu buduću profitabilnost. 
Segment upravljanja imovinom u prvom je tromjesečju zabilježio vrlo dobru operativnu dobit. Na neto dobit segmenta utjecala je pričuva koja se odnosi na pravni postupak u slučaju američkih investicijskih fondova i financijsku izloženost riziku vezanu za isplatu naknada ulagačima i zaključenje postupaka pred tijelima državne uprave. Spomenuta pričuva neće utjecati na našu politiku isplate dividendi.

Na samome kraju valja istaknuti kako naša ciljana operativna dobit u 2022. godini i dalje iznosi 13,4 milijarde eura, plus/minus 1 milijardu eura.“
- Giulio Terzariol, glavni financijski direktor Allianza SE

Neživotna osiguranja: dobar rezultat preuzimanja rizika

Ukupni prihodi porasli su za 9,1 posto na 21,5 milijardi eura (u usporedbi s 19,7 milijardi eura zabilježenih u prvom tromjesečju 2021. godine). Interni rast, korigiran za utjecaje valutnih tečajeva i konsolidacije, iznosio je solidnih 6,6 posto, ponajprije zbog rasta broja polica od 2,0 posto, rasta cijena od 4,1 posto i rasta broja usluga osiguranja od 0,4 posto. Taj je rast odraz stabilnog rasta poslovnih jedinica i tržišta.

U slučaju operativne dobiti zabilježen je pad od 9,0 posto u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, s 1,5 milijardi eura na 1,4 milijarde eura. Pad je rezultat slabijeg rezultata preuzimanja rizika, na koji je utjecao veći broj nastalih šteta vezanih za prirodne katastrofe, a u manjoj mjeri i štete nastale događanjima manjih razmjera. Takav je rezultat djelomično kompenziran povoljnim run-off rezultatom. Zabilježen je i nešto bolji omjer troškova: 27,1 posto (u usporedbi s 27,0 posto zabilježenih godinu dana ranije), i to zahvaljujući većim troškovima nabave nakon izmijenjene kombinacije različitih poslovnih aktivnosti tvrtke Allianz Partners.

Kombinirana kvota ostvarila je rast od 1,7 postotnih bodova na 94,7 posto (u usporedbi s 93,0 posto zabilježenih u istom razdoblju 2021. godine). Iako je i kombinirana kvota našeg poslovanja s privatnim korisnicima  ostvarila rast (ponajviše zbog utjecaja većeg broja prirodnih katastrofa i normalizaciji učestalosti šteta na motornim vozilima), treba istaknuti kako je kombinirana kota našeg poslovanja s poslovnim korisnicima3 značajno poboljšana.

Životna i zdravstvena osiguranja: iznimna profitabilnost novog posla

PVNBP  (sadašnja vrijednost premija za nove poslove) ostao je stabilan i iznosi 19,4 milijarde eura (u usporedbi s 19,5 milijardi eura iz istog razdoblja prošle godine). Na njemačkom je tržištu zabilježena slabija prodaja kapitalno učinkovitijih proizvoda, dok je u Italiji pala prodaja proizvoda osiguranja povezanih s investicijskim fondovima. Veća prodaja proizvoda fiksnih anuiteta vezanih uz dioničke indekse u SAD-u i hibridnih proizvoda u Francuskoj donekle su ublažili taj pad. 

Operativna dobit nije se promijenila pa i dalje iznosi 1,2 milijarde eura (u usporedbi s 1,2 milijarde eura zabilježene u prvom tromjesečju 2021. godine). Konsolidacija poslovanja tvrtke Aviva u Poljskoj imala je povoljan utjecaj na operativnu dobit, baš kao i poslovanja u Tajvanu i Španjolskoj, te segment životnih osiguranja u Njemačkoj. Njihov povoljan utjecaj donekle je umanjen slabijim rezultatom ostvarenim u SAD-u. 

Profitabilnost novog posla porasla je na 3,5 posto (u usporedbi s 2,9 posto ostvarenih u istom tromjesečju 2021. godine), ponajviše zahvaljujući boljoj kombinaciji različitih poslovnih aktivnosti. Tom su rastu doprinijela i povoljna tržišna kretanja. Vrijednost novog posla skočila je za čak 20 posto na 671 milijun eura (u usporedbi s 558 milijuna eura iz istog razdoblja prethodne godine), a zahvaljujući većem broju polica kod većine poslovnih jedinica. 

Upravljanje imovinom: vrlo dobra operativna dobit

Operativni prihodi ostvarili su rast od 12,5 posto na 2,1 milijardu eura zahvaljujući većim prihodima od imovine pod upravljanjem. Operativna dobit skočila je za 11,2 posto na 831 milijuna eura (u usporedbi sa 747 milijuna eura ostvarenih godinu dana ranije). Operativna dobit, korigirana za utjecaje valutnih tečajeva, ostvarila je rast od 5,5 posto. U istom je razdoblju omjer troškova i prihoda porastao s prošlogodišnjih 59,3 posto na 59,8 posto.

Na dan 31. ožujka 2022. godine imovina klijenata pod upravljanjem iznosila je 1,878 bilijuna eura, što je pad u odnosu na kraj četvrtog tromjesečja 2021. godine. Taj je pad rezultat nepovoljnog tržišnog utjecaja od 110,0 milijardi eura i neto odljeva od 9,0 milijardi eura, djelomično ublaženih povoljnim utjecajima valutne konverzije u iznosu od 30,1 milijardu eura.

Na kraju prvog tromjesečja ove godine ukupna imovina pod upravljanjem iznosila je 2,478 bilijuna eura, što je odraz trenda u poslovanju s imovinom klijenata pod upravljanjem.


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

musawo | 2.4.2022. 16:18:26
BUY SSD CHEMICAL CLEANSING FOR MONEY+27717917137WHATSAPP
musawo | 2.4.2022. 16:21:49
Join illuminati and live happy life+27717917137whatsapp in south africa,sudan,namibia
musawo | 2.4.2022. 16:23:12
Politician join illuminati+27717917137whatsapp in south africa
musawo | 2.4.2022. 16:19:09
HOW TO JOIN ILLUMINATI IN 2022|| MONEY MAKING +27717817137WHATSAPP