Profil korisnika

Najvažnije odredbe usvojenog Zakona o uvođenju eura

Osiguranje.hr - 17.5.2022.

U petak 13. svibnja 2022. Hrvatski sabor donio je Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj kojim se uređuje uvođenje eura kao službene valute, pravila za preračunavanje, opskrba i zamjena gotovog novca kune za gotov novac eura, dvojni optjecaj, dvojno iskazivanje, primjena načela neprekidnosti pravnih instrumenata, proračuni, financijski planovi, poslovne knjige, financijski izvještaji i porezi u procesu uvođenja eura, nadzor nad primjenom te prekršajne odredbe za njegovo nepoštivanje.

S aspekta sektora financijskih usluga važno je istaknuti sljedeće odredbe:

Obaveza dvojnog iskazivanja kod pružatelja financijskih usluga

Propisuje se posebna obveza za dvojno iskazivanje kod pružatelja financijskih usluga, kreditnih institucija koje pružaju financijske usluge, distributera osiguranja i osoba koje su uključene u distribuciju financijskih instrumenata u smislu posebnih propisa. Zakon detaljno propisuje koje je informacije potrebno dvojno iskazati kod osiguranja, i to uključujući ugovore o osiguranju koji su sklopljeni ili se nude u kuni, u ugovoru o osiguranju i informacijama koje se dostavljaju za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju te u informacijama koje se dostavljaju prilikom isplate osigurnine odnosno naknade štete u kuni.

Navedene su bitne informacije koje je potrebno dvojno iskazati kod ugovora o leasingu, s posebnim naglaskom na ugovore o leasingu u kuni koji je odobren ili se nudi prije dana uvođenja eura. Isto tako, propisane su i bitne informacije koje se dvojno iskazuju kod mirovinskih programa i ugovora o mirovini s članom obveznog mirovinskog fonda, prilikom upravljanja kako obveznim tako i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te prilikom pružanja informacija od strane Središnjeg registra osiguranika. Dodatno se propisuje koje su to bitne informacije koje se moraju dvojno iskazati prilikom pružanja investicijske i pomoćne usluge potrošaču kao malom ulagatelju u smislu posebnih propisa te prilikom upravljanja investicijskim fondovima koji se nude potrošaču kao malom ili kvalificiranom ulagatelju u smislu propisa koji uređuju osnivanje i poslovanje investicijskih fondova.
Kada je riječ o Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., ono će dvojno iskazati iznose navedene u cjeniku usluga, a isto će se odnositi i na cjenik usluga Zagrebačke burze, kao i na podatke o ukupnom prometu na mjestu trgovanja i zaključnoj cijeni pojedinog financijskog instrumenta koji je uvršten na mjesto trgovanja u Republici Hrvatskoj. Uz potrebu dvojnog iskazivanja tarife naknada (odnosno cjenika usluga) potrebno je u razdoblju dvojnog iskazivanja u poslovnim prostorijama i na internetskoj stranici na jasan, čitljiv i lako uočljiv način iskazati i fiksni tečaj konverzije.

Obaveza obavještavanja klijenata o promjenama stanja/vrijednosti imovine uslijed preračunavanja

Zakonom je utvrđeno je da su i pružatelji financijskih usluga i kreditne institucije koje su pružatelji financijskih usluga dužni obavještavati članove i klijente o promjenama stanja odnosno vrijednosti imovine do kojih dolazi zbog preračunavanja. Navedene će institucije članove odnosno klijente informirati najkasnije tri mjeseca prije dana uvođenja eura putem općenite obavijesti o predstojećem preračunavanju i najkasnije 30 dana nakon dana uvođenja eura putem individualne obavijesti o provedbi preračunavanja. Pritom će općenita obavijest sadržavati informaciju o postupku i uvjetima preračunavanja koja je značajna za pojedinu kategoriju članova ili klijenata, a nju će pružatelj financijskih usluga biti dužan učiniti dostupnom putem internetske stranice društva i putem oglasa u tiskanim javnim glasilima. Individualna obavijest sadržavat će stanje na individualnom računu i izmjene u uvjetima poslovanja koji će za člana ili klijenta nastati kao posljedica provedenog preračunavanja, ako do takvih izmjena dolazi, a pružatelj financijskih usluga bit će je dužan dostaviti članu ili klijentu na ugovoreni način. Pritom pružatelj financijskih usluga i kreditna institucija koja je pružatelj financijskih usluga izrađuju individualnu obavijest navodeći stanje na dan po izboru pružatelja financijskih usluga odnosno kreditne institucije koja je pružatelj financijskih usluga, koji ne može biti raniji od dana uvođenja eura. Sadržaj, strukturu i način dostave opisanih obavijesti detaljnije će pravilnikom propisati Upravno vijeće Hanfe.
Zakon propisuje i pravila preračunavanja dionica, dužničkih vrijednosnih papira i  instrumenata tržišta novca

Ovim zakonom utvrđena su i opća pravila preračunavanja nominalne vrijednosti nematerijaliziranih dužničkih vrijednosnih papira i instrumenata tržišta novca, preračunavanje tržišne vrijednosti dionica, nominalnog iznosa dionica i poslovnih udjela te temeljnog kapitala trgovačkih društava. Zakon propisuje i iskazivanje vrijednosti udjela u investicijskim i mirovinskim fondovima.  
Zakonom su propisana i tijela ovlaštena za nadzor te njihovu međusobnu suradnju i otklanjanje nepravilnosti, kao i prekršajne odredbe nepoštivanja propisanih odredbi.

Prilikom priprema odredbi posebna pažnja posvetila se poštivanju temeljnih načela uvođenja eura, dakle načela zaštite potrošača, načela zabrane neopravdanog povećanja cijena, načela neprekidnosti pravnih instrumenata, načela učinkovitosti i ekonomičnosti te načela transparentnosti i informiranosti.

NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

musawo | 2.4.2022. 16:18:26
BUY SSD CHEMICAL CLEANSING FOR MONEY+27717917137WHATSAPP
musawo | 2.4.2022. 16:21:49
Join illuminati and live happy life+27717917137whatsapp in south africa,sudan,namibia
musawo | 2.4.2022. 16:23:12
Politician join illuminati+27717917137whatsapp in south africa
musawo | 2.4.2022. 16:19:09
HOW TO JOIN ILLUMINATI IN 2022|| MONEY MAKING +27717817137WHATSAPP