Profil korisnika

Potpisan memorandum između Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore i regulatornog tijela za financijska tržišta Austrije

Osiguranje.hr - 20.6.2022.

Predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, Uroš Andrijašević i direktor za nadzor osiguranja i mirovinske fondove u Regulatornom tijelu za financijska tržišta Austrije (FMA), dr Piter Braumiler, razmijenili su u Dubrovniku potpisan Memorandum o suradnji između crnogorske Agencije za nadzor osiguranja i austrijskog Saveznog ministarstva financija i Regulatornog tijela za financijska tržišta Austrije. Memorandumom je bliže definirana suradnja na osnovama zajedničkog povjerenja i razumijevanja u oblasti nadzora osiguravajućih društava na principima i procedurama najbolje europske i međunarodne prakse. Između ostalog, Memorandumom je definirano vršenje zajedničkog posrednog i neposrednog nadzora nad osiguravajudim društvima u Crnoj Gori i Austriji, razmjena prakse vezane za nadzor i upravljanje proizvodima osiguranja, tehnička suradnja, posebno u nadzoru IT sistema i istraživanju i analizi podataka o tržištu osiguranja, kao i suradnja u oblasti sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, ograničena na opseg nadležnosti i odgovornosti dva regulatora. Takođe, ANO i FMA će, u skladu sa raspoloživosti kadra i resursa, organizirati programe stažiranja, studijske posjete, obuke i tehničku pomoć potrebnu kako bi se pospješio razvoj nadzorne prakse u osiguranju i regulatorni okvir tržišta osiguranja, kako u Crnoj Gori, tako i u Austriji. Razmjena potpisanih memoranduma organizovana je u okviru Globalnog seminara Međunarodne asocijacije supervizora osiguranja (IAIS) koji se održava u Dubrovniku

NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

musawo | 2.4.2022. 16:18:26
BUY SSD CHEMICAL CLEANSING FOR MONEY+27717917137WHATSAPP
musawo | 2.4.2022. 16:21:49
Join illuminati and live happy life+27717917137whatsapp in south africa,sudan,namibia
musawo | 2.4.2022. 16:23:12
Politician join illuminati+27717917137whatsapp in south africa
musawo | 2.4.2022. 16:19:09
HOW TO JOIN ILLUMINATI IN 2022|| MONEY MAKING +27717817137WHATSAPP