Profil korisnika

Za devet mjeseci povećan je obim poslovanja, dobit na prošlogodišnjem nivou

Osiguranje.hr - 24.11.2022.

Grupa Triglav je u ovogodišnjim zaoštrenim uvjetima poslovanja ostvarila dobre devetomjesečne rezultate. U odnosu na usporedni period prošle godine povećala je ukupne prihode za 10 posto, na 1.241,1 milijuna eura, ostvarila povoljnu vrijednost kombiniranog omjera od 89,5 posto i ostvarila 89,2 milijuna eura dobiti prije oporezivanja, što je 3 posto manje nego u usporednom razdoblju prošle godine. Ove godine na to su utjecali povećan obim poslovanja, uspješno upravljanje inflatornim pritiscima i drugim utjecajima iz okruženja, kao i intenzivniji odštetni zahtjevi i negativni prinosi na financijska ulaganja. Grupa je zadržala svoju financijsku snagu uz adekvatnost kapitala u ciljanom rasponu. Procjenjuje da će ove godine ostvariti planiranu godišnju dobit, ali istovremeno upozorava da su rizici ostvarivanja ciljane dobiti značajno povećani zbog negativnih utjecaja iz poslovnog okruženja. U narednoj godini očekuju je veoma zaoštreni uvjeti poslovanja, u kojima će dosljedno provoditi svoje razvojne strateške aktivnosti, povećavati obim poslovanja, zadržati financijsku snagu i poslovati sigurno i profitabilno.

Dobit prije oporezivanja. Grupa Triglav je u devet mjeseci 2022. godine ostvarila 89,2 milijuna eura dobiti prije oporezivanja, što je 3 posto manje u odnosu na usporedno razdoblje prošle godine. Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar pritom je rekao: „I u Triglavu osjećamo utjecaj pogoršanih okolnosti uz visok rast inflacije i nepovoljnu situaciju na međunarodnim financijskim tržištima, što prvenstveno utječe na štetni dio našeg poslovanja, troškove i prinose na ulaganja. Uspješno se nosimo sa zaoštrenom situacijom zahvaljujući timu od preko 5.200 zaposlenih. Robustan poslovni model nam je omogućio da zadržimo financijsku snagu uz kapitalnu adekvatnost u ciljanom rasponu, povećali smo obim poslovanja i ostvarili dobit prije oporezivanja koja je približna onoj koja je ostvarena u istom periodu prošle godine.“

U Grupi procjenjuju da će ciljana dobit na godišnjem nivou biti ostvarena, ali s obzirom na trenutnu situaciju ističu rizike njenog ostvarenja u prvobitno planiranom rasponu. „Negativni čimbenici iz poslovnog okruženja značajno jačaju, a njihov dalji razvoj do kraja godine ne može se procijeniti s adekvatnim stupnjem pouzdanosti“, istaknuo je Andrej Slapar.

Osiguravajuće-tehnički dio poslovanja. Ukupni prihodi Grupe Triglav povećani su za 10 posto u odnosu na usporedni period prošle godine, na 1.241,1 milijun eura, a u njihovom sastavu obim zaračunate bruto premije osiguranja (1.147,7 milijuna eura) povećan je za 9 posto. Grupa je ojačala premiju u sva tri segmenta osiguranja i na svim tržištima osiguranja. U Sloveniji je rast premije iznosio 6 posto, što je jedan postotni bod iznad rasta tržišta, izvan Slovenije na tržištima Adria regije 12 posto i na međunarodnim tržištima 19 posto. Ostali prihodi od osiguranja (46,1 milijun eura) porasli su za 21 posto, dok su ostali prihodi Grupe (47,3 milijuna eura) porasli za 35 posto, uglavnom su to prihodi od upravljanja imovinom i prodaje investicijskih nekretnina.

Odštetni zahtjevi bili su intenzivniji nego u istom razdoblju prošle godine. Obračunati bruto iznosi odštetnih zahtjeva povećani su za 16 posto na 604,0 milijuna eura. Na njih je utjecao povećan obim portfelja osiguranja, kao i ukidanje ograničenja zbog pandemije, poskupljenja materijala i usluga zbog inflacije te povećano prisustvo događaja prirodnih masovnih odštetnih zahtjeva. Njihova procijenjena vrijednost je 29,4 milijuna eura, pri čemu je najveći dio (21,1 milijun eura) odštetnih zahtjeva u Sloveniji zbog nevremena s tučom i olujnim vjetrom. Unatoč tome, kombinirani omjer imovinskog i zdravstvenog osiguranja iznosio je vrlo povoljnih 89,5 posto, slično kao u istom periodu prošle godine, što je rezultat povoljnog razvoja rezervi za odštetne zahtjeve koje su formirane u prethodnim periodima, a posebno pažljivo tokom pandemije.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine, bruto operativni troškovi povećani su za 10 posto na 269,1 milijun eura. Član uprave Zavarovalnice Triglav Uroš Ivanc objasnio je: „Dosadašnji rast troškova bio je jednak rastu ukupnih prihoda, čime smo uspješno održavali koeficijente troškova na usporedivom nivou s istim razdobljem prošle godine.“ Troškovi su se povećali uglavnom zbog inflacije (npr. troškovi materijala i usluga), povećanog obujma poslovanja (npr. troškovi pribavljanja osiguranja zbog većeg broja zaključenih osiguranja) i realizacije strateških aktivnosti (npr. amortizacija zbog ulaganja u informatičku tehnologiju).

Osiguravajuće-tehničke rezerve su na kraju devet mjeseci iznosile 3.199,9 milijuna eura, što je slično kao i na kraju prošle godine. „Upravljanje rezervacijama na odgovarajući način koordiniramo s poslovnom dinamikom i prirodom rizika neizvršenja obaveza. Ovogodišnji povoljan razvoj rezervi za odštetne zahtjeve formirane prethodnih godina uspješno nadoknađuje rast odštetnih zahtjeva i troškova, koji nastaju zbog veće aktivnosti stanovništva i gospodarstva, veće inflacije i drugih utjecaja okoline“, rekao je Uroš Ivanc.

Ulagački portfelj i sredstva klijenata pod upravljanjem. Ukupan ulagački portfelj Grupe Triglav, uključujući investicijske nekretnine i ulaganja u pridružena društva, smanjen je za 11 posto na 3.266,9 milijuna eura u odnosu na kraj 2021. godine, zbog odnosa na financijskim tržištima, a njegovi prinosi bili su negativni. Konzervativni sastav portfelja nije se značajno promijenio, ali je naglasak i dalje na visokokvalitetnim i međunarodno diverzificiranim ulaganjima. Obujam sredstava stranaka kojima se upravlja u zajedničkim fondovima i kroz individualno upravljanje također je smanjen za 11 posto na 1.362,4 milijuna eura.

Održivi razvoj (ESG). Grupa Triglav nastavlja integrirati čimbenike održivog razvoja u svoje poslovanje. Tako je u odnosu na kraj prošle godine obujam održivih investicija s fiksnim prihodom povećan za 13 posto na 231,8 milijuna eura, a njihov udio u portfelju obveznica već predstavlja 10,4 posto. Triglav također brine o vidljivosti i adekvatnom informiranju o svom održivom razvoju, zbog čega sudjeluje u odabranim međunarodnim inicijativama (inicijative UN PSI, UNEP FI i PCAF, standardi održivosti GRI i SASB, izvještavanje CDP).

Poslovni plan Grupe Triglav za 2023. godinu. Očekivanja za sljedeću godinu karakterizira veoma visok stupanj neizvjesnosti u poslovnom okruženju, što proizlazi iz daljeg razvoja geopolitičke situacije, stanja na energetskim tržištima, makroekonomske slike i epidemijskih uvjeta. U 2023. godini Grupa Triglav očekuje dodatno zaoštrene uvjete za svoje poslovanje, u kojima planira poslovati sigurno i profitabilno. Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar rekao je: „Planiramo ostvariti između 95 i 110 milijuna eura dobiti prije oporezivanja u zahtjevnoj 2023. godini prema postojećem izvještajnom okviru. Planirani iznos nešto je niži od ovogodišnjeg planiranog iznosa, a pošli smo od trenutno dostupnih projekcija i procjena uvjeta poslovanja. I u 2023. ćemo pojačati obujam poslovanja, planiramo premiju osiguranja u rasponu od 1,5 do 1,6 milijardi eura. Istovremeno ćemo osigurati visok nivo profitabilnosti osiguravajućeg dijela poslovanja postizanjem kombiniranog omjera imovinskog i zdravstvenog osiguranja ispod 94 posto. Kao vodeća osiguravajuće-financijska grupa u Sloveniji i Adria regiji, planiramo dalje jačati svoju poziciju na postojećim tržištima, a mogućnosti ćemo tražiti na tržištima Europske unije direktno po načelu slobodnog protoka usluga i preko partnerskih veza. I dalje ćemo težiti racionalizaciji troškova poslovanja, uspješnom upravljanju rizicima, financijskoj stabilnosti i održavanju visokih kreditnih rejtinga priznatih agencija za kreditni rejting. Naša politika dividendi ostaje nepromijenjena i nastojat ćemo da dionica Triglava bude profitabilna, sigurna i stabilna investicija za ulagače. U poslovanju dosljedno ćemo slijediti naše strateške smjernice, posebno stvaranje kvalitetnog i jedinstvenog iskustva stranaka te daljnji razvoj uslužno orijentiranih poslovnih modela i ekosustava koji se bave međusobno povezanim potrebama stranaka i uvođenjem inovativnih procesa uz pomoć suvremenih tehnologija.“

Grupa Triglav na hrvatskom tržištu

Triglav osiguranje Zagreb tijekom tri kvartala 2022. godine realiziralo je 574,6 milijuna kuna (76,3 milijuna eura) bruto zaračunate premije, ostvarivši premijski rast od 8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Društvo je ostvarilo rast premije neživotnih osiguranja od 9 posto, dok je premija u životnim osiguranjima skoro na razini prošle godine. Tržišna pozicija je stabilna, po veličini premije Triglav osiguranje sedmi je osiguratelj u Hrvatskoj s udjelom od 5,9 posto.

“Poslovanje Triglav osiguranja u tri kvartala ove godine obilježeno je zadržavanjem tržišnog udjela i rasta razmjernog rastu tržišta. Porast smo ostvarili unatoč otežanim okolnostima poslovanja uslijed globalne političke i gospodarske krize. Uz implementaciju nove Strategije Društva, maksimalno smo posvećeni omogućivanju što potpunije usluge našim klijentima te smo stoga fokus stavili na asistencijske osigurateljne produkte, kao i one koji financijski olakšavaju neizvjesne trenutke u kojima se naši osiguranici mogu naći”, izjavio je predsjednik Uprave Triglav osiguranja Zagreb Denis Burmaz.


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako ocjenjujete razinu digitalizacije u svom radnom okruženju?

Osiguranje Forum

Posjeti forum

tlopar | 15.4.2024. 13:35:51
Izvid štete u slučaju kad okrivljenik prometne nesreće pobjegne
tkrajnov | 20.12.2023. 18:00:32
članak 43 ili 57. zakona o sigurnosti prometa na cestama
mkostincer | 13.10.2023. 22:43:45
Osiguranje od potresa
Dakio | 28.10.2022. 11:36:58
Koliko košta premija UNIQA dopunskog osiguranja?