Profil korisnika

Generali pokrenuo drugo izdanje SME EnterPRIZE natječaja u održivosti

Osiguranje.hr - 14.4.2023.

Generali osiguranje d.d. organizira drugo izdanje natječaja SME EnterPRIZE usmjerenog na mala i srednja poduzeća s ciljem promoviranja usvajanja održivih poslovnih modela. Prijave na natječaj izvršavaju se putem namijenjenog obrasca na web stranici https://www.generali.hr/sme-enterprize i traju do 4. lipnja 2023. 

SME EnterPRIZE strateška je inicijativa Generali Grupe posvećena europskim malim i srednjim poduzećima kao temelju europskog gospodarstva i jednom od glavnih pokretača održive tranzicije. Ugrađena u strateški plan „Lifetime Partner 24: Driving Growth“, inicijativa SME EnterPRIZE promiče uključiviju i zeleniju ekonomiju u skladu s Europskim zelenim planom i inicijativom Next Generation EU. Održivost predstavlja mogućnost za rast malih i srednjih poduzeća, zaključak je Bijele knjige SME EnterPRIZE, koju je pripremila škola za menadžment SDA Bocconi School u suradnji s Generalijem, pokazujući pozitivan odnos između održivosti i financijskih performansi malih i srednjih poduzeća jer održiva ponašanja mogu osigurati ključne resurse i prilike.

Pokrenuta 2021. povodom obilježavanja Generalijeve 190. obljetnice, ove godine SME EnterPRIZE vraća se u svojem trećem izdanju širom 10 europskih zemalja, a po drugi put i u Hrvatskoj. Na natječaj se mogu prijaviti mala i srednja poduzeća iz Hrvatske: klijenti Generali osiguranja – i ekskluzivno u ovom izdanju - klijenti Privredne banke Zagreb i članovi udruge Glas Poduzetnika; koja će svojim projektima održivosti u poslovanju konkurirati u dvije kategorije: zajednica i okoliš. 

Osim poticanja održivosti u poslovanju, Generali nagrađuje:
- Pobjednika svake kategorije u iznosu 4.000 EUR/ 30.138,00 HRK bruto i godišnjom Digital onlx pretplatom za Bloomberg Adria u iznosu 130 EUR/ 979,49 HRK bruto; 
- Drugoplasirane projekte u svakoj kategoriji: Poslovnim paketom godišnjeg putnog zdravstvenog osiguranja i menadžerskog osiguranja od nezgode do 2.000 EUR/15.069,00 HRK bruto ili ekvivalentnom nagradom i godišnjom Digital onlx pretplatom za Bloomberg Adria u iznosu 130 EUR/ 979,49 HRK bruto;
- UKUPNOG POBJEDNIKA NATJEČAJA - Najbolje održivu poduzetničku praksu u Hrvatskoj: nagradnim oglašivačkim paketom na Bloomberg Adria platformama u iznosu 6.250 EUR/ 47.090,63 HRK bruto i sudjelovanjem na međunarodnom događaju Generali SME EnterPRIZE u Bruxellesu 28. studenoga 2023.

Predsjednik Uprave Generali osiguranja Mario Carini izjavio je: „Održivost je začetnik strateškog plana Generali Grupe „Lifetime Partner 24: Dirivng Growth“, što znači da održivost oblikuje način na koji donosimo sve odluke. Nastavljamo i dalje biti odgovorni kao osiguravatelj, investitor i poslodavac, kako bismo dodatno učvrstili našu ulogu Lifetime partnera našim klijentima i dionicima. Osobito mi je zadovoljstvo što je ovogodišnje izdanje natječaja SME EnterPRIZE osnaženo suradnjom s Privrednom bankom Zagreb i udrugom Glas Poduzetnika u zajedničkoj želji poticanja komunikacije s dionicima na temu održivosti u poslovanju. Osobito se to odnosi na davanje glasa Herojima održivosti - poduzetnicima i poduzećima koja su implementirala značajne inicijative održivosti u svoje poslovne aktivnosti. Djelujući kao ambasadori održivosti, oni predstavljaju izvrstan primjer drugim poduzetnicima.“

Prijave na natječaj za male i srednje poduzetnike SME EnterPRIZE traju od 11. travnja do 4. lipnja 2023., a kategorije izgledaju ovako:
 • Zajednica: Mala i srednja poduzeća koja pozitivno utječu na zajednice i teritorije na kojima djeluju i/ili poboljšavaju dobrobit svojih zaposlenika i obitelji.
 • Okoliš: Mala i srednja poduzeća koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš kroz smanjenje potrošnje resursa, uvedene procese recikliranja i uporabe sirovina i sl.

Pobjednike svake kategorije odredit će žiri, kojeg čine istaknuti stručnjaci iz akademske zajednice, medijski djelatnici i poduzetnici, a dodjela nagrada održat će se u Zagrebu u srpnju 2023. na prigodnoj smotri finalista. Ukupni pobjednik natječaja, odnosno Najbolje održiva poduzetnička praksa iz Hrvatske, koju će potom između pobjednika kategorija odabrati međunarodni znanstveni odbor - koji također okuplja stručnjake iz akademske zajednice, ustanova i gospodarstva – bit će predstavljena na međunarodnom događaju Generali SME EnterPRIZE u Bruxellesu 28. studenoga 2023.

Heroj održivost u Hrvatskoj za 2022. godinu
Herojem održivosti u Hrvatskoj za 2022. godinu proglašena je tvrtka Callidus Grupa d.o.o., poduzeće za informatičke usluge i savjetovanje koje se specijaliziralo za projekte održivosti, poput razvoja projekta za optimizaciju prijenosa električne mreže, smanjenja potrebe za novim visokonaponskim vodovima te omogućavanja povezivanja novih izvora obnovljive energije s mrežom. Odbor je pohvalio „inovativnu uporabu digitalnih tehnologija u energetskom sektoru” društva Callidus Grupa, što dovodi do „pametnih mreža i ušteda energije i materijala koji se upotrebljavaju za izradu energetskih mreža.”NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

 1. Zoran13

  2.5.2023. u 18:57
  SKUPŠČINA 2023

  Skupščina delničarjev 28.aprila 2023 je potrdila računovodske izkaze za poslovno leto 2022, kot je bilo na voljo javnosti, zaključeno s čistim dobičkom v višini 2.821 milijonov evrov, pri čemer se je odločila, da se delničarjem dodeli dividenda na enoto v višini 1,16 evra za vsako delnico, ki bo izplačana. izplačilo od 24. 5. 2023. Z delnicami se bo trgovalo brez pravice do dividende od 22. 5. 2023.

  Skupščina delničarjev je tudi potrdila imenovanje Stefana Marsaglie za člana upravnega odbora za poslovni leti, ki se končata 31. decembra 2023 in 2024, namesto odhajajočega Francesca Gaetana Caltagironeja.

  Odbor zakonitih revizorjev je bil imenovan za triletno obdobje 2023–2025. Izvoljeni so bili naslednji zakoniti revizorji: Carlo Schiavone (predsednik), Paolo Ratti in Sara Landini. Člani odbora zakonitih revizorjev so izjavili, da imajo predpostavke in da izpolnjujejo merila, ki jih določajo veljavni zakoni in predpisi – vključno s tistimi iz novih določb Ministrskega odloka. 2. maj 2022, št. 88 - in statutom ter izpolnjevati pogoje neodvisnosti iz 1. čl. 148, c. 3 TUF in Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, kot ga izvajajo interni akti družbe. Upravni odbor in svet zakonitih revizorjev bosta izvajala presojo svojih pristojnosti v skladu z določili zakona in predpisov. Skupščina je tudi sklenila, da se določi plačilo predsedniku odbora zakonitih revizorjev v višini 180.000,00 € bruto letno in rednim revizorjem v višini 130.000,00 € bruto letno ter sejnina v višini 500,00 € bruto za udeležbo na vsakem. seje upravnega odbora in komisij upravnega odbora, poleg povračila stroškov po seznamu, nastalih za opravljanje funkcije in kritja zavarovalne police D&O, po politikah podjetja.
  Seznami porekla in informacije v zvezi z življenjepisi vsakega izmed izvoljenih članov odbora zakonitih revizorjev so na voljo na spletni strani družbe (generali.com).
  Lista, ki jo je predstavilo več OICR pod okriljem Assogestioni, je prejela 88,78 % glasov, medtem ko je lista, ki jo je predstavil VM 2006, prejela 5,06 % glasov.

  V nadaljevanju je skupščina delničarjev potrdila Poročilo o politiki prejemkov in pozitivno glasovala o Poročilu o izplačanih prejemkih.

  Nato je potrdil dolgoročni načrt spodbud (LTIP) skupine 2023–2025, ki predvideva dodelitev največ 11 milijonov in 300 tisoč delnic. V tem smislu je skupščina delničarjev pooblastila za nakup in sklenitev pogodb o odsvojitvi lastnih delnic za servisiranje načrtov prejemkov in spodbud za največ 11 milijonov 300 tisoč delnic: pooblastilo za nakup velja 18 mesecev od današnjega dne. , pooblastilo za odsvojitev lastnih delnic pa je časovno neomejeno. Nakupi lastnih delnic se bodo izvajali v skladu s pogoji v zvezi s trgovanjem, določenimi v 3. členu Delegirane uredbe (EU) 2016/1052, ki jih narekuje izvajanje veljavnih določb Uredbe (EU) št. 596/2014 in OZ, zato najnižja nakupna cena delnic ne more biti nižja od takrat veljavne nominalne vrednosti delnice, najvišja pa ne sme biti višja od 5 % glede na referenčno ceno, ki jo delnica bo evidentirana na borzni seji dneva pred izvedbo posameznega nakupnega posla. V skladu s točkama b) in c) 1. odstavka 144. bis člena Pravilnika o izdajateljih in dodatnimi veljavnimi regulativnimi določbami se nakupni posli lastnih delnic izvajajo po postopkih poslovanja, določenih v pravilniku o organizaciji in upravljanju. samih trgov, da se zagotovi enaka obravnava delničarjev.

  Skupščina delničarjev je potrdila tudi načrt deležev zaposlenih v skupini Generali (z izjemo članov upravnega odbora skupine in globalne vodstvene skupine), za spodbujanje doseganja strateških ciljev, kulture lastništva in opolnomočenja ter sodelovanja zaposlenih k ustvarjanju trajnostne vrednosti za Skupino.
  Za izpolnitev načrta je skupščina delničarjev odobrila tudi nakup in odsvojitev največ 9 milijonov lastnih delnic za obdobje 18 mesecev. Tudi v tem primeru se bodo nakupi lastnih delnic izvajali pod enakimi pogoji, ki so že opisani zgoraj.

  Nazadnje je skupščina delničarjev potrdila uskladitev nadomestila za obvezno revizijo računovodskih izkazov v korist revizijske hiše KPMG S.p.A. posebej za obvezno revizijo računovodskih izkazov družbe Generali za vsako poslovno leto, ki se je končalo med 31. decembrom 2022 in 31. decembrom 2029.

  Opozoriti je treba, da ima družba in njene hčerinske družbe na današnji dan v svojem portfelju 17.059.872 delnic Generali, kar je enako 1,09 % osnovnega kapitala družbe.
  https://www.generali.com/it/media/press-releases/all/2023/The-2023-Annual-General-Meeting-approves-the-2022-Financial-Statements-and-the-distribution-of-the-dividend
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako ocjenjujete razinu digitalizacije u svom radnom okruženju?

Osiguranje Forum

Posjeti forum

Dakio | 28.10.2022. 11:36:58
Koliko košta premija UNIQA dopunskog osiguranja?
Dakio | 29.8.2022. 15:10:28
Dodatno zdravstveno osiguranje(iskustva)
musawo | 2.4.2022. 16:18:26
BUY SSD CHEMICAL CLEANSING FOR MONEY+27717917137WHATSAPP
musawo | 2.4.2022. 16:21:49
Join illuminati and live happy life+27717917137whatsapp in south africa,sudan,namibia