Profil korisnika

Je li osiguravajuće društvo obvezno biti članom Hrvatskog ureda za osiguranje?

dr.sc. Marijan Ćurković - 28.11.2023.

Tragom višestrukih upita čitatelja portala Osiguranje.hr o istinitosti informacije o istupanju Euroherc osiguranja d.d. i Adriatic osiguranja d.d. iz članstva u Hrvatskom uredu za osiguranje i utjecaju te odluke na tržište obveznih osiguranja u prometu, donosimo najnoviji prilog na tu temu.

1. Pismo društava iz grupe AGRAM Hrvatskom uredu za osiguranje (HUO)

Brojni pratitelji našeg Portala tražili su potvrdu ne/točnosti informacije da osiguravajuća društva Euroherc osiguranje d.d. i Adriatic osiguranje d.d., istupaju iz Hrvatskog ureda za osiguranje. Prema dopisu Euroherc osiguranja d.d. (u našem posjedu), doista je Hrvatski ured za osiguranje primio od Euroherc osiguranja d.d. „Obavijest o istupanju iz HUO-a kao udruženja osiguravatelja“. Potvrđeno nam je da je isto pismo HUO-u uputilo i drugo osiguravajuće društvo iz grupe Agram, Adriatic  osiguranje d.d. Pismo nosi nadnevak 7. studenoga 2023.g. U pismu se jasno naznačuje da se Euroherc osiguranje „povlači  iz tzv. udruženja osiguratelja, kao vrste udruge, pri čemu jasno i nedvojbeno ističe da ostaje članom Garancijskog fonda i Ureda Zelene karte, te je spremno u kontinuitetu izvršavati obveze koje su propisane u tom dijelu“. Razlozi koje kao opravdanje za „istupanje iz HUO-a“ navodi Euroherc su 1. problematičan ustroj HUO-a i njegova suprotnost s ustavom i zakonima, 2. nastavno na t.1. nezadovoljstvo s propustom da se organizacija i struktura HUO-a usuglasi i prilagodi s Ustavom i zakonima, što dovodi do  blokade  i nejasnoća oko izbora članova upravljačkih tijela HUO-a (Skupštine i Upravnog odbora), te 3. postojanje „visokog stupnja netransparentnosti i pristranosti u radu“ HUO-a. 

2. HUO u funkciji nacionalnog ureda

Ne ulazeći detaljnije u navedene razloge i njihovu utemeljenost i opravdanost, valja istaći da je pozicija Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO) određena propisima Zakona o osiguranju i propisima Zakona o obveznim osiguranjima u prometu. Prema čl. 3., t. 32.  Zakona o osiguranju (ZOS) „nacionalni ured za osiguranje“ je nacionalni ured osiguratelja, profesionalna organizacija koja je utemeljena u skladu s Preporukom br. 5. koju je 25. siječnja 1949. usvojio Pododbor za cestovni promet Odbora za unutarnji promet Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda  za Europu(1), a koja okuplja društva za osiguranje koja u jednoj državi imaju odobrenje za obavljanje poslova osiguranja motornih vozila od građanskopravne odgovornosti , a u Republici Hrvatskoj Hrvatski ured za osiguranje.“ Ovom odredbom ZOS-a HUO je definiran kao „nacionalni ured“ osiguranja. Poslove koji spadaju u djelatnosti nacionalnog ureda za osiguranje može obavljati isključivo HUO. Poznato je da u te poslove spadaju odnosi između nacionalnih ureda osiguranja, a koji se tiču funkcioniranja sustava Zelene karte (uz obje njegove podvrste – sustav isprave/zelene karte i sustav registarske pločice kao dokaza o postojanju valjanog osigurateljnog pokrića odgovornosti za štete uzrokovane motornim vozilom u zemlji koju vozilo posjećuje). Taj sustav je detaljno uređen međunarodnim sporazumom između nacionalnih ureda, danas aktualan Kretski sporazum(2). Bez postojanja nacionalnog ureda osiguranja u smislu Preporuke br. 5., međunarodni sustav osiguranja od automobilske odgovornosti ne bi mogao funkcionirati. Upravo zbog toga nacionalni uredi imaju izvjesnu javnu funkciju, koju im je povjerila Država i koja omogućuje funkcioniranje međunarodnog sustava osiguranja od odgovornosti vlasnika/korisnika motornih vozila (3). Hrvatski ured za osiguranje u funkciji nacionalnog ureda osiguranja je od 1992.godine, dakle, od njegovog osnivanja(4). 

3. Poslovi koje obavlja HUO kao nacionalni ured osiguranja

Međutim, ZOS u glavi XVIII, čl. 352. do 354. detaljnije propisuje poziciju HUO-a, određuje tijela koja mora imati HUO i navodi poslove HUO-a. U čl. 352., st. 1. ZOS ponavlja da je HUO nacionalni ured za osiguranje, ali i da je HUO „pravna osoba koja u pravnom prometu s trećim osobama predstavlja udruženje društava za osiguranje“. HUO je, dakle, i udruženje, odnosno udruga osiguratelja koja bi trebala štititi interese svojih članova-osiguratelja u odnosima s trećim osobama, u koje zasigurno spada i sama Država, koja donosi propise iz oblasti osiguranja. U čl. 353. ZOS navodi poslove koje obavlja HUO:

1. Poslovi predstavljanja  i zastupanja interesa društava za osiguranje u međunarodnim sporazumima o osiguraju vlasnika vozila od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama,
2. Poslovi predstavljanja i zastupanja interesa društava za osiguranje u međunarodnim institucijama,
3. Poslovi vođenja Garancijskog fonda, poslovi Ureda za naknadu,
4. Poslovi informacijskog centra,
5. Poslovi statistike osiguranja(5), 
6. Poslovi rješavanja pritužbi osiguranika, odnosno oštećenih osoba,
7. Poslovi izvansudskog rješavanja sporova između  osiguranika, odnosno ugovaratelja osiguranja, odnosno potrošača i društava za osiguranje, odnosno ponuditelja usluga osiguranja.
8. Uz to ZOS obvezuje HUO da uspostavi i održava računalni sustav za obradu statističkih podataka o poslovima članica Hrvatskog ureda za osiguranje.
9. Konačno, HUO obavlja i druge poslove od zajedničkog interesa za djelatnost osiguranja.

4. Drugi poslovi koje obavlja HUO

Iz nabrojenih poslova koje obavlja HUO vidljivo je da je po ZOS-u doista HUO nacionalni ured za osiguranje (poslovi od t. 1 – 4.), ali i udruga osiguratelja (poslovi od t. 5. – 9.). Ovakvo rješenja nije nepoznato u pojedinim državama. No, većina ih je prihvatila drugačiji model nacionalnog ureda: nacionalni ured se bavi samo poslovima međunarodnog sustava obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, dok je za druge poslove nadležno drugo tijelo. Takvo rješenje poznaju propisi Republike Srbije, Republike Italije, Njemačke, Federacije BiH i td., a poslovi vođenja Garancijskog fonda se ponegdje izdvajaju u posebnu organizaciju kojoj se daje pravna osobnost, za razliku od Garancijskog fonda po hrvatskom pravo koji predstavlja samo imovinu kojom upravlja HUO (6). 

5. Članstvo u HUO-u za osiguratelja obvezno ili ne?

Upravo iz dvojnog karaktera HUO-a Euroherc izvlači zaključak da je članstvo u HUO-u obvezno za osiguratelje koji se bave poslom obveznog osiguranja vlasnika/korisnika motornih vozila. To je, uostalom, i propisano odredbom čl. 43.,st.5. Zakona o obveznim osiguranjima u prometu, gdje se kaže da „Društvo za osiguranje ne smije obavljati poslove obveznih osiguranja u prometu (podcrtao M.Ć.), ako nije član Hrvatskog ureda za osiguranje“. Takve odredbe o obveznosti članstva društva u HUO-u za druge poslove osiguranja nema u ZOS-u. Nadalje, ZOS u čl. 350., st.1., ostavlja mogućnost osigurateljima da se slobodno udružuju u udruženja osiguratelja kao gospodarsko-interesnih udruženja ili u nekom drugom obliku udruživanja gospodarskih subjekata. To su neki osiguratelji i iskoristili osnovavši svoje Udruženje osiguratelja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Dakle, udruživanje osiguratelja u HUO-u, glede obavljanja poslova izvan poslova koji spadaju u nadležnost nacionalnog ureda i obveznih osiguranja od odgovornosti za štete od motornih vozila –  nije obvezno. 

S obzirom na odluku društava iz grupe Agram da istupe iz članstva u HUO u, iz dijela poslova koji nisu poslovi nacionalnog ureda zelene karte, a ostanak u članstvu kad su u pitanju poslovi nacionalnog ureda kao ureda zelene karte i tijela koje upravlja Garancijskim fondom, na tržištu obveznih osiguranja ništa se neće promijeniti, a posebno ne u  pravima potrošača. Ono do čega će doći vjerojatno je restrukturiranje HUO-a, moderniziranje njegove organizacije, jasnije definiranje poslova koje obavlja, donošenje funkcionalnih odredbi/pravilnika (Statut i dr.), koje će osigurati ravnopravnost članova i transparentnost u biranju tijela upravljanja HUO-om. Po formi, možda, po uzoru na Slovensko udruženje.

(1)  Tekst Preporuke i detaljniji opis v. u M. Ćurković, Sustav zelene karte“, Hrvatski ured za osiguranje, Zagreb, 1995.,str. 79 - 81.
(2) V. M. Ćurković – A. Lui, Novi sustav zelene karte osiguranja, Inženjerski biro, Zagreb, 2003.
(3)  U Aneksi II Konsolidirane rezolucije OUN prihvaćene 29.lipnja 1984., od Odbora za cestovni promet, u tst.1. kaže se:“U svakoj zemlji osiguratelji će stvoriti centralnu organizaciju priznatu od vlade, a koja će se u tekstu koji slijedi  zvati „Ured“. Tekst rezolucije v. M.Ćurković , Sustav zelene karte.., op.cit., str. 82. – 84.
(4)  U trenutku osnivanja nacionalnog ureda, a to je bilo u vrijeme kad je Republika Hrvatska nastojala postati punopravnom članicom sustava zelene karte, osnivačima HUO-a (a među njima je bio i potpisnik ovih redova) cilj je bio oformiti organizaciju koja će se baviti isključivo poslovima zelene karte. Poslovi druge prirode, koje navodi ZOS dodavani su kasnije, čime se dalo prednost pred klasičnom udrugom koju su osiguratelji osnovali pri Hrvatskoj gospodarskoj komori kao Udrženje osiguratelja.
(5) U oblasti obveznih osiguranja u prometu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu u čl. 16. obvezuje HUO  da prikuplja, obrađuje i vodi statističke podatke  i druge podatke o obveznim osiguranjima u prometu.
(6)  V. čl 3., t. 33 ZOS-aNatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

  1. Danchy

    29.11.2023. u 15:01
    Agram uvijek izaziva reakcije, vrlo često i negativne, ali ovakve provokativne akcije unose dinamiku na naše tržište koje često bira status quo. Iako većina nas nije upućena u konkretnije okidače ovakvih poteza, očito će se početi razmišljati izvan ustaljenih okvira. Postojeće strukture već se izazivaju, a to u pravilu ipak nosi pozitivne promjene.
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako ocjenjujete razinu digitalizacije u svom radnom okruženju?

Osiguranje Forum

Posjeti forum

tlopar | 15.4.2024. 13:35:51
Izvid štete u slučaju kad okrivljenik prometne nesreće pobjegne
tkrajnov | 20.12.2023. 18:00:32
članak 43 ili 57. zakona o sigurnosti prometa na cestama
mkostincer | 13.10.2023. 22:43:45
Osiguranje od potresa
Dakio | 28.10.2022. 11:36:58
Koliko košta premija UNIQA dopunskog osiguranja?