Profil korisnika

Croatia osiguranje: Najavljena isplata izdašnih dividendi

Osiguranje.hr - 9.4.2024.

Croatia osiguranje d.d. obavjestila je o prijedlogu isplate dividende imateljima redovnih i povlaštenih dionica iz neto dobiti ostvarene u 2023. godini te iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem Društva u 2022. godini. Naime, Croatia osiguranje d.d. u proteklim godinama posluje uspješno, s rastućom razinom dobiti te visokim stopama adekvatnosti kapitala, kako na razini Društva, tako i na razini Grupe, te se očekuje da bi tijekom 2024. godine adekvatnost kapitala trebala biti održana iznad razine od 200%. Sukladno tome, Uprava i Nadzorni odbor predložili su glavnoj skupštini isplatu dividende iz zadržane dobiti u ukupnom iznosu od 16.049.146,52 eura, odnosno 37,35 eura po dionici te isplatu dividende iz neto dobiti ostvarene u 2023. godini u ukupnom iznosu od 33.954.693,37 eura odnosno 79,02 eura po dionici, navodi se u priopćenju objavljenom na stranicama Zagrebačke burze.

NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

 1. zoran13

  16.4.2024. u 16:03
  ZGODOVINA CROATIA OSIGURANJE d.d.

  V letih 1990 in 1991 ste kot zaposleni oziroma zavarovanec Croatia d.d. Zagreb, vložili sredsteva v filiale Croatia d.d. v Kopru, Ljubljani in Novi Gorici, zato ker ste bili z njimi delovno oziroma poslovno povezani. S tovrstno naložbo ste postali delničarji Croatia d.d.Zagreb. Vse od ustanovitve Slovenica d.d., to je od leta 1993 dalje ste delovno oziroma poslovno povezani z družbo Slovenica d.d. in že vrsto let pričakujete, da bi svoje delnice iz Croatia d.d., lahko zamenjali za delnice Slovenica d.d. in sicer za delnice Slovenice d.d., ki so v lasti Croatia d.d. Vodstvo Slovenice d.d. se je vse od ustanovitve družbe dalje prizadevalo, da bi do željene zamenjave tudi prišlo. Po dolgotrajnih pogajanjih je vodstvo Croatia d.d. v zamenjavo delnic tudi privolilo.
  Zamenjava delnic naj bi se izvedla na podlagi menjalne pogodbe, sklenjene med vami delničarji Croatia d.d. in družbo Croatia d.d.,omenjeno menjalno pogodbo vam v šestih izvodih tudi prilagamo.

  Menjalna pogodba temelji na sledečih dejstvih:
  1. Revalorizirani ustanovitveni kapital Slovenice d.d. na dan 31.12.1995 znaša 723.470.496,42 sit in je razdeljen na 47.526 delnic, tako, da revalorizirana vrednost ene delnice znaša 15.222,6254 sit.
  2. Revalorizirani ustanovni kapital Croatia d.d. na dan 31.12.1995 znaša 418.490.090 kun in je razdeljen na 20.246.255 delnic tako, da revalorizirana vrednost ene delnice znaša 20,67 kun oziroma 502,71 sit.
  3. Croatia d.d. je na dan sklepanja menjalne pogodbe lastnik 47.280 ustanovitvenih delnic na ime v Slovenica d.d.
  Kot delničar Croatia d.d. ste lastnik določenega števila delnic, katerih vrednost preračunana v sit omogoča zamenjavo za določeno število delnic Slovenica d.d. Pri tako izvedeni zamenjavi delnic bi postali lastnih določenega števila delnic in še nekaj stotink naslednje delnice. Croatia d.d. pristaja samo v takšno menjavo delnic, da vrednostno razliko do polnega števila delnic doplačate Croatia d.d.

  Seznam ustanovitvenih delničarjev delniške družbe Slovenica d.d.:
  1. Croatia Osiguranje d.d., Zagreb, Savska c 41, Zagreb, Hrvaška, 47.280 rednih delnic od številke 00001 do 43392 po nominalni vrednosti 10.000,00 sit v skupni nominalni vrednosti 472.800.000 sit.
  2. Atlantic Ijex International, Graz, Schiesstettgasse 5, Avstrija, 130 rednih delnic od zaporedne številke 43393 do 43522 po nominalni vrednosti 10.000,00 sit v skupni vrednosti 1.300.000,00 sit.
  3. Cerere S.R.L. Trieste, Via Torrebianca 43, Italia, 110 rednih delnic od zaporedne številke 43523 do 43632 po nominalni vrednosti 10.000,00 v skupni vrednosti 1.100.000,00 sit.
  4. Stanislav Birsa, 2 redni delnici s številkama 43633 in 43634 po nominalni vrednosti 10.000,00 sit v skupni vrednosti 20.000,00 sit.
  5. Dušan Ambrožič, 2 redni delnici s številkama 43635 in 43636 po nominalni vrednosti 10.000,00 sit v skupni vrednosti 20.000,00 sit.
  6. Herman Jesenšek, 2 redni delnici s številkama 43637 in 43638 po nominalni vrednosti 10.000,00 sit v skupni vrednosti 20.000,00 sit.
  Omenjeni so bili takratni direktorji Filial Croatia d.d. v Kopru, Novi Gorici in Ljubljani.

  Po menjalni pogodbi so tako zaposleni in poslovni partnerji ter zavarovanci postali delničarji zavarovalnice Slovenica d.d. in po nakupu deleža, ki ga je do takrat imela lastnica Croatia Osiguranje d.d. je s 01.07.1996 prešla zavarovalniška hiša Slovenica d.d. v celoti v last slovenskega kapitala.
  Takrat so deleže kupili:
  Kmečka družba d.d. z njenimi štirimi investicijskimi skladi
  * Kmečki sklad 1 - 30,58%,
  * Kmečki sklad 2 - 30,58%,
  * Kmečki sklad 3 - 13,17%,
  * Kmečki sklad 4 - 7,11%,
  * Kmečka družba DZU - 5,54%)
  * Slovenska Zadružna kmetijska banka - 4,68%,
  * Zveza hranilno kreditnih služb Slovenije - 4,68%,
  * Ostale fizične in pravne osebe - 3,66%,

  * Osnovni kapital leta 1997 - 701.460.000 sit
  * Dokapitalizacija z izključitvijo prednostne pravice delničarjem v letu 1997 - 800.000.000 sit - 80.000 delnic
  * Osnovni kapital leta 1998 - 1.521.460.000 sit

  Delničarji:
  * PID Kmečka družba d.d. - 86,03 %
  * Kmečka družba d.d. - 5,54 %
  * Slovenska zadružna kmečka banka - 4,68 %
  * TP Volna d.d. - 0,46 %
  * P&A, Borznoposredniška družba d.d. - 0,08 %
  * Druge pravne in fizične osebe - 3,21 %

  * Dokapitalizacija leta 2001 - za 500.000.000 sit - 50.000 delnic
  * Osnovni kapital - 2.021.460.000 sit
  * Dokapitalizacija leta 2001 - za 2.000.000.000 sit - 200.000 delnic
  * Osnovni kapital - 4.021.460.000 sit
  * Dokapitalizacija leta 2002 - za 2.782.680.000 sit - 278.628 delnic
  * Osnovni kapital - 6.804.140.000 sit
  * Dokapitalizacija leta 2003 - 200.040.000 sit - 20.004 delnic
  * Osnovni kapital - 7.004.180.000 sit
  * Dokapitalizacija leta 2004 - 960.000.000 sit - 96.000 delnic
  * Osnovni kapital - 7.964.180.000 sit
  * Dokapitalizacija leta 2004 - 400.000.000 sit - 40.000 delnic
  * Osnovni kapital - 8.364.180.000 sit
  * Dokapitalizacija leta 2004 - 600.000.000 sit - 60.000 delnic
  * Osnovni kapital - 8.964.180.000 sit

  Delničarji TOP 5 na dan 31.03.2003:
  * KD Holding d.d. - 82,8621 %
  * ID KD d.d. - 13,7569 %
  * KD Investments d.o.o. - 1,2386 %
  * KD PID d.d. - 1,2051 %
  * Volna d.d. - 0,102 %
  * Pravne in fizične osebe - 0,8353 %

  * 02.01.2005 - oddelitev družbe Slovenica Življenje d.d.
  * 28.06.2005 - združitev s pripojitvijo Slovenica d.d. k družbi Adriatic d.d.
  * menjalno razmerje - 2,631578947368 delnice prevzemne družbe z oznako ADZR za vsako delnico prevzete družbe z oznako SLZN
  * cena delnice je postavljena na 1.000 sit
  * osnovni kapital AdriaticSlovenica d.d. - 3.666.580.000 sit
  * dokapitalizacija leta 2006 - 3.004.700.000 sit

  92,349 %

  KD Holding obvešča javnost, da je Pozavarovalnica Sava d.d. Ljubljana uveljavila prodajno opcijo iz naslova pogodbe, sklenjene dne 10.06.2005 med družbo KD Holding d.d., Pozavarovalnico Sava d.d. in družbo R.E.Invest d.o.o., s pripadajočimi aneksi z dne 16.06.2005, 14.9.2005 in 27.02.2006.
  V skladu s podogbo je Pozavarovalnica Sava d.d. dne 05.04.2006 prodala paket 343.964 delnic družbe AdriaticSlovenica d.d., zavarovalna družba Koper, z oznako ADZR, po ceni 2.911,00 sit za delnico, kar skupaj znaša 1.001.279.204 sit.
  Po pridobitvi navedenih delnic ima sedaj družba KD Holding d.d. v lasti skupaj 3.386.059 delnic družbe AdriaticSlovenica d.d. kar predstavlja 92,349 % lastniški delež v zavarovalnici.

  Na 32.seji skupščine AdriaticaSlovenice d.d. dne 12.12.2006 je bil med drugimi sprejet tudi sklep pod 3.točko o povečanju osnovnega kapitala in sicer:
  3) ODOBRENI KAPITAL
  Uprava in Nadzorni svet predlagata naslednji sklep:
  3.1. Skupščina pooblašča upravo, da lahko v roku petih let po sprejemu statuta poveča osnovni kapital družbe za največ 3.335.640.000 SIT z izdajo novih delnic za denarne vložke. Nove delnice se lahko izdajo tudi delavcem družbe. Uprava lahko s soglasjem nadzornega sveta v celoti ali deloma izključi prednostno pravico do novih delnic. O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta. Nadzorni svet je pooblaščen spremeniti in uskladiti statut družbe z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz odobrenega kapitala.

  Že po gornjem prvem sporočilu o možnem povečanju osnovnega kapitala za 3.335.640.000 sit (13.919.379,07 EUR) v roku 5 let, je bilo vseeno verjeti,da bodo lahko deloma ali v celoti izključili tudi male delničarje pri dokapitalizaciji,da bodo pa tako hitro dali predlog za izključitev vseh malih delničarjev pa ni nihče pričakoval,še posebej pa so šokirani in razočarani vsi zaposleni.V zgornjem besedilu sprejetem na skupščini je tudi zapisano,da bodo delnice lahko izdane tudi delavcem družbe,čemu,če jih takorekoč,tik pred zdajci sedaj mečejo iz družbe.Ti zaposleni so ustanovitveni delničarji kar 3 zavarovalnic in sicer zavarovalnice Croatia d.d.,Slovenice d.d. ter SloveniceŽivljenje d.d. ter tako prednostni delničarji še preden je prišla med lastnike družbe v letu 1996 Kmečka družba d.d. z njenimi štirimi investicijskimi skladi
  (Kmečki sklad 1-30,58%,
  Kmečki sklad 2 - 30,58%,
  Kmečki sklad 3 - 13,17%,
  Kmečki sklad 4 - 7,11%,
  Kmečka družba DZU - 5,54%)
  Slovenska Zadružna kmetijska banka - 4,68%,
  Zveza hranilno kreditnih služb Slovenije - 4,68%,
  Ostale Fizične in pravne osebe - 3,66%,
  deleže odkupil sedanji KD Holding d.d.- 95,72% in KD ID delniška ID,d.d. - 3,69%. Po vsej verjetnosti gre za aktivnosti ob toliko željeni ustanovitvi svoje lastne banke s strani KD Group d.d. in seveda za absolutno 100% oblast v družbi in tako prosto razpolaganje z njeno usodo in usodo vseh zaposlenih,kar se pa sedaj lahko pokaže kot kontraproduktivno.Ob temu je potrebno upoštevati,da je prišla tudi nova direktiva o trgih finančnih instrumentov MiFID-ec.europa.eu/interna...tm,posebej tudi o vlogi in položaju zavarovalnic znotraj njega,saj naj bi obenem povečal vlogo in pomen delničarjev znotraj družb.Saj sedaj v KD Holdingu d.d.mečejo najbolj zveste male delničarje skozi vrata ravno v trenutku,ko je pred sprejetjem novela zakona o upravljanju delavcev v podjetjih.Sedaj je samo še vprašanje časa kako bodo iz lastniške strukture vrženi tudi mali delničarji SloveniceŽivljenje d.d. oz.sedanji KD Življenje d.d.Čas po januarju 2007,ko bo kotirala zavarovalnica Triglav d.d. pa bo pokazal ali je ponujena cena delnice za zavarovalnico (ne)prava in ali je šlo tudi tokrat kot že tolikokrat doslej za še eno manipulacijo malih delničarjev in profitu ali davkom navkljub: /13/...v letu 2004 so se zavarovalnici Adriatic d.d. odrekli tudi drugi mali (veliki) delničarji ,ker je bila takrat že njena 51% lastnica zavarovalnica Slovenica d.d.in se je napovedovala strateška pripojitev dveh zavarovalnic v AdriaticSlovenico d.d. in takrat je bilo že jasno,da želi KD Holding povečati delež v zavarovalnici,ki ga je odkupil od:
  Banka Koper d.d. - 17,69%
  Modra Linija Holding d.d. - 15,86%
  Pozavarovalnica Sava d.d. - 12,84%
  P.F.C.I. d.o.o. - 1,82% Tako smo ostali v lastniški strukturi pod 0,6% samo mali delničarji proti finančnemu mastodontu KD Holdingu d.d. in samo še vprašanje časa je bilo kdaj se bo odločil za iztisnitev malih delničarjev: www.finance.si/123346

  V lastniški strukturi na dan 31.12.2005 izhaja,da ima: KD Holding d.d. - 82,97%
  Delitev delnic Slovenice d.d. iz 10.000 na ŽivljenjskoZavarovalnico 2000sit in premoženjsko zavarovalnico 8000sit,za kar se je kasneje izvršila zamenjava delnic na novoustanovljeno zavarovalnico AdriaticSlovenico d.d.
  www.kdd.si/obvestila...estilo=333
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako ocjenjujete razinu digitalizacije u svom radnom okruženju?

Osiguranje Forum

Posjeti forum

tlopar | 15.4.2024. 13:35:51
Izvid štete u slučaju kad okrivljenik prometne nesreće pobjegne
tkrajnov | 20.12.2023. 18:00:32
članak 43 ili 57. zakona o sigurnosti prometa na cestama
mkostincer | 13.10.2023. 22:43:45
Osiguranje od potresa
Dakio | 28.10.2022. 11:36:58
Koliko košta premija UNIQA dopunskog osiguranja?