Profil korisnika

Izvanbračna zajednica i pravo na bonus

dr. sc. Marijan Ćurković - 23.8.2007.

Naša čitateljica C.G. pita može li na svoje vozilo (koje namjerava kupiti) prenijeti pravo na bonus koji je imao njezin izvanbračni partner s kojim živi dvadesetak godina u izvanbračnoj zajednici, a koji, zbog zdravstvenih razloga više ne može voziti i kani prodati svoje vozila na koje je imao bonus kod obveznog osiguranju u iznosu od 50 %. Napominje da u izvanbračnoj zajednici nemaju zajedničke djece.

Pravo na bonus regulirano je uvjetima za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti. Momentalno su na snazi uvjeti koje su naši osiguratelji donijeli 06. travnja 2006. g. i koji su identični za sve osiguratelje. Prema navedenim uvjetima osiguranja (čl. 9. st. 1.t. 2. "iznimno, pravo na stečeni premijski stupanj osiguranika može se prenijeti na njegovog supružnika ukoliko osiguranik proda ili odjavi vozilo". Kao što je vidljivo uvjeti ne govore o izvanbračnoj zajednici, izvanbračnom partneru, već isključivo o supružnicima. No, kako je kod nas izvanbračna zajednica u nekim pravima izjednačena s bračnom, to se načelo može primijeniti i u slučaju prava na prenošenje bonusa između članova izvanbračne zajednice. Ako je zajednica trajala dulje vremena može se sa sigurnošću zaključiti da je i drugi partner upravljao osiguranim vozilom i da je jednako zaslužan za činjenicu da nije bilo štete po polici toga vozila. Problem je samo u utvrđivanju statusa izvanbračne zajednice, pošto taj status, za razliku od bračne zajednice, sam od sebe nije evidentan. Upravo zato osiguratelji će, u slučaju zahtjeva za prijenos bonusa s vozila koje je glasilo na jednog člana izvanbračne zajednice na vozilo koje će glasiti na drugog člana te zajednice, tražiti da zainteresirana osoba dokaže postojanje izvanbračne zajednice. Jedan od glavnih elemenata izvanbračne zajednice jeste postojanje stalne i dugotrajnije zajednice života između partnera, a što se može dokazati izjavom izvanbračnih partnera da žive u izvanbračnoj zajednici, koju će ovjeriti javni bilježnik. Uz to, osiguratelj će tražiti potvrdu od nadležnog MUPa- o adresi prebivališta i vremenu prijave prebivališta, iz koje će se moći zaključiti trajnost izvanbračne zajednice (najmanje tri godine zajedničkog života u izvanbračnoj zajednici). Činjenica da u izvanbračnoj zajednici nemaju zajedničke djece nije bitna za odluku o pravu na bonus. Jasno je da, uz navedene dokumente, mora postojati i izvornik police ili njegova ovjerena kopija, o vozilu izvanbračnog partnera koje se prodaje, a po kojoj će se utvrditi kolika je stopa stečenog bonusa.

U slučaju nailaska na nerazumijevanje agenta osiguratelja kod kojega se želi sklopiti novi ugovor o osiguranju, valja se obratiti njegovoj najbližoj nadležnoj upravi i pozvati se na službeno tumačenje Uvjeta osiguranja od strane Hrvatskog ureda za osiguranje, koje ta uprava vjerojatno ima. Sve što je naprijed rečeno za ovaj slučaj, vrijedi i za druge slučajeve prijenosa vlasništva na vozilu između članova zajedničke izvanbračne zajednice (primjerice, nasljeđivanje).


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako je vaš poslodavac organizirao poslovanje u korona krizi?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)
rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA