Profil korisnika

Dobro je znati

O voditelju

Poštovani čitatelji,

u ovoj rubrici objavljujemo aktualne tekstove koji se osvrću na svakodnevne osigurateljne dogadjaje, nastojeći kroz kritički stav utjecati na stvaranje osigurateljnog javnog mišljenja, te objašnjenja i odgovore na pitanja naših čitatelja.
Naravno da nije moguće odgvoriti na sve upite koje dobijemo, već ćemo odgovarati na pitanja koje su načelno zanimljiva širem krugu zainteresiranih. Stoga nam se pridružite, pitajte, javljajte, sugerirajte, a za jednostavnija pitanja preporučamo Vam korištenje našeg foruma.

Voditelj rubrike: Prof.dr.sc. Marijan Ćurković

za članove

Žrtva sv. Martinu nije ista kod svih vozača

 

„Riskirao sam i u čast sv. Martina, na krštenju vina, na nagovor prijatelja, iako inače ne pijem, popio sam nekoliko čaša mladog vina... Pri „ranom“ povratku kući dogodilo se da sam, pri iskrcaju suputnika, lagano ostrugao jedno parkirano vozilo, a policija me testirala na alkohol, te utvrdila konce...

za članove

Osvijestiti, proizvesti, prodati

 

Na okruglom stolu posvećenom tržištu osiguranja u Hrvatskoj, u okviru Hrvatskih dana osiguranja, održanih u Opatiji od 6. do 8. studenoga ove godine, pred rekordnim brojem zainteresiranih slušatelja, istaknuti problem o kojemu su sudionici okruglostolske diskusije mudro umovali, jeste i problem prib...

za članove

Gubitak prava iz osiguranja zbog „ćelavih guma“ na automobilu

 

Vozio sam u gradu u koloni i otklizao na vozilo ispred sebe, koje se naglo zaustavilo jer je pješak pretrčavao cestu. Padala je sitna kišica i cesta je bila skliska. Vozilo mi je bilo par dana neregistrirano, jer nije prošlo na tehničkom pregledu, pošto je kontrolor ustvrdio da imam „ćelave“ gume i da nije tehnički ispravno, pa me vratio s pregleda.

za članove

Osiguratelja možete tužiti i bez prethodnog podnošenja odštetnog zahtjeva

 

“U prometnoj nesreći koju je skrivio vozač osiguran kod osiguratelja X zadobio sam teže tjelesne ozljede, zbog kojih sam mjesecima bio na bolovanju i rehabilitaciji. Konačno je liječenje završeno, ali su ostale velike posljedice po moje zdravlje. Sada bih trebao tražiti naknadu štete od osiguratelja...

za članove

Osiguratelja možete tužiti i bez prethodnog podnošenja odštetnog zahtjeva

 

“U prometnoj nesreći koju je skrivio vozač osiguran kod osiguratelja X zadobio sam teže tjelesne ozljede, zbog kojih sam mjesecima bio na bolovanju i rehabilitaciji. Konačno je liječenje završeno, ali su ostale velike posljedice po moje zdravlje. Sada bih trebao tražiti naknadu štete od osiguratelja...

za članove

Osiguratelj je osiguraniku obvezan izdati potvrdu o povijesti odštetnih zahtjeva

 

„Deset godina sam bio osiguranik po obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti kod osiguratelja X, s kojim sam došao u sukob i sada želim promijeniti osiguratelja, ali on mi traži potvrdu da nisam imao šteta kako bi mi dao popust odnosno bonus. Međutim, osiguratelj X mi ne izdaje tu potvrdu, v...

za članove

Skrivio nezgodu pod utjecajem alkohola – koliki iznos regresa očekivati?

 

„Imao sam sudar u kojemu je nastala totalna šteta na vozilu drugog vozača i na mom vozilu. Za svu sreću nije bilo ozlijeđenih. Drugo vozilo je marke Mini moris i vlasnik ga cijeni na 80.000 kuna, a osiguratelj je sačinio procjenu kojom je utvrdio istu vrijednost. U trenutku nesreće bio sam pod utjec...

za članove

Pravo na naknadu štete i pravo iz polica osiguranja od nesretnog slučaja mogu se kumulirati

 

„Stradao sam na poslu pavši sa skele visoke šest metara. Za pad je odgovoran moj poslodavac prema nalazu inspekcije rada. Pretrpio sam lom jedne noge i nekoliko rebara. Rehabilitacija je još uvijek u tijeku. Interesira me mogu li od poslodavca tražiti naknadu pretrpljene štete i isto tako naknadu po...

za članove

Treba li nam novi Kodeks poslovne osigurateljne i reosigurateljne etike?

 

S obzirom na petnaest godina od njegovog donošenja (2004.), i izmjene stanja koja se u međuvremenu dogodila u osigurateljnoj struci (novi Zakon o osiguranju, novi Zakon o obveznim odnosima, novi Zakon o obveznim osiguranjima u prometu itd.) Kodeks etike 2004. godine trebalo bi renovirati i u njega ugraditi najnovija načela koja nalazimo u pozitivnim propisima, koji su bez sumnje utjecali i na pravila struke.

za članove

Nije moralo biti tako – oštećeni je mogao dobiti isplatu predujma naknade

 

„Sin mi je nedavno stradao u jednoj teškoj nesreći u Z. za koju nije on kriv. On je i danas nepokretan, treba mu stalna njega i pomoć, kupujemo lijekove, plaćamo taksi za odlazak na preglede liječniku i na rehabilitaciju... Mukama se ne vidi kraja. Dokumentaciju smo predali jednom advokatu, koji je već utužio osiguratelja X, ali tko će izdržati do presude, jer su troškovi svakim danom sve veći...“, Z.K.

za članove

Kome ide osigurnina kod ugovora o osiguranju života ako se korisnik ne javlja kad se dogodi osigurani slučaj

 

„Čitao sam u dnevnom tisku kome idu pare koje građani drže na štednji u banci, a štediša umre bez da njegovi nasljednici znaju za štednju...Zaključak naših stručnjaka jeste da banke nisu dužne davati podatke o tome i da one koriste te pare za svoj račun. Radi se o velikim milijunima štednje na kojim...

za članove

Klauzula uvjeta osiguranja o „suspenziji ugovora o osiguranju“ zbog „većeg rizika“ – suprotna je prinudnim propisima Zakona o obveznim odnosima

 

Naš čitatelj  S.Z., proizvodi plastične igračke i želi osigurati skladište robe od rizika požara, a u tom skladištu robe vrsta skladištene robe se mijenja, ovisno o potrebama. Moli da mu protumačimo klauzulu iz općih uvjeta za osiguranje imovine od požara i nekih drugih opasnosti osiguratelja X...

< Noviji članciStariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako je vaš poslodavac organizirao poslovanje u korona krizi?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)
rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA