Profil korisnika

Mirenje umjesto suđenja

Osiguranje.hr - 15.3.2023.

Povodom Svjetskog dana prava potrošača, Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje želi skrenuti pažnju javnosti na mogućnost alternativnog rješavanja potrošačkih sporova. Naime, mnogi potrošači još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri upoznati s mogućnostima zaštite koje im stoje na raspolaganju za rješavanje sporova iz osigurateljnih i odštetnih odnosa. Upravo iz tog razloga Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje već punih 16 godina promiče izvansudsko rješavanje sporova kroz postupke mirenja, djelujući pritom kao uređen sustav i jedinstveni mehanizam izvansudskog rješavanja prijepora na financijskom tržištu.
Opće je poznato kako su sudski postupci obično dugotrajni i skupi, a pritom donose veliku dozu stresa te je stoga alternativno rješavanje sporova, kao što je mirenje ili medijacija, sve popularnije među potrošačima koji žele izbjeći složene i neizvjesne sudske epiloge, ali i dodatne troškove. Osiguranicima, ugovarateljima osiguranja i oštećenim osobama Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje stoga nudi brzo i učinkovito rješavanje sporova mirnim putem. Da biste pokrenuli postupak mirenja, potrebno je podnijeti prijedlog za provođenje postupka koji se zatim dostavlja drugoj strani na uvid kako bi se unutar roka od 15 dana očitovala o tome pristaje li na mirenje. Osim toga, Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje nudi i mogućnost online rješavanja sporova što se pokazalo vrlo efikasnim u postupcima mirenja kada su stranke iz različitih dijelova Hrvatske. Prijedlog za mirenje dostupan je putem obrasca na mrežnoj stranici Hrvatskog ureda za osiguranje koji je dovoljno ispuniti jednostavnim popunjavanjem traženih podataka i bez dodatne prateće dokumentacije. Obrazac prijedloga za mirenje moguće je ispuniti online na internetskoj stranici Hrvatskog ureda za osiguranje: https://huo.hr/hr/zastita-potrosaca/centar-za-mirenje

Nakon što druga strana pristane na prijedlog za provođenje postupka mirenja, sastanak za mirenje zakazuje se u roku od nekoliko dana, a dosadašnja praksa u radu Centra za mirenje pokazala je kako se postupak mirenja najčešće okončava već pri prvom sastanku stranaka, a 70% svih provedenih postupaka mirenja okončano je sklapanjem nagodbe. U svrhu što efikasnije provedbe postupka, komunikacija sa strankama odvija se prvenstveno telefonskim putem i elektronskom poštom. Na Listi izmiritelja Centra za mirenje nalaze se nepristrani izmiritelji koji u neposrednoj i neformalnoj komunikaciji sa strankama pomažu postići obostrano zadovoljavajuću nagodbu. Riječ je o izuzetno fleksibilnom i neformalnom postupku čiji tijek usmjeravaju stranke, a izmiritelji pomažu svojim stručnim znanjem u pronalaženju optimalnog rješenja spora čime se cjelokupni postupak mirenja značajno ubrzava. 

Svakako valja istaknuti i činjenicu kako je postupak mirenja dobrovoljan postupak i kako je za njegovu provedbu potrebna suglasnost obiju stranaka dok je autonomija stranaka apsolutna te se podaci izneseni u postupku mirenja ne mogu koristiti u sudskom ili arbitražnom postupku. Postupak mirenja pred Centrom za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje u cijelosti je besplatan za potrošače  i može se aktivirati u bilo kojem stadiju već pokrenutog sudskog postupka. Sve troškove postupka mirenja snosi društvo za osiguranje koje je iniciralo odnosno koje je pristalo na provođenje postupka mirenja, bez obzira na njegov konačni ishod.

Stoga, u svrhu zaštite prava potrošača, Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje apelira i poziva sve osiguranike, ugovaratelje osiguranja i oštećene osobe da se s punim povjerenjem obrate Centru za mirenje kako bi riješili svoje sporove izvan suda i na taj način uštedjeli vrijeme ali i izbjegli financijske gubitke. 

NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

Članak nema komentara.

Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako ocjenjujete razinu digitalizacije u svom radnom okruženju?

Osiguranje Forum

Posjeti forum

tlopar | 15.4.2024. 13:35:51
Izvid štete u slučaju kad okrivljenik prometne nesreće pobjegne
tkrajnov | 20.12.2023. 18:00:32
članak 43 ili 57. zakona o sigurnosti prometa na cestama
mkostincer | 13.10.2023. 22:43:45
Osiguranje od potresa
Dakio | 28.10.2022. 11:36:58
Koliko košta premija UNIQA dopunskog osiguranja?