Profil korisnika

Inozemna sudska praksa

Poštovani čitatelji,

u ovoj rubrici objavljujemo inozemnu sudsku praksu, stajališta sudova nama bliskih zemalja, koja su zanimljiva i našoj osigurateljnoj javnosti, a posebno onima koji u svakodnevnom poslu donose odluke u predmetima s inozemnim elementom.

Ako naiđete na naku rješidbu za koju mislite da može interesirati širi krug čitatelja, molimo, pošaljite nam je i mi ćemo je objaviti.

Voditelj rubrike:
Prof.dr.sc. Marijan Ćurković

za članove

Pojam "umiješanost vozila u događaj" kad se radi o tjelesnim ozljedama žrtve

 

Vozač motorkotača ozljeđen je u prometnoj nesreći na način da je bio odbačen sa motorkotača zbog toga što mu je blokirao prednji kotač. U tom trenutku nadolazi drugo vozilo i udara u motorkotač, u njegov zadnji kotač. Pred sudom se postavilo ključno pitanje: da li je nadolazeće vozilo umiješ...

za članove

Njemačka podružnica osiguratelja sa sjedištem u Irskoj ne može biti članica njemačkog Sigurnosnog fonda za životna osiguranja

 

Jedan osiguratelj čije je sjedište u Irskoj (a kćerka je kanadskog osiguratelja) ima nesamostalnu podružnicu u Njemačkoj, koja je željela učlaniti se u Sigurnosni fond za životna osiguranja, koji se vodi kod njemačkog nadzornog tijela (BaFin). Kako je njezin zahtjev za učlanjenjem odbijen, podnijela...

za članove

Pravo potrošača na naknadu štete uzrokovane kartelskim ponašanjem osiguratelja

 

Grupa talijanskih građana, potrošača osigurateljnih proizvoda i usluga, pokrenula je tužbu za naknadu štete protiv osiguratelja koji se priključio jednom kartelskom sporazumu (osiguratelji su se dogovorili o visini premije na određenom području), tvrdeći da je takav sporazum protivan načelu slobodne...

za članove

Francuska: Sudski vještak može obavljati svoju profesiju do 75. godine.

 

Pred navršetak 70.godine života jedan sudski vještak se ponovno upisao u popis sudskih vještaka apelacijskog suda u Versaillesu za period od idućih pet godina. Nakon što je otkrila tu činjenicu, sudska administracija je brisala ime upisanog vještaka pozivom na uredbu br.200-1463 od 23. prosinca 2004...

za članove

Pravo izvanbračnog partnera na naknadu potpune štete koju trpi zbog smrti izvanbračnog partnera

 

Činjenica da je preživjela vanbračna partnerica stupila u novu zajednicu ne utječe na pravo oštećena na potpunu naknadu pretrpljene štete. Kad se radi o "zakašnjeloj ponudi" osiguratelja. Obveza osiguratelja informirati oštećenu čiji je zahtjev nepotpun da uzme odvjetnika.

za članove

Njemačka – odgovornost posrednika zbog manjkajuće dokumentacije o savjetovanju klijenta

 

Od posrednika u osiguranju, koji je dobio nalog klijenta da postojeće zdravstveno osiguranje zamijeni jeftinijim, očekuje se da, u pravilu, dokumentacijom o savjetovanju klijenta vezano za jeftinije pokriće, dokaže da je izvršio svoju obvezu savjetovanja. Ukoliko ne pruži takvu dokumentaciju, teret dokaza da je ispravno savjetovao klijenta leži na njemu.

za članove

Za nesavjesno ponašanje odvjetnika - isključenje iz osiguranja

 

Svojim pismima odvjetnički ured je držao klijenta u uvjerenju da je tužba podnesena. No, kako to nije bila istina i kako je pravo klijenta zastarjelo, tužio je odvjetnički ured i dobio naknadu štete zbog greške u zastupanju...

za članove

Odgovornost tour operatora zbog pada gosta na bazenu

 

Opasnost kretanja u blizini površine bazena koja je klizava i napravljena od materijala koji nisu antiklizajući, može teretiti organizatora putovanja (tour operatora), koji je organizairao putovanje, pa prema tome i boravak gostiju na bazenu u posjećenom mjestu. No, samo ako je njegova nepažnja u ok...

za članove

Nema obveze privatnog zdravstvenog osiguratelja na plaćanje troškova alternativnog liječenja raka

 

Osiguranik je tužio osiguratelja kod kojega ima privatno zdravstveno osiguranje na isplatu troškova koje je imao podvrgavajući se alternativnom načinu liječenja raka prostate. Poziva se na par.4.st.6. Uvjeta osiguranja, koji kaže da osiguratelj jamči za troškove liječenja metodom koju službena medic...

za članove

Osiguranje na novu vrijednost. Klauzula o obvezi popravka u roku od dvije godine - zakonita

 

Zgrada je osigurana ugovorom o osiguranju od rizika požara i nekih drugih opasnosti na novu vrijednost .Osiguratelj isplaćuje osiguraniku troškove popravka umanjene za stopu amortizacije zgrade , uz obrazloženje da je uvjetima osiguranja predvidjena obveza osiguranika da izvrši popravak u roku od dv...

za pretplatnike

Država ne odgovara za različite presude sudova u identičnim predmetima

 

Osiguranje od rizika krađe dva trgovačka društva istoga trgovca. U dvije prodavaoniuce izvršena je krađa na potpuno identičan način. Osiguratelj odbija isplatiti osigurninu za oba društva. Jedno društvo tuži za jednu prodavaonicu i sud prihvaća tužbeni zahtjev. Sud drugom društvu odbija tužbeni zahtjev. Trgovac tuži Državu za loše funkcioniranje sudstva. Zahtjev odbijen ...

za članove

Naknade neimovinske štete za tzv. trzajnu ozljedu vratne kralježnice u njemačkoj sudskoj praksi

 

Zahtjevi za naknadom neimovinske štete nakon pretrpljene ozljede vratne kralježnice zadaju mnogu muke osigurateljima i sudovima u svim zemljama. Njemačka nije izuzetak. No, ono što je kod njemačkih sudova primjetiljivo, jeste stalnost sudske prakse u ocjeni novčanog iznosa za pretrpljenu neimovinsku...

Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako ocjenjujete razinu digitalizacije u svom radnom okruženju?

Osiguranje Forum

Posjeti forum

tlopar | 15.4.2024. 13:35:51
Izvid štete u slučaju kad okrivljenik prometne nesreće pobjegne
tkrajnov | 20.12.2023. 18:00:32
članak 43 ili 57. zakona o sigurnosti prometa na cestama
mkostincer | 13.10.2023. 22:43:45
Osiguranje od potresa
Dakio | 28.10.2022. 11:36:58
Koliko košta premija UNIQA dopunskog osiguranja?