Profil korisnika

Stručne teme

Poštovani čitatelji,

Rubrika „Stručne teme“ objavljuje stručne priloge iz svih oblasti osigurateljne djelatnosti. Autori su – domaći i inozemni – priznati stručnjaci i praktičari osiguranja. Naravno, rubrika je otvorena svima. Pozvani su za suradnika svi koji imaju želju, volju i znanje čitateljstvu kroz svoj prilog ukazati na problem, ponuditi njegovo rješenje, naučiti one koji su željni više znati… Uvjet za objavu priloga je, pored stručne razine, da po obimu ne prelazi pet stranica teksta. Naravno, oni koji nemaju volje i želje pisati, ali žele pratiti ovu rubriku, mogu nam slati prijedloge tema koje bi željeli vidjeti obrađene i objavljene. Isto tako – kritike objavljenih tema su dobrodošle .

Voditelj rubrike : prof.dr.sc. Marijan Ćurković, e-mail : marijan.curkovic@osiguranje.hr

Preticanje i skretanje ulijevo kao uzrok nezgode

 

Jedna od najčešćih situacija prilikom koje dolazi do prometne nezgode jest kada jedan od sudionika vrši radnju skretanja ulijevo, a drugi vrši radnju preticanja. Iako postoji nekoliko isključivih stavova tko je kriv kada se ovako dogodi nezgoda, svaku situaciju je neophodno analizirati za sebe i doći do zaključka....

1 komentar

Da li se polica osiguranja od autoodgovornosti može aktivirati u slučaju COVID-19 (1=2)?

 

COVID-19 pandemija pokrenula je brojne rasprave i u svijetu osiguranja među kojima je najviše pažnje privuklo pitanje da li je rizik prekida rada uslijed COVID-19 pokriven All Risk policom osiguranja imovine. Šta je s drugim vrstama osiguranja? Ima li i, ukoliko Da, kakva je veza COVID-19 i najraspr...

za članove

Zastara prava iz ugovora o osiguranju

 

„Molimo da nam ukratko iznesete propise o zastari prava iz ugovora o osiguranju, jer vidimo da se daju savjeti koji su međusobno proturječni, posebno kod osiguranja od nesretnog slučaja i osiguranja od odgovornosti...“ Klasa C.

za članove

Pojam „upotreba vozila“ u osiguranju od automobilske odgovornosti obuhvaća i vozilo parkirano duže od 24 sata

 

Za potrebe ovog članka, izdvojili smo najnoviju odluku SEU, vezanu uz (ne pretjerano rijetke) slučajeve „samozapaljenja“ vozila. U konkretnom slučaju došlo je do oštećenja imovine trećih osoba uslijed „samozapaljenja“ vozila koje je prethodno bilo parkirano (mirovalo) više od 24 sata, pa se postavilo pitanje potpada li ...

za članove

Pojam „upotrebe“ motornog vozila i otvaranje vrata parkiranog vozila - prema jednoj presudi Suda Europske unije

 

Dana 24. listopada 2008. putnik vozila parkiranog na parkiralištu supermarketa (u daljnjem tekstu: prvo vozilo) je otvorivši desna stražnja vrata vozila oštetio lijevi stražnji bok susjednog vozila (u daljnjem tekstu: drugo vozilo)....

za članove

Rizik samoubojstva u ugovoru o osiguranju života

 

Između nas, u agenciji koja prodaje police osiguranja za osiguratelja X, se razvila živa diskusija oko problema osiguranja rizika smrti uzrokovanog samoubojstvom osiguranika. Diskusiju je potakla izjava jedne osobe da je najbolje “osigurati se u korist djece i onda izvršiti samoubojstvo, jer ionako nema smisla žvijeti...

za članove

Obveza ugovaratelja osiguranja prijaviti osiguratelju sve značajne okolnosti

 

Gđa C.P. žali se na postupak osiguratelja X, kod kojega je njezin pokojni otac imao sklopljen ugovor o osiguranju života. Plaćao je premiju osiguranja četiri godine. Iznenada je preminuo od srčanog udara, a osiguratelj je odbio njoj, kao korisniku, isplatiti osigurninu s obrazloženjem da ugovaratelj...

za članove

Je li predaja uvjeta osiguranja ugovaratelju osiguranja pretpostavka valjanosti ugovora o osiguranju?

 

U uvjetima za osiguranje (jedne vrste imovinskog osiguranja ) osiguratelja X stoji slijedeća odredba: „Pisani oblik – smatra se da je ugovor o osiguranju valjan ako je sklopljen u pisanom obliku te ako su ugovaratelju osiguranja uručeni Uvjeti i polica osiguranja“. Odredba izaziva nekoliko važnih pi...

za članove

Osigurani rizik i osigurani slučaj

 

Ponekad ljudima nije jasno što je to rizik, što osigurani rizik, a što osigurani slučaj. Stoga ćemo, po zamolbi našeg čitatelja R.Ž., (vjerojatno student?, a ni ostalima nije na odmet malo teorije), pokušati razjasniti ta dva pojma i njihovu uzajamnu povezanost.

za članove

U kojem trenutku osiguratelj mora ugovaratelju predati uvjete osiguranja

 

1. Uvjeti osiguranja su skup klauzula koje unaprijed sastavlja osiguratelj i po kojima on sklapa ugovore o osiguranju u određenoj vrsti osiguranja. Shodno tome, uvjeti osiguranja definiraju sadržaj ugovora – posebno obim pokrića osiguranih rizika. Da bi uvjeti osiguranja bili dio ugovora o osiguranj...

GDPR projekt u osiguranju

 

Kako bi projekt usklađenja s GDPR-om u osiguravajućem društvu mogao izgledati? U članku se iznosi prijedlog tijeka projekta u osiguranja, s naglaskom da je metodologija primjenjiva i za druge tvrtke, ali i da svaka branša ima svoje specifičnosti koje treba posebno sagledati. Više o specifičnostima vođenja GDPR projekta pročitajte u članku dr.sc.Daniela Bare.

GDPR i osiguranje

 

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR – General Data Protection Regulation), sudeći po rezultatima provedenih istraživanja u svibnju i rujnu, (objavljenim u Zborniku radova se međunarodne znanstveno-stručne konferencije Hrvatski dani osiguranja 2017., pod naslovom Utjecaj GDPR uredbe na poslovanje os...

Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Kako ocjenjujete razinu digitalizacije u svom radnom okruženju?

Osiguranje Forum

Posjeti forum

tlopar | 15.4.2024. 13:35:51
Izvid štete u slučaju kad okrivljenik prometne nesreće pobjegne
tkrajnov | 20.12.2023. 18:00:32
članak 43 ili 57. zakona o sigurnosti prometa na cestama
mkostincer | 13.10.2023. 22:43:45
Osiguranje od potresa
Dakio | 28.10.2022. 11:36:58
Koliko košta premija UNIQA dopunskog osiguranja?