Profil korisnika

Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

za članove

Ugovor o osiguranju – osiguranje automobilskog kaska – ništetnost odredaba o gubitku prava na osigurninu (čl. 942. ZOO)

 

Ako je nakon prometne nezgode, policijski službenik u službenoj zabilješci izričito naveo da vozači nisu pokazivali znakove alkoholiziranosti, ništetna je odredba Uvjeta kasko osiguranja kojima se nalaže osiguraniku da osigura svoje alkotestiranje i to pod gubitkom prava iz ugovora o osiguranju.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti - prošireno pokriće vozača od posljedica nesretnog slučaja sa uključenim rizikom smrti – upotreba vozila – osigurani slučaj (čl.922. ZOO)

 

Pojam „upotreba vozila”, ne ovisi o okolnosti je li predmetno vozilo u trenutku nezgode bilo zaustavljeno ili se nalazilo na parkiralištu jer su parkiranje i razdoblje mirovanja vozila prirodne i nužne faze koje su sastavni dio njegove upotrebe kao prijevoznog sredstva.

za članove

Osiguranje od opće (javne) odgovornosti – treća osoba – pojam (čl. 964. ZOO)

 

Osiguranikov sin koji s njim ne živi u zajedničkom kućanstvu i kojeg je dužan uzdržavati, smatra se trećom osobom koja ima pravo zahtijevati naknadu za pretrpljenu štetu.

za članove

Naknada štete u slučaju gubitka prava iz osiguranja – vožnja pod utjecajem alkohola – pravna priroda obveze regresnog dužnika (čl. 24. ZOOP)

 

Pravna priroda regresne obveze dužnika nije takva da ne bi mogla prijeći na nasljednike, jer nije u pitanju strogo osobna obveza, nego imovinska obveza koja prelazi na njegove nasljednike koji za istu odgovaraju do visine vrijednosti naslijeđene imovine.

za članove

Odgovornost za štetu – objektivna odgovornost poslodavca – ozljeda na radu (čl. 15. ZZR)

 

Odgovornost poslodavca je objektivna i zasniva se na pretpostavci uzročnosti između štete i tehnološkog procesa odnosno zaštite na radu.

za članove

Obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti – pojam upotrebe vozila (čl. 22. ZOOP)

 

U situaciji kada je do nezgode došlo dok je traktor stajao u dvorištu te je kardanom bio spojen za pokretnu traku za prijenos kukuruza, dakle isti je služio kao radni stroj, a bez istovremenog sudjelovanja u prometu, onda je ocijeniti da se ne radi o motornom vozilu u upotrebi.

za članove

Ugovor o osiguranju – općenito – predaja uvjeta osiguranja (čl. 902. st. 3. ZOO/91)

 

Kada iz uvjeta osiguranja nigdje ne proizlazi da bi se eksplozija kao osigurana opasnost odnosila na eksploziju bombe, sama činjenica da tužitelj nije primio uvjete, ne može utjecati na proširenje opsega pokrića osiguranja, kada to uvjetima koji su sastavni dio zaključenih polica nije ugovoreno.

za članove

Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete Vrhovnog suda Republike Hrvatske – NOVO pravno shvaćanje od 15. lipnja 2020.

 

Mijenjaju se Orijentacijski kriteriji i iznosi za utvrđivanje visine pravične novčane naknade nematerijalne štete VSRH od 29. studenog 2002., na način da se tada prihvaćeni iznosi naznačeni u novčanim jedinicama (kune) povećavaju za 50%.

za članove

Naknada materijalne (imovinske) u slučaju smrti slučaju tjelesne povrede ili narušenja zdravlja – posredna šteta - izgubljena zarada (čl. 195. ZOO/91)

 

Kada je riječ o posrednoj šteti, posredno oštećeni nemaju pravo na naknadu štete zbog izgubljene zarade, već imaju pravo na naknadu štete samo onda kada je to zakonom izričito predviđeno.

za članove

Popravljanje štete – doprinos oštećenika vlastitoj šteti - djelomično oslobođenje od odgovornosti (čl. 1067. ZOO)

 

Postoji doprinos oštećenika vlastitoj šteti u visini od 40 % kada je kao pješak u dobi od 14 godina nesmotreno stupio na kolnik ne uvjerivši se prije toga pogledom u lijevo i u desno da kolnik može prijeći na siguran način, je osoba od 14 godina je sposobna shvatiti osnovno pravilo kretanja u prometu, a to je da je prije prelaska ceste potrebno pogledati u lijevo i u desno.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – isključenja iz osiguranja - suputnik u neregistriranom vozilu (čl. 23. ZOOP)

 

Pravo na naknadu štete po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti nema suputnik koji je dragovoljno ušao u neregistrirano vozilo bez istaknutih oznaka na vozilu, ako osiguratelj dokaže da je ta okolnost suputniku bila poznata.

za članove

Naknada neimovinske štete – povreda prava osobnosti – nasljeđivanje tražbine (čl. 1105. ZOO)

 

Potpuno je neprihvatljivo da oštećenici kod kojih se primjerice radi o kliničkoj smrti nemaju pravo na naknadu neimovinske štete zbog povrede prava osobnosti, a što je u suprotnosti sa već navedenom objektivnom koncepcijom koju je prihvatio ZOO u vezi naknade neimovinske štete.

Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)
rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA