Profil korisnika

Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – pasivna legitimacija Hrvatskog ureda za osiguranje – kada ne postoji (čl. 99. ZOSOIO)

 

Za ocjenu postojanja pasivne legitimacije Hrvatskog ureda za osiguranje mjerodavne su odredbe zakona koji je bio na snazi u vrijeme štetnog događaja.

za članove

Izvanugovorne obveze – stjecanje bez osnove – kad se može zadržati primljeno – zatezne kamate i parnični trošak (čl. 1117. ZOO/05)

 

Zatezne kamate i parnični trošak ne predstavljaju novčanu naknadu kao oblik popravljanja štete, odnosno ne predstavljaju njezin dio, te stoga ne mogu dijeliti pravnu sudbinu neosnovano plaćenih iznosa na ime naknade štete zbog ozljede tijela, narušenja zdravlja ili smrti.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – svota osiguranja – štetni događaj (čl. 85. ZOS)

 

U slučaju kada su vozila osigurana kod različitih osiguratelja, ili kada jedno vozilo nije osigurano pa odgovara Hrvatski ured za osiguranje, osiguratelji odnosno Hrvatsku ured za osiguranje odgovaraju do visine limita predviđenog po jednom štetnom događaju te ne dolazi u obzir naknada štete prema zbroju osiguranih iznosa za oba motorna vozila.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – gubitak prava iz osiguranja – vožnja pod utjecajem alkohola – teret dokazivanja (čl. 87. ZOS)

 

Na tuženiku (vozaču) je teret dokaza da štetni događaj nije u uzročnoj svezi sa činjenicom da je u trenutku prometne nezgode bio pod utjecajem alkohola.

za članove

Naknada imovinske štete – investicijsko ulaganje - totalna šteta (Čl. 1046. ZOO/05)

 

Nepravilan je zaključak prvostupanjskog suda da je tužiteljica trebala dokazati troškove popravka navedene tende i kupnje novih dijelova, ili kupnje nove tende te njezinog montiranja, jer je to u suprotnosti i s izvedenim dokazom vještačenjem kojim je utvrđeno da je u konkretnom slučaju nastala tzv. totalna šteta, bez vrijednosti ostatka.

za članove

Ugovor o osiguranju imovine - automobilski kasko – ništetnost odredaba o gubitku prava osiguranika (Čl. 942. ZOO/05)

 

Pravovaljan gubitak prava iz osiguranja može se pojaviti kao sankcija zbog povrede propisanih ili ugovorenih obveza do koje je došlo prije nastupa osiguranog slučaja, a ako je osiguranik te obveze povrijedio nakon nastupa osiguranog slučaja, ne može biti sankcioniran time da zbog takvog ponašanja izgubi pravo na osigurninu.

za članove

Ugovor o osiguranju imovine – svrha osiguranja imovine i iznos osigurnine (Čl. 949 ZOO/05)

 

Ako je iznos stvarne štete koju je tužitelj pretrpio nastupom osiguranog slučaja manji od iznosa osigurane svote koji predstavlja gornju granicu odgovornosti osiguratelja, onda osiguranik nema pravo zahtijevati isplatu osigurnine koja bi odgovarala iznosu osigurane svote već onaj iznos koji odgovara iznosu štete koju zaista i trpi.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – neosigurano vozilo – zastara (čl. 29 ZOOP)

 

Kada je šteta prouzročena vožnjom neosiguranog vozila, a Hrvatski ured za osiguranje potražuje od tuženika naknadu isplaćenog iznosa, ne radi se o tražbini s osnova osiguranja niti naknade štete propisane odredbama ZOO-a, kako to smatra tuženik, već o regresnoj tužbi koja se izravno temelji na odredbi čl. 29. st. 5. ZOOP-a i za koju nije propisan neki drugi rok zastare pa se primjenjuje opći zastarni rok od pet godina.

za članove

Odgovornost za štetu – odgovornost zdravstvene ustanove – liječnička pogreška – odgovornost po osnovi krivnje (čl. 1049. ZOO/05)

 

Kad smrt prednika tužitelja - pacijenta nije posljedica nesavjesnog liječenja, nema ni odgovornost tuženika – zdravstvene ustanove za štetu.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – totalna šteta – uspostava prijašnjeg stanja (Čl. 1085. ZOO/05)

 

Kod osiguranja od automobilske odgovornosti oštećenik nema obvezu zadržati ostatke automobila u slučaju kada je nastupila totalna šteta, te jednostranom izjavom može prenijeti pravo na spašene dijelove automobila na osiguratelja.

za članove

Odgovornost za štetu – odgovornost brodara za štetu nanesenu putniku – doprinos putnika nastanku štete (čl. 632. PZ)

 

Putnik je svojim izlaskom na vanjsku terasu zapovjednog mosta u trenutku zauzetosti kapetana i upravitelja stroja obavljanjem manevra isplovljavanja zanemario dužnu pažnju koja se može i mora očekivati od svakog čovjeka prosječnih sposobnosti koji bi se nalazio u takvoj situaciji.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – gubitak prava iz osiguranja – vožnja pod utjecajem droga (čl. 24. ZOOP)

 

Konzumiranje droge marihuane tri dana prije prometne nesreće nije u uzročnoj vezi s činjenicom da je tuženik u trenutku prometne nesreće bio pod utjecajem droge i stoga nije izgubio svoja prava iz osiguranja, jer nakon tri dana od konzumacije marihuane do nastanka predmetne prometne nesreće opojna d...

Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Što vam je najbitnije kod kupovine osiguranja?


Osiguranje Forum

Posjeti forum

rbrletic | 12.4.2019. 12:58:49
OSIGURANJE OD POSLJEDICE NESRETNOG SLUČAJA
andrea_ | 27.3.2019. 13:26:08
telefonski pozivi stranakama drugih osigurajavajućih kuća
NJ | 23.3.2019. 12:32:20
Odšteta za pješaka
stanimir | 8.12.2018. 06:54:19
Gubitak prava iz osiguranja-tehnička neispravnost vozila