Profil korisnika

Domaća sudska praksa

O voditelju

Cijenjeni čitatelji,

usprkos činjenici što u hrvatskom pravnom sustavu sudska praksa nije formalni izvor prava jer sudske rješidbe hrvatskih sudova nemaju angloameričku snagu precedenata, sudska praksa izraz je oživotvorenja prava i značajan je putokaz u ostvarivanju prava.

Iz tog razloga u ovoj rubrici objavljujemo prvenstveno rješidbe i stavove Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao najviše sudske instance i to o vječitoj i međusobno isprepletenoj materiji osiguranja i naknade štete.

Voditelj rubrike: Berislav Matijević, dipl.iur.

za članove

Prouzročenje štete – pretpostavke odgovornosti – odgovornost po osnovi krivnje (čl. 1045. ZOO)

 

U konkretnom slučaju ocijenjeno je da betonski podest ispred ulaza u toalet sportske luke ne predstavlja opasnu stvar, te je tužiteljica bila dužna dokazati da je do štetnog događaja došlo krivnjom koncesionara sportske luke.

za članove

Ugovor o osiguranju – automobilski kasko – procjena štete na vozilu (općenito)

 

U slučaju manje uzdužne deformacije stražnje desne bočne stranice vozila, vozilo nije potrebno popravljati izmjenom kompletnog dijela, budući da se radi o oštećenju koje se relativno jednostavno može popraviti, jer bi stanje vozila i nakon takvog popravka bilo vraćeno u prvobitno stanje na zadovoljavajućoj razini s obzirom na kriterije sigurnosti, estetike i eksploatacijskog vijeka vozila.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – isključenja iz osiguranja - suputnik koji je dragovoljno ušao u neosigurano vozilo kojim je uzrokovana šteta (čl. 23. ZOOP)

 

U situaciji kada je nakon što je vozilo isključeno iz prometa suputnik sjeo na suvozačevo mjesto čime je na nedvojben način pristao na vožnju u vozilu koje nije imalo važeću prometnu dozvolu, suputnik nema pravo na naknadu štete po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti jer dragovoljno ušao u vozilo a bila mu je poznata činjenica da se radi o neosiguranom vozilu.

za članove

Odgovornost za štetu – opseg naknade materijalne (imovinske) štete (čl. 189 ZOO/91)

 

U odnosu na početak tijeka zateznih kamata na dosuđenu naknadu štete s osnove materijalne štete na osobnom vozilu tužitelja treba navesti da je drugostupanjski sud visinu štete utvrdio u tijeku postupka na način da je utvrdio razliku od vrijednosti vozila u vrijeme najma i ostvarene dobiti prodajom ...

za članove

Odgovornost za štetu - popravljanje neimovinske štete – trenutak nastanka štete – primjena odgovarajućeg zakona čl. 1163. ZOO/05)

 

Imajući u vidu da je tužiteljica radeći kod tuženika u razdoblju prije stupanja na snagu ZOO/05 bila izložena štetnim zračenjima te da joj je bolest dijagnosticirana u kolovozu 2005., za zaključiti je da je obvezni odnos odgovornosti za štetu nastao prije 1. siječnja 2006.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – inozemno vozilo – odgovornost Hrvatskog ureda za osiguranje - naknada imovinske i neimovinske štete – početak tijeka zatezne kamate (čl. 12. ZOOP)

 

U slučaju kada postoji odgovornost osiguratelja za naknadu štete, pri odluci o tijeku zateznih kamata na dosuđenu neimovinsku i imovinsku štetu valja imati na umu Zakon o obveznim osiguranjima u prometu.

za članove

Odgovornost za štetu – divljač na prometnici – odgovornost lovačkog društva (čl. 83. ZL)

 

Odštetna odgovornost osoba koje gospodare lovištima nije uređena Zakonom o cestama, već je odgovornost tih osoba, i to kao objektivna, uređena odredbama Zakona o lovstvu i općim propisima obveznog prava.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti – imovinska nenovčana šteta – pravo oštećenika na zakonsku zateznu kamatu (čl. 12. ZOOP)

 

U slučaju novčane naknade imovinske nenovčane štete (troškovi tuđe pomoći i njege) zakonska zatezna kamata teče od dana podnošenja odštetnog zahtjeva.

za članove

Ugovor o osiguranju – osiguranje automobilskog kaska – ništetnost odredaba o gubitku prava na osigurninu (čl. 942. ZOO)

 

Ako je nakon prometne nezgode, policijski službenik u službenoj zabilješci izričito naveo da vozači nisu pokazivali znakove alkoholiziranosti, ništetna je odredba Uvjeta kasko osiguranja kojima se nalaže osiguraniku da osigura svoje alkotestiranje i to pod gubitkom prava iz ugovora o osiguranju.

za članove

Osiguranje od automobilske odgovornosti - prošireno pokriće vozača od posljedica nesretnog slučaja sa uključenim rizikom smrti – upotreba vozila – osigurani slučaj (čl.922. ZOO)

 

Pojam „upotreba vozila”, ne ovisi o okolnosti je li predmetno vozilo u trenutku nezgode bilo zaustavljeno ili se nalazilo na parkiralištu jer su parkiranje i razdoblje mirovanja vozila prirodne i nužne faze koje su sastavni dio njegove upotrebe kao prijevoznog sredstva.

za članove

Osiguranje od opće (javne) odgovornosti – treća osoba – pojam (čl. 964. ZOO)

 

Osiguranikov sin koji s njim ne živi u zajedničkom kućanstvu i kojeg je dužan uzdržavati, smatra se trećom osobom koja ima pravo zahtijevati naknadu za pretrpljenu štetu.

za članove

Naknada štete u slučaju gubitka prava iz osiguranja – vožnja pod utjecajem alkohola – pravna priroda obveze regresnog dužnika (čl. 24. ZOOP)

 

Pravna priroda regresne obveze dužnika nije takva da ne bi mogla prijeći na nasljednike, jer nije u pitanju strogo osobna obveza, nego imovinska obveza koja prelazi na njegove nasljednike koji za istu odgovaraju do visine vrijednosti naslijeđene imovine.

Stariji članci >
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 23.10.2020. 16:29:39
Osiguranje vozača koji je skrivio nesreću
SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)