Profil korisnika

Osiguranja kao beneficija

Poslovni dnevnik - 6.9.2019.

Uloga povlastica zaposlenika je vrlo važna stavka jer uvelike pridonosi privlačenju, zadržavanju i utjecanju na ponašanje zaposlenika u kompaniji. Jedan od važnijih razloga za pružanje povlastica jest sigurnost i motivacija zaposlenika.Najčešće beneficije koje zaposlenici koriste jesu dopunsko zdravstveno osiguranje, životno osiguranje, korištenje mobilnih telefona za privatnu uporabu, korištenje službenog automobila u privatne svrhe i slično.

Osiguranje i telefon

Premije polica dopunskog i životnog osiguranja mogu se koristiti kao porezna olakšica kroz godišnju poreznu prijavu ili odmah kod obračuna plaće. Prilikom obračuna plaće porezna osnovica se može smanjiti maksimalno za 1000,00 kn mjesečno, odnosno 12.000,00 kn godišnje ( za zdravstvene potrebe, stambene potrebe, premije životnog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja).Ukoliko se iznos premije osiguranja koristi kroz obračun plaće, neto za isplatu se povećava, tj. korištenje premije kao olakšice = manja porezna osnovica = manji porez = veći neto Korištenje mobilnog telefona je benefit koji posjeduje velik broj zaposlenika. Svaki zaposlenik ima limit do kojeg smije ići, često je to oko 250,00 kn mjesečno koje zaposlenik smije potrošiti bez da mora opravdati trošak. Ukoliko se definirani limit premaši, obustavlja se od plaće. Korištenje službenog automobila u privatne svrhe smatra se primitkom u naravi i oporezuje se kao i plaća. Dakle, neto svotu primitka u naravi potrebno je preračunati u bruto svotu, tako da se na neto dodaju doprinosi iz i na plaću, te porez na dohodak i prirez.

Pravilnik o dohotku

Pravilnikom o porezu na dohodak propisani su i neoporezivi iznosi koje poslodavci mogu prigodno isplatiti svojim zaposlenicima. Neoporeziva isplata ograničena je na 2500,00 kn godišnje po radniku, bez obzira isplaćuje li se kao božićnica, regres, uskrsnica ili neka druga prilika. Godišnji neoporezivi iznos može se isplatiti odjednom ili u dva ili više navrata. Ako poslodavac isplaćuje radniku neoporezivu nagradu iznad 2.500,00 kn, iznos preko tog iznosa izjednačuje se s plaćom. Dakle, na taj iznos potrebno je obračunati doprinose iz i na plaću, te porez na dohodak kumulativno s isplatom redovne mjesečne plaće. Isto tako poslodavac može isplatiti dar djetetu radnika koji je propisan u iznosu do 600,00 kuna po djetetu i po zaposleniku. Nije nužno da dijete bude navedeno na poreznoj kartici roditelja, niti da je zdravstveno osigurano po tom roditelju, ali ti se uvjeti mogu navesti u kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu ili ugovoru o radu. Jedini uvjet koji propisuje Pravilnik o porezu na dohodak jest da dijete nije starije od 15 godina.Neoporezivi iznosi nisu obveza poslodavca. Porezni propisi samo određuju koje svote poslodavci mogu neoporezivo darovati svojim zaposlenicima, ali nisu izvor prava zaposlenika. Prava radnika utvrđuju se kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Ako to pravo nije utvrđeno u nekom od akata tj. ako poslodavac nije obvezan isplatiti prigodnu nagradu, radnik nema pravo potraživati takav primitak. Poslodavac sam može donijeti odluku o darovanju zaposlenika.Postoji još niz povlastica koje bi poslodavci mogli ponuditi svojim zaposlenicima, osim već navedenih. To su npr. popusti pri medicinskim uslugama, članstvo u sportskim klubovima, nagrade novčanog oblika za zaposlenike koji su radili na nekom projektu, ali su ga i uspješno i u roku završili, jubilarne nagrade za vjernost kompaniji i tome slično

Neoporezivo
Prigodne nagrade - božićnica, regres… 
Do 2500 kn godišnje

Dar djetetu do 15 godina (koji do 31.12. navrši 15 godina)
Do 600 kn godišnje

Potpore zbog invalidnosti radnika 
Do 2500 kn godišnje

Potpore za slučaj smrti radnika 
Do 7500 kn

Potpore za smrt člana uže obitelji (bračnog druga, roditelja, roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, usvojene djece i djece u skrbi te punoljetne osobe kojoj je porezni obv. imenovan skrbnikom prema posebnom zakonu)
Do 3000 kn

Nagrade za: 10 godina radnog staža, do 1500 kn 
15 godina radnog staža, do 2000 kn 
20 godina radnog staža, do 2500 kn 
25 godina radnog staža, do 3000 kn 
30 godina radnog staža, do 3500 kn 
35 godina radnog staža, do 4000 kn 
40 godina radnog staža, do 5000 kn

Terenski dodatak u zemlji (za troškove prehrane) - više od 30 km 
Do 170 dnevno

Naknada za odvojeni život 
Do 1600 kn mjesečno

Otpremnine za odlazak u mirovinu 
Do 8000 kn

Otpremnine za poslovno i osobno uvjetovani otkaz 
Do 6400 kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

Darovi u naravi radnicima 
Do 400 kuna godišnje

Nagrade učenicima na praktičnom radu (naukovanju)
Do 1600 kn mjesečno Naknada prijevoza troškova na službenom putu
U visini stvarnih troškova

Naknada troška noćenja na službenom putu
U visini stvarnih troškova

Naknada troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevoza
U visini stvarnih izd. mjesečne ili pojed. karte

Naknada troškova prijevoza na posao i s posla međumjesnim javnim prijevozom 
U visini stvar. izdataka po cijeni mjesečne ili pojed. karte


NatragTisakDiskutirajte o temi na forumu

Komentari

  1. barlovic

    6.7.2010.
    Grupno životno osiguranje je dobro iz više razloga. Prvi je taj što se uplaćene premije prikazuju kao trošak poslovanja tvrtke ( dalje: ugovaratelja ). Ugovaratelj može, ukoliko ga osiguranik ( djelatnik ) napusti policu prebaciti na drugog osiguranika ili zatražiti povrat velikog dijela uplaćene premije. Ugovaratelj se time što osigurava svoje djelatnike na neki način " osigurava " da će zadržati kvalitetne djelatnike jer svaki od njih, osim što je zaštićen sa novcem za više od 350 operacija, novcem za terminalne bolesti, dvostrukom osiguranom svotom za slučaj smrti uslijed nezgode, rentom u mirovini... biva nagrađen bonusima koji se nakon 7.g. predanosti tvrtki pripisuju na njegovu policu. U trenutku odlaska u mirovinu, osiguranik se s ugovarateljem dogovara o načinu isplate bonusa i renti za mirovinu. Isto je i kod nastupa operacija i terminalnih bolesti.

    TO SVE I JOŠ MNOGO VIŠE SADRŽI PROGRAM NOVE OSIGURAVAJUĆE KUĆE " HELIOS VIG ", A JEDINSTVENI PROGRAM SE ZOVE " COSMOPOLITAN LIFE WHOLE LIFE GET WELL "!!!
Profil korisnika
Komentari
Najčitanije
Anketa

Je li korona kriza promjenila vaš posao i način rada?Osiguranje Forum

Posjeti forum

SasaPeric | 23.10.2020. 16:29:39
Osiguranje vozača koji je skrivio nesreću
SasaPeric | 12.12.2019. 10:07:50
Prometna nesreća u Sloveniji
mikanilly | 6.11.2019. 09:58:17
Compre sua carteira de motorista, passaporte, carteira de identidade (benjack20008@gmail.com)
mikanilly | 6.11.2019. 10:00:10
KAUFEN SIE HOHE QUALITÄTS-FÄLSCHUNGSWÄHRUNGEN MIT (WHATSAPP +16124703458)